česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

30 let od konference Životní prostředí pro Evropu je českým přínosem Evropě

Před 30 lety se na zámku v Dobříši uskutečnila historicky přelomová celoevropská konference ministrů životního prostředí, na níž dodnes navazují další setkání tohoto jedinečného partnerství členských států Evropské hospodářské komise (EHK) OSN, agentur OSN reprezentovaných v regionu, mezivládních organizací, soukromého sektoru i nevládních organizací, zvaného Proces Životní prostředí pro Evropu. Samotná konference proběhla z iniciativy tehdejšího československého ministra životního prostředí Josefa Vavrouška a stala se tak impulsem mnoha úspěchů v oblasti ochrany životního prostředí v Evropě, mimo jiné k přijetí řady mezinárodních úmluv.
 

Konferenci se dostalo neobyčejné pozornosti. Kromě ministrů životního prostředí evropského regionu se jí účastnili také představitelé Světové banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj, různých orgánů OSN, či mezinárodních organizací (např. NATO) a v zahraničí vzbudila velký zájem. Diskutovalo se na ní o lidských hodnotách a environmentální etice. Její snahou bylo posilování spolupráce při zlepšování podmínek životního prostředí a podpora udržitelného rozvoje v regionu. V naprosto jedinečném mezinárodním klimatu tak šlo o mimořádný úspěch tehdejší československé diplomacie v oblasti ochrany životního prostředí.

Od počátku Procesu proběhlo osm ministerských konferencí, poslední se konala v roce 2016 v gruzínském Batumi. 9. ministerská konference procesu ŽP pro Evropu se bude konat od 5. – 7. 10. 2022 v kyperské Nikósii, tedy během předsednictví České republiky v Radě EU. ČR si tak bude moci v roli předsednické země EU připomenout svou historickou roli.

Proces Životní prostředí pro Evropu zaštiťuje EHK OSN, která má v současnosti 56 členů ze zemí EU, dále západoevropských a východoevropských zemí mimo EU, jihovýchodní Evropy, Kavkazu, Společenství nezávislých států a Severní Ameriky.

Mezi úspěchy Procesu se řadí přijetí celé řady právně závazných dokumentů. Jedná se například o Úmluvu o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva), Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek k Aarhuské úmluvě, Protokol o těžkých kovech a další.

Proces Životní prostředí pro Evropu se tak díky svým výsledkům a letité kontinuitě stal přínosnou platformou pro ochranu životního prostředí v regionu EHK OSN a může i v budoucnu napomáhat spolupráci států i nestátních aktérů v této oblasti. Proces je rovněž využíván jako regionální pilíř pro udržitelný rozvoj.

Více informací o výročí konference v Dobříši a Procesu Životní prostředí pro Evropu najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR: 30 let od konference Životní prostředí pro EvropuProces Životní prostředí pro Evropu.