česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: OECD
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

OECD vydala nový Hospodářský přehled pro Českou republiku

Dne 4. 12. 2020 vydala OECD nový Hospodářský přehled pro Českou republiku, který byl představen na společné online tiskové konferenci premiéra ČR A. Babiše a generálního tajemníka OECD A. Gurríi

Hospodářský přehled OECD je vydáván jednou za dva roky a obsahuje hodnocení vývoje ekonomiky za uplynulé období, analýzu současného stavu hospodářství a hospodářské vládní politiky. Jeho součástí jsou také konkrétní doporučení OECD pro hospodářskou politiku a další reformy. 

V novém Hospodářském přehledu pro Českou republiku analyzuje OECD makroekonomické a sociální dopady současné pandemie, opatření přijatá k jejich zmírnění, výhledy a rizika pro českou ekonomiku. Pandemie způsobila podle OECD značné snížení HDP, snížil se i zahraniční obchod, zatímco míra nezaměstnanosti se zvýšila. OECD očekává pozvolné ekonomické oživení v roce 2021, předkrizové úrovně HDP by podle OECD měla ČR dosáhnout v roce 2022. Krize zároveň posílila potřebu řešit přetrvávající dlouhodobé výzvy v ČR jako nízký růst produktivity, stárnutí populace, vysoká závislost na fosilních palivech či nízká účast matek na trhu práce. OECD zároveň poukazuje na problém roztříštěnosti územní samosprávy, který mj. dokládá nejvyšší podíl municipalit na obyvatele z členských zemí OECD.

Podle generálního tajemníka OECD A. Gurríi "krize přerušila období silného ekonomického růstu ČR a přibližování se průměrné úrovni zemí OECD. Po efektivním potlačení první vlny pandemie, země nyní bojuje s dopady druhé vlny. Nejistota je nyní vysoká a návrat k růstu ekonomiky bude pomalý."

 

Obnova po pandemii bude pozvolná

Obnova po pandemii bude pozvolná

 

Hlavní doporučení Hospodářského přehledu OECD pro Českou republiku se týkají:

  • podpory ekonomického oživení (např. snížení úrokových sazeb a proticyklické kapitálové rezervy institucí bankovního sektoru, pokračování v daňové konsolidaci, vhodně zaměřená aktivní politika trhu práce), 

  • zlepšení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (např. pokračující zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu a její užší propojení se zvyšováním naděje dožití, přesun zdanění z příjmů na daně z nemovitostí, spotřební a environmentální, omezení daňových výhod pro osoby samostatně výdělečně činné, zlepšení integrity ve veřejném sektoru a transparentnosti lobbování apod.), 

  • zvýšení produktivity (např. přijetí nového stavebního zákona, zkrácení časové a administrativní náročnosti pro zahájení podnikatelské činnosti, podpora investic na usnadnění přechodu na nízkouhlíkové technologie apod.), 

  • zvýšení účasti na trhu práce (rozšíření nabídky kvalitnějších a cenově dostupnějších zařízení péče o děti, zkrácení maximální doby rodičovské dovolené, podpora většího zájmu otců o čerpání větší části rodičovské dovolené, větší zaměření celoživotního vzdělávání na nízko kvalifikované pracovní síly apod.) 

  • odstranění nedostatků vyplývajících z poměrně roztříštěné územní samosprávy

Hospodářský přehled pro Českou republiku je dostupný ke stažení na webu OECD: http://www.oecd.org/czech/.
Stručné shrnutí a další informace OECD k Hospodářskému přehledu jsou k dispozici zde: http://www.oecd.org/economy/czech-republic-economic-snapshot/

Prezentaci k představení Hospodářskému přehledu pro Českou republiku najdete ke stažení níže.

přílohy

Prezentace k vydání nového Hospodářského přehledu pro... 487 KB PDF (Acrobat dokument) 15.12.2020