česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ekonomický blok porady vedoucích zastupitelských úřadů

Vedoucí českých zastupitelských úřadů se ve středu 25. srpna sešli v prostorách Černínského paláce a debatovali o novinkách a přínosech ekonomické diplomacie pro české firmy. Projednali také aktuální ekonomická témata a setkali se se zástupci české podnikatelské sféry na individuálních schůzkách.

Program konference byl rozdělen do dvou tematických bloků. Úvodní prezentaci moderoval náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa, který se ve svém projevu soustředil na politicko-ekonomické dopady pandemie ve světě. Seznámil přítomné velvyslance s meziročními změnami hlavních makroekonomických ukazatelů a objasňoval výzvy, které stojí před českou ekonomickou diplomacií. Jako hlavní zmínil například nutnost zachytit trend digitalizace či potřebu nabízet komplexní a dosažitelná řešení v zahraničí. Za Odbor ekonomické diplomacie MZV ČR následně vystoupil jeho ředitel Marek Svoboda, který zhodnotil účinnost nástrojů ekonomické diplomacie za poslední období. Hodnocení se v obecné rovině dočkaly také samotné zastupitelské úřady.

Úvodní prezentaci doplnilo vystoupení ředitele Odboru rozvojové spolupráce Václava Bálka a ředitele Odboru mnohostranných ekonomických vztahů Alexandra Sporýše. První jmenovaný nastínil diplomatům posun v oblasti rozvojové spolupráce a upozornil na nutnost diversifikace příjmů pro tuto oblast. Jako hlavní cestu k jejímu naplnění vyzdvihl komunikaci v zahraničí a apeloval tak na přítomné vedoucí zastupitelských úřadů. Ředitel Sporýš navázal zmínkou o úspěšných projektech realizovaných ve spolupráci s ambasádami. O jejich součinnost pak rovněž požádal v souvislosti s kandidaturou plk. Havránkové na post prezidentky mezinárodní policejní organizace Interpol. Blok byl uzavřenou krátkou diskusí, ve které diplomaté vyjádřili poděkování za spolupráci s ústředím a navázali na již zmíněná témata.

Následující blok se věnoval hospodářské politice a jejímu aktuálnímu vývoji. Pod vedením státního tajemníka MZV Miloslava Staška se u řečnického pultu postupně vystřídali odborníci z prostředí české ekonomiky. Diskuzi odstartovala náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková. Ve svém projevu, stejně jako všichni řečníci, poděkovala zastupitelským úřadům za jejich práci a kooperaci s dalšími ministerstvy. Hlavním poselstvím jejího projevu se stala otázka klimatických cílů coby klíčového tématu pro budoucnost hospodářské politiky. Následovalo vystoupení náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapy, který shrnul dopady pandemie z pohledu všech zastupitelských úřadů. Mezi nejčastějšími změnami, které diplomaté ve svých zemích zaznamenali, zmínil například rostoucí protekcionismus či měnící se poptávku.

Třetí vystupující, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, představil makroekonomickou prognózu pro následující období. Vyjádřil zejména velké znepokojení nad připravovaným státním rozpočtem. Ten je problematický i z pohledu předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly, který v navazujícím vystoupení kritizoval zejména nepřehlednou politickou situaci a z ní plynoucí ohrožení hospodářské politiky. Předposledním hostem byl guvernér České národní banky Jiří Rusnok. S jeho příspěvkem se téma diskuze vrátilo k makroekonomickým predikcím, zejména byla věnována pozornost fenoménu vysoké inflace. Blok uzavřel viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. I přes citelné dopady na průmysl ocenil snahu vlády minimalizovat omezení průmyslu a pochválil rovněž program Antivirus, který firmám umožnil držet požadovanou zaměstnanost.

Závěr odpoledního programu doplnila krátká diskuze, ve které kladli řečníkům dotazy přítomní vedoucí zastupitelských úřadů. Následovaly individuální schůzky velvyslanců a velvyslankyň se zástupci vedení českých exportně orientovaných firem, které zorganizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR.

přílohy

Prezentace bloku Prosperita a udržitelný rozvoj,... 2 MB PPTX (FILE_TYPE_PPTX) 25.8.2021