česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projev ministra Kulhánka na Politickém fóru na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj OSN

Ministr Jakub Kulhánek vystoupil dne 15. července 2021 se svým projevem na zasedání Politického fóra na vysoké úrovni (HLPF), jež se každoročně koná pod záštitou Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC).

Tématem letošního zasedání byla udržitelná a odolná obnova v souvislosti s dopady pandemie Covid-19. Ministr Kulhánek ve svém projevu znovu potvrdil dlouhodobý závazek České republiky naplňovat Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj. Připomněl, že Česko zůstává důrazným zastáncem naplnění cíle udržitelného rozvoje číslo 16 – tedy podpory spravedlivé, mírumilovné a inkluzivní společnosti – a vyzdvihl potřebu vypořádávat se s dopady pandemie inkluzivním způsobem.

„Obnova po pandemii Covid-19 vyžaduje společné nasazení – nejen všech státních institucí a  celé společnosti, ale i celé planety,“ uvedl ve svém projevu ministr Kulhánek.

Zasedání Politického fóra na vysoké úrovni se kvůli pandemii Covid-19 znovu uskutečnilo ve formě videokonference. Tradiční součástí zasedání byla i prezentace tzv. dobrovolných národních přezkumů (Voluntary National Review), v rámci nichž je posuzován pokrok v naplňování Agendy 2030, jehož jednotlivé státy v daném období dosáhly. Česká republika se letos této sekce programu velmi aktivně účastnila, neboť byla jednou ze 43 zemí, které podstoupily svůj dobrovolný přezkum (Česko úspěšně představilo v OSN svůj Dobrovolný národní přezkum (VNR) naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a organizuje doprovodnou akci „Check the Czech Solutions for Sustainability“ | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)