česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Rada Evropské unie
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rada pro zahraniční věci přijala Závěry ke klimatické a energetické diplomacii EU

Na pravidelném zasedání Rady pro zahraniční věci (FAC) byly poprvé v historii společně diskutovány záležitosti zahraniční politiky v oblasti klimatu a energetiky. Ministři členských států EU se zaměřili na posílení zahraničně-politického aspektu Zelené dohody pro Evropu a narýsovali základy společné klimaticko-energetické diplomacie pro následující období.

Dne 25. ledna se v Bruselu setkali šéfové diplomacie unijních států, aby kromě jiného prodiskutovali další postup v oblasti ochrany klimatu a energetiky v rámci společné zahraniční politiky. Součástí jednání Rady FAC bylo přijetí Závěrů zaměřených na klimatickou a energetickou diplomacii a podporu vnější dimenze Zelené dohody pro Evropu. V Závěrech je také potvrzeno, že klimatická změna je existenciální hrozbou a současné globální snahy o její zpomalení jsou stále nedostatečné.

Rada se také shodla na tom, že pouze aktivní společná zahraniční politika v oblasti ochrany klimatu a energetické transformace bude zárukou úspěchu Zelené dohody pro Evropu. V tomto ohledu byla zdůrazněna potřeba zapojení velkých ekonomik skupiny G-20 do evropské snahy o snižování emisí skleníkových plynů, bez něhož by byl boj EU proti změnám klimatu značně limitován. Na druhou stranu Rada uvítala závazky celé řady zemí ke klimatické či uhlíkové neutralitě.

Rada dále zdůraznila nutnost multilaterálního řešení problému, o které budou členské státy  usilovat na 26. Konferenci OSN o změně klimatu (COP 26). Důležitost COP26 se ještě zvýšila, neboť se k Pařížské klimatické dohodě opětovně připojí Spojené státy, což Rada uvítala.

V neposlední řadě Rada akcentovala potřebu spravedlivé energetické transformace, kdy bude nutné brát ohled nejen na ekologickou náročnost energetického zdroje, ale rovněž na jeho bezpečnost a dostupnost tak, aby energetická transformace byla sociálně spravedlivá. V tomto ohledu by měla být EU maximálně nápomocná státům ve svém širším sousedství. 

Kompletní Závěry Rady pro zahraniční věci si můžete přečíst níže.

přílohy