english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ©Velvyslanectví ČR v Haagu
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Benelux: Podpora rozvoje „Smart cities“ a inteligentních řešení pro mobilitu

Země Beneluxu patří v oblasti chytrých měst a inteligentních řešení pro mobilitu na špici Evropy. Vysoká urbanizace, velká hustota obyvatel i silniční a dálniční sítě a rostoucí tlak na udržitelnost nutí veřejný i soukromý sektor hledat nové inovativní technologie pro chytřejší, bezpečnější, ekologičtější a efektivnější dopravní systémy, jejichž části se vzájemně propojují a posilují. Velká města v těchto zemích aktuálně čelí problémům, jakými jsou urbanizace, změna klimatu, digitalizace či mobilita, a proto mohutně investují do inteligentních technologií, nezbytných k tomu, aby dokázaly na tyto výzvy reagovat. Tato skutečnost přináší zajímavé příležitosti pro uplatnění širokého spektra českých firem s moderními technologiemi a špičkovými řešeními v dynamicky se rozvíjející oblasti „smart industry“. I když je místní trh velmi obsazený a na vysoké technologické úrovni, je možné najít mezery na trhu a uplatnit se zejména v inovativních řešeních nových požadavků, kde se nacházejí všechny nabídky na téže „startovní čáře“.

Vlády Nizozemska, Belgie i Lucemburska investují do této oblasti v hodnotě stovek milionů EUR. Mezi aktuální trendy patří především moderní technologie adaptivního řízení světelné dopravní signalizace a plynulosti dopravy, preference veřejné dopravy a záchranných vozidel, samořídící prostředky veřejné dopravy, rychlé a spolehlivé informace a řízení díky senzorům, kamerové systémy a moderní komunikační řešení a software, elektromobilita, chytrá cyklistika, sdílení aut a elektro kol, chytré parkování, moderní řešení pro placení za dopravu a parkování.

Pokud jde o Nizozemsko, na základě společné iniciativy vedení pěti největších měst (Amsterdam, Rotterdam, Haag, Utrecht a Eindhoven), privátního sektoru i akademické sféry zde byla uvedena v život národní strategie Smart City, jejímž cílem je zlepšení kvality života v nizozemských městech a zavedení inovativních řešení pro zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti. Tuto iniciativu finančně podporuje také centrální nizozemská vláda. Oblastí, do které se v rámci technologických inovací aktuálně koncentruje nejvíce investic, je umělá inteligence, která v konceptu inteligentních měst hraje klíčovou roli v mnoha různých oblastech, jakými jsou např. inteligentní parkování, inteligentní mobilita, inteligentní sítě nebo nakládání s odpady. Primárními hnacími silami při zavádění umělé inteligence do každodenní praxe jsou přitom nadnárodní korporace jako Google, IBM, Microsoft apod.

Federální vláda i regionální vlády v Belgii budou investovat nejen do infrastruktury, ale i do zvýšení frekvence vlakové osobní dopravy, lepší dostupností nádraží a integrováním možností dopravních prostředků. V této oblasti bude třeba vyvinout digitální řešení pro nákup jízdenek, pro aktuální informace o dopravě a integrované nabídce možností dopravy (vlak, autobus, tramvajová doprava). Další možnosti nabízejí velká města jako je Brusel nebo Antverpy, které jsou sdruženy v platformě pro inovace v komplexním přístupu k mobilitě The Beacon propojující Antverpský přístav, město Antverpy a firmy s výzkumnými institucemi a universitami. 

Lucembursko s ohledem na fakt, že je závislé na pracovnících z okolních zemí, je každodenně zasaženo vysokou mírou provozu osobních automobilů. Hlavní město Lucemburk a jih země se tak potýká s neúměrným zatížením dopravní infrastruktury a plán investic počítá s novými dopravními tepnami (zejména severojižní), rozšiřováním dálnic (další pruh pro sdílené jízdy, autobusy, elektromobily), sběrných parkovišť (na  okrajích větších měst) a dalším rozvojem veřejné dopravy. K tomu má posloužit nový Národní plán mobility 2035 vycházející z číselné analýzy vývoje dopravy a perspektiv růstu v zemi. Odhaduje se, že Lucembursko bude muset do roku 2035 řešit nárůst poptávky po mobilitě o přibližně 50 %. Příliv lidí se výrazně zvýší. Výzvou je uspokojit tuto novou poptávku, aniž by se zvýšil podíl automobilů.

V rámci podnikatelské mise českých firem, působících v oblasti chytré mobility, se ve dnech 20. 6. – 22. 6. 2022 uskutečnily ve všech třech zemích Beneluxu prezentační akce pro relevantní místní partnery z oblasti municipalit, státní správy, městských dopravních podniků, ředitelství silnic a dálnic, obchodních firem a systémových integrátorů, zaměřené na výměnu zkušeností při řešení relevantních témat provozu chytrých měst a inteligentních řešení pro mobilitu. Na organizaci této třídenní intenzivní podnikatelské mise se podílely zastupitelské úřady České republiky v Haagu, Bruselu a Lucemburku ve spolupráci se zahraniční kanceláří CzechTrade Benelux a zastoupením CEBRE v Bruselu. Projekt byl finančně podpořen v rámci programu PROPED MZV ČR.

Zpracovali ekonomičtí diplomaté Stanislav Beneš (Haag), Eva Kordová (Brusel) a Barbora Pláničková (Lucemburk)

Galerie


Mission Smart Cities Benelux 2022