english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nizozemsko jako centrum biofarmaceutického průmyslu

Nizozemsko je oblíbenou destinací pro řadu významných biofarmaceutických společností, které se rozhodly zde založit sídlo pro výzkum, vývoj, výrobu, distribuci nebo logistiku. Jedná se celosvětově o jednu z nejvyšších koncentrací aktivity biologických věd a zdraví; vývoj léčiv zde zaměstnává přímo i nepřímo okolo 65 tisíc pracovníků.

Sektor věd o živé přírodě a zdraví zahrnuje v Nizozemsku téměř tři tisíce inovativních společností v oblasti výzkumu a vývoje. Jejich činnost zasahuje do oblastí, jakými jsou např. výzkum rakoviny, kardiovaskulární, infekční a neurodegenerativní choroby, klinický výzkum, lékařské zobrazování v preventivní zdravotní péči, apod. Součástí sektoru věd o živé přírodě a zdraví je řada specializovaných vědeckých parků, které jsou rozmístěny po celé zemi. Každý vědecký park je klastrem startupů, malých a středních i velkých podniků, spolu s univerzitami a univerzitními zdravotnickými centry. Příklady takových parků jsou Leiden Bio Science Park nebo Pivot Park.

Jednou z klíčových oblastí v rámci věd o živé přírodě představuje biotechnologie. Nizozemsko je sídlem mnoha inovativních biotechnologických společností všech velikostí od startupů až po nadnárodní společnosti. Firmy jako např. Galapagos, Genmab a Kiadis významně přispěly k vývoji nových léků, diagnostiky a průmyslových produktů. Většina těchto společností jsou soukromé nebo nezávislé organizace a primárně se zabývají léčebnými, diagnostickými a analytickými službami a dodávkami.

V důsledku Brexitu se novým sídlem Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) stal Amsterdam. EMA dohlíží na standardy bezpečnosti, účinnosti a kvality všech léčivých přípravků dostupných na trhu EU. Nizozemská vláda očekává, že díky přilákání nových biofarmaceutických společností a poskytovatelů služeb dojde ve farmaceutickém průmyslu a sektoru služeb k vytvoření tisíce nových pracovních míst. V Nizozemsku již působí mnoho předních nadnárodních farmaceutických podniků; jako příklad lze uvést MSD, Janssen nebo Amgen. Jejich operace pokrývají vše od výzkumu a vývoje a výroby po logistiku a marketing. Mnohé zřídily v Nizozemsku své evropské ústředí nebo investovaly do nizozemských malých a středních podniků. V případě obratu obchodu se Nizozemsko již řadí na 7. místo v Evropě s farmaceutickým vývozem v celkové výši 27 miliard EUR a dovozem ve výši 19 miliard EUR.

Nizozemský sektor zdravotnictví aktuálně čelí mnoha výzvám. Podle ministerstva zdravotnictví a životního prostředí se výdaje na zdravotní péči (které mají příští rok dosáhnout úrovně 18 % HDP) v následujících letech dále zvýší. Většina těchto výdajů bude vzhledem k prodlužujícímu se věku věnována péči o seniory.

Novými oblastmi se silným tržním potenciálem bude zdravotnický software, telemedicína a elektronické zdravotnictví. Zdravotnické IT je v počátečním stadiu s velkými příležitostmi v oblasti bioinformatiky a biologických věd. Úspěch lze očekávat u inovačních technologií, včetně minimálně invazivního a neinvazivního vybavení. Dochází tak k širokému využití nositelných a implantovaných monitorovacích zařízení a aplikací, jako jsou např. chytré tkaniny s vestavěnými senzory či vodivou přízí, nebo prsteny a náramky s měřiči.

Nizozemským portálem věd o živé přírodě je Dutch Life Science. Informace o nizozemském zdravotnictví jsou na portálu Health Holland a katalog firem je k dispozici na Heatlh Holland Guide. Nizozemskou oborovou asociací je Holland Bio, oborovou veletržní akcí je World of Healthcare (každoročně se koná v Rotterdamu, letošní ročník proběhl v září).


Petr Kvaček, ekonomický diplomat Zastupitelského úřadu ČR v Haagu