česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Tel Aviv
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání návrhů projektů ekonomické diplomacie na rok 2018

Zastupitelské úřady České republiky byly Ministerstvem zahraničních věcí vyzvány k předkládání návrhů projektů na podporu ekonomické diplomacie realizovaných v roce 2018.
 

Projekty ekonomické diplomacie jsou významným nástrojem podpory českých exportérů či zástupců z akademické půdy. Naši diplomaté propojují české firmy a zástupce akademické sféry s potenciálními zahraničními partnery, pomáhají identifikovat nové příležitosti na zahraničních trzích či si vzájemně předávat zkušenosti. Projekty jsou realizovány v mnoha podobách tak, aby co nejlépe odpovídaly požadavkům jednotlivých sektorů a aktuální situaci v příslušné zemi. Zastupitelské úřady organizují semináře, konference, kulaté stoly, incomingové mise, workshopy, katalogové prezentace či zajišťují účast českých firem na veletrzích.

Realizace projektů ekonomické diplomacie je umožněna díky společnému nástroji financování ekonomické diplomacie, který vstupuje do druhého roku své existence. Návrhy projektů připravují zastupitelské úřady ve spolupráci se zapojenými rezorty a podnikatelskými asociacemi a mohou být předkládány až do 27. října 2017. Při jejich přípravě se doporučuje využít Mapu globálních oborových příležitostí. Předložené návrhy poté z odborného hlediska posoudí mezirezortní komise a rozhodne, které z nich se budou skutečně realizovat.

České firmy a instituce se zájmem o participaci na některém z projektů se mohou obrátit na Klientské centrum pro export či přímo na příslušný zastupitelský úřad. Seznam schválených projektů bude zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí v sekci ekonomika po zasedání mezirezortní komise v polovině listopadu.

přílohy

Mapa globálních oborových příležitostí 2017 17 MB PDF (Acrobat dokument) 30.6.2017