česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajská exportní konference k obchodním příležitostem ve Španělsku a Itálii

Ministerstvo zahraničních věcí ČR spolu s Jihočeskou hospodářskou komorou a Krajskou hospodářskou komorou v Plzeňském kraji uspořádali ve středu 4. března v Českých Budějovicích a čtvrtek 5. března 2020 v Plzni krajskou exportní konferenci, na které představili ekonomičtí diplomaté z Madridu a Říma, Daniela Čapková a Marcel Sauer, obchodní příležitosti a podnikatelskou kulturu ve Španělsku a Itálii.
 

Česká republika má s oběma jihoevropskými zeměmi pozitivní obchodní bilanci a obrat vzájemného bilaterálního obchodu ČR se Španělskem i Itálií v posledních letech průběžně roste. Španělsko bylo v roce 2018 naším 9. největším exportním partnerem, zatímco Itálie zaujímá z hlediska českého exportu 6. – 7. místo v celkovém žebříčku. Španělské hospodářství v posledních letech konsolidovaně roste a hlavním problémem, se kterým se jeho ekonomika potýká, je vysoká nezaměstnanost, zvláště u mladých lidí do 25 let. Ekonomika Itálie se nachází v mírném růstu, avšak v letošním roce bude nepochybně významně poznamenaná epidemií nového koronaviru, jejíž důsledky v tuto chvíli nelze zcela odhadovat.

Silnými položkami českého exportu do obou zemí jsou produkty automobilového průmyslu, zejména osobní vozy a jejich komponenty. Španělsko i Itálie sázejí na moderní technologie a inovace, mimo jiné také v souvislosti s pobídkovým programem Nový zelený úděl pro Evropu, který může znamenat další příležitosti pro uplatnění českého know-how v zahraničí. Španělsko disponuje kvalitní infrastrukturou, díky které lze relativně lehce překonávat větší vzdálenosti a může být pro české firmy branou na trhy Latinské Ameriky. Jistá politická nestabilita, separatistické tendence Katalánska a velká konkurence mohou pak být slabšími stránkami při obchodování v této zemi.  Dalším specifikem je odlišná obchodní a podnikatelská kultura těchto zemí, na kterou upozorňovali oba ekonomičtí diplomaté a zdůraznili význam místního obchodního zástupce nebo distributora dobře znalého prostředí a orientujícího se ve složitější byrokracii.

Česká velvyslanectví v Madridu i Římě organizují řadu akcí a projektů na podporu českých firem, které mají zájem se uplatnit na těchto trzích – jedná se například o misi českých firem z oboru ICT do Itálie spojenou s jejich prezentací a možností navázat kontakty s italskými partnery, která je plánovaná na podzim tohoto roku anebo představení českých firem z obranného a bezpečnostního průmyslu a jednání českých a španělských subjektů v květnu tohoto roku ve Španělsku. Více informací o připravovaných projektech ekonomické diplomacie naleznete na stránkách příslušných ambasád.

 

Prezentace Španělsko (PDF, 766 KB)

Prezentace Itálie (PDF, 2 MB)

Španělsko - základní ekonomické informace (PDF, 335 KB)

Itálie - základní ekonomické informace (PDF, 348 KB)

Španělsko - kultura obchodního jednání (PDF, 461 KB)

Itálie - kultura obchodního jednání (PDF, 241 KB)