česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: OECD
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

OECD zveřejnila komplexní shrnutí a doporučení pro Českou republiku v oblasti cirkulární ekonomiky, která byla formulována v rámci přípravy Strategického rámce cirkulární ekonomiky ČR 2040

Na webináři pořádaném Ministerstvem životního prostředí byla zveřejněna analýza ČR v oblasti cirkulární ekonomiky, kterou vypracovala OECD ve spolupráci s odborníky z Ministerstva životního prostředí. Projekt byl spolufinancován prostředky EU.
 

Zástupci OECD představili účastníkům webináře z řad českých odborníků v oblasti cirkulární ekonomiky a zástupců Evropské komise svou analýzu, která by měla výrazně přispět k přípravě Strategického rámce cirkulární ekonomiky Cirkulární Česko 2040.

Zvyšující se spotřeba materiálů a zdrojů vyvolává negativní dopady na životní prostředí a vytváří tlaky na dostupnost přírodních zdrojů i jejich ceny. Celosvětová spotřeba materiálů a související dopady na životní prostředí se podle prognóz OECD v letech 2018 až 2060 při zachování stávajícího vývoje nejméně zdvojnásobí. Proto probíhají snahy o zavedení principů oběhového hospodářství v celém hodnotovém řetězci.

Předložená analýza se zabývá důvody pro přechod na oběhové hospodářství v oblasti životního prostředí v České republice, navrhuje strategickou vizi a poskytuje hloubkovou analýzu čtyř prioritních oblastí, které určila pracovní skupina zúčastněných stran. Ta se skládala z různých složek české vlády, zástupců průmyslových odvětví a obcí (včetně různých asociací a svazů), jakož i občanské společnosti. Zpráva rovněž navrhuje 40 konkrétních politických opatření, která mají napomoci realizaci strategie, dvoufázový monitorovací rámec pro měření dosaženého pokroku a přehled klíčových prvků komunikačního plánu.

Mezi zmíněné čtyři prioritní oblasti patří spotřeba a spotřebitelé, nakládání s odpady, ekonomické nástroje a v neposlední řadě inovace ve výzkumu a digitalizace. Celá analýza je dostupná online zde.