english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Zastupitelský úřad ČR v Haagu
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nizozemsko – aktuální odhad vývoje ekonomiky na období 2020 - 2022

Nizozemská centrální banka zveřejnila svůj odhad vývoje nizozemské ekonomiky pro období 2020 – 2022. Kromě oficiálního odhadu, který předpokládá pokles HDP v letošním roce o 6,4 %, následovaný růstem 2,9 % a 2,4 % v následujících dvou letech, přidala také další dvě varianty budoucího vývoje: mírnější scénář plus vážný scénář.
 

Dle odhadu centrální banky De Nederlandsche Bank (https://www.dnb.nl/en/) dojde v letošním roce ke snížení nizozemského HDP o 6,4 %. Jedná se o téměř dvakrát tak hluboký pokles jako v průběhu úvěrové krize v roce 2009; HDP na obyvatele se tak snižuje zpět na úroveň roku 2015. Odhad vychází z předpokladu, že opatření zavedená v březnu se uvolní po třech měsících, ale nedojde k úplnému zadržení viru. V důsledku toho se infekce příležitostně oživí (včetně možnosti druhé vlny), takže určitá omezení zůstanou v platnosti až do poloviny roku 2021, kdy by měla být dispozici vakcína. Růst HDP je tak dále odhadován na 2,9 % v roce 2021 a 2,4 % v roce 2022. Na konci roku 2022 však HDP bude stále asi o 1 % nižší než na konci roku 2019.

Nizozemská „inteligentní blokáda“ začala v polovině března t. r. V důsledku toho došlo v posledních březnových týdnech k nabídkovému šoku, který se odhaduje na přibližně jednu pětinu ekonomiky (- 19 % HDP). Tento šok byl nerovnoměrně rozšířen napříč sektory - nejvíce bylo zasaženo pohostinství (87 %); dalšími vážně postiženými odvětvími jsou kultura, sport a rekreace (-71 %), ostatní služby (- 42 %), pronájem a ostatní obchodní služby
(- 40 %), obchod (- 33 %) a doprava a skladování (- 33 %). Celkový pokles HDP tak v prvním čtvrtletí činil oproti předcházejícímu čtvrtletí 1,7 %. Tím bylo završeno období růstu, trvající nepřetržitě 23 po sobě jdoucích čtvrtletích. Dle odhadu by vzhledem k ukončování omezujících opatření a expanzivní politiky vlády mělo k mírnému oživení dojít již ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2020.

V případě nizozemských vývozů byl celkový pokles v prvním čtvrtletí 2019 menší než pokles světového obchodu; dopad byl ovšem rozdílný v závislosti na konkrétním odvětví. Pokles vykázalo zejména zemědělství (Nizozemsko je druhým největším vývozcem zemědělských produktů na světě po USA a květinářství, které bylo nejvíce zasaženo, představuje jeho hlavní složku). Celkově se odhadovaný vývoz zboží a služeb v roce 2020 sníží o 10,9 %. V nadcházejících letech bude růst domácích vývozů na úrovni růstu celosvětového obchodu. Ke konci sledovaného období tak bude podíl nizozemských vývozů zhruba na stejné úrovni jako v roce 2018.

Nizozemské veřejné finance byly před vypuknutím pandemie v dobré výchozí pozici. Poměr veřejného dluhu k HDP byl v roce 2019 na úrovni 48,6 % a přebytek státního rozpočtu odpovídal 1,7 % HDP. V důsledku balíčků pandemie na zmírnění hospodářských škod vykáže ovšem letos rozpočet schodek 6,4 % HDP. Rozpočet bude vysoce deficitní i v následujících letech: - 4,8 % v roce 2021 a - 4,3 % v r. 2022; poměr dluhu k HDP se tak ke konci roku 2022 zvýší na 63,1 %. Významnými opatřeními z balíčků podpory jsou například mzdové dotace pro zaměstnance i podpora příjmů pro samostatně výdělečně činné podnikatele (viz naše č.j. 1301-1/2020-HAAG a 1320-1/2020-HAAG).

Nizozemská centrální banka kromě standardního scénáře dále zveřejnila dvě extrémní alternativy. V mírném scénáři se předpokládá, že omezující opatření budou v platnosti do začátku května s přechodným obdobím do konce června 2020. Poté se ve druhé polovině roku díky zvýšené aktivitě většiny společností tempo růstu postupně vrátí do normálu. Pokles HDP za rok 2020 by v tomto případě byl pouze 3,4 %. Vážný scénář předpokládá, že omezující opatření budou pokračovat do konce června 2020, po kterém bude následovat dlouhé přechodné období až do poloviny roku 2021, než bude k dispozici vakcína. Ve druhé polovině roku 2020 tak ekonomika vstoupí do vážné recese a pokles HDP dosáhne historicky nízkého - 11,8 %. K oživení dojde až v polovině roku 2021.


Petr Kvaček, ekonomický diplomat Zastupitelského úřadu ČR v Haagu