english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky vstupu z Nizozemska do České republiky

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie a obavám ze šíření nových mutací koronaviru platí od 5. dubna 2021 pro cizince i občany ČR nová pravidla pro cestování do České republiky. 

PŘEHLEDNĚ: Nová pravidla cestování platná od 5. dubna 2021

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR rozlišuje čtyři kategorie zemí podle rizika nákazy COVID-19:

  • země s nízkým rizikem (zelené)
  • země se středním rizikem (oranžové)
  • země s vysokým rizikem (červené)
  • země s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červené)

 

Od 5. dubna 2021 Nizozemsko patří do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem (tmavě červená).

 

PODMÍNKY PRO CESTY DO ČR Z KATEGORIE ZEMÍ S VELMI VYSOKÝM RIZIKEM (TMAVĚ ČERVENÁ) po pobytu delším než 12 hodin v posledních 14 dnech:

 

Podmínky pro občany České republiky, jejich rodinné příslušníky, pro občany EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizince s povolením k trvalému pobytu na území ČR:

Přehledná tabulka s pravidly pro občany ČR, jejich rodinné příslušníky a rezidenty (PDF, 196 KB)

Čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit antigenní nebo PCR test, jehož provedení není na začátku cesty starší než 24 hod. (antigenní), resp. 72 hod. (PCR) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Následně musí předložit druhý PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, který lze provést nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od příjezdu. Do doby výsledku negativního testu je nutná samoizolace. Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit všude mimo domov respirátor (klasifikace viz bod I.13 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR).

Čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR, u kterých test prokázal přítomnost koronaviru méně než 14 dnů před plánovaným vstupem na území ČR, se musí přepravovat na a poté v rámci území ČR individuální dopravou, je-li to možné. V případě přepravy veřejnou dopravou musí informovat o možném přetrvávajícím onemocnění COVID-19 před započetím cesty dopravce a bez ohledu na způsob přepravy musí informovat po vstupu na území ČR zdravotnické pracovníky provádějící test na přítomnost koronaviru a místně příslušnou krajskou hygienickou stanici. Tyto osoby jsou rovněž povinny dodržovat po vstupu na území ČR pravidla izolace, a to po dobu 3 dnů od odeznění příznaků onemocnění, nejméně však 14 dní od prvního testu, který prokázal přítomnost koronaviru, a to pokud krajská hygienická stanice nerozhodne jinak.

 

Podmínky pro všechny cizince kromě rodinných příslušníků občanů ČR, občanů EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinců s povolením k trvalému pobytu na území ČR:

Přehledná tabulka s pravidly pro cizince (nerezidenty) (PDF, 211 KB)

Cizinci (kromě rodinných příslušníků občanů ČR, občanů EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinců s povolením k trvalému pobytu na území ČR) musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu (antigenní nestačí), jehož provedení není na začátku cesty starší než 72 hod. Následně musí předložit druhý PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, který lze provést nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od vstupu. Do doby výsledku negativního testu je nutná samoizolace. Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit všude mimo domov respirátor (klasifikace viz bod I.13 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR).

 

Výjimky z povinnosti vyplnit příjezdový formulář a podstoupit test naleznete v bodě I.5 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Podrobné informace – podrobná pravidla pro příjezd občanů ČR a cizinců do České republiky naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Upozorňujeme, že od 30. ledna 2021 je cizincům zakázán vstup do České republiky z jiných než nezbytných důvodů.

 

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR účinné od 5. dubna 2021

Seznam zemí podle míry rizika nákazy onemocnění COVID-19

 COVID PORTÁL