česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Ministry of Transport and Communications, Finland
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Finská vláda dává zelenou výstavbě dvou vysokorychlostních tratí

Finská vláda odsouhlasila plán na výstavbu dvou vysokorychlostních železničních tratí – mezi Helsinkami a Tampere, resp. Helsinkami a Turku. Modernizace stávajících tratí a výstavba nových koridorů tak vytváří příležitosti i pro české společnosti.

Pro úspěšný ekonomický rozvoj Finska je jedním z rozhodujících faktorů (vzhledem k rozloze země) relativně snadná dostupnost regionů. Této skutečnosti si je dobře vědoma i současná finská vláda, jež proto na svém zasedání na počátku března 2020 schválila plán rozšíření a modernizace železniční sítě v zemi, přičemž klíčovými prvky plánu jsou projekty výstavby dvou páteřních vysokorychlostních tratí. Vláda v této souvislosti současně rozhodla o založení nových, státem vlastněných projekčních společností, které budou mít celý proces přípravy výstavby, včetně zpracování projektové dokumentace na starosti.

Již v průběhu března t.r. tak zahájí nově vzniklé společnosti přípravu výstavby dvou vysokorychlostních tratí – první pod názvem „One Hour Train“ (Tunnin juna) povede z Helsinek podél pobřeží na západ do města Turku, druhá, pojmenovaná „Finland Railway“ (Suomirata), pak propojí Helsinky s průmyslovým Tampere. Obě tratě by měly umožnit vlakům jedoucím rychlostí až 300 km/h urazit vzdálenost mezi městy přibližně za jednu hodinu.

Vysokorychlostní vlaková souprava ve Finsku

Vysokorychlostní vlaková souprava ve Finsku

Náklady na projekční práce by měly dosáhnout výše 75 mil. EUR v případě „One Hour Train“, resp. 150 mil. EUR pro přípravu „Finland Railway“. Finská vláda již požádala Evropskou komisi o úhradu přibližně poloviny projekčních nákladů z prostředků programu „Connecting Europe Facility" (CEF). Vlastní náklady na výstavbu vysokorychlostního propojení Helsinek s uvedenými městy by pak dle současných odhadů měly dosáhnout výše cca 5,75 mld. EUR (cca 150 mld. Kč) v případě tratě do Tampere, resp. 2,8 mld. EUR (cca 70 mld. Kč) u spojení do Turku.

Dle záměrů finské vlády by vybudování uvedených vysokorychlostních tratí mělo podpořit hospodářský růst, přispět k vyšší mobilitě pracovních sil a díky omezení ostatních druhů dopravy přispět i k plnění náročných klimatických cílů. Plánovaný boom v oblasti budování a modernizace finské železniční sítě pak představuje významnou příležitost i pro české společnosti – ať již stavební firmy působící v sektoru železničního stavitelství či dodavatele řídicích a zabezpečovacích systémů.

Jaroslav Mandys, zástupce velvyslance, Velvyslanectví ČR ve Finsku