english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Get Ready for Brexit
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nizozemsko – lodní spojení s Velkou Británií od ledna 2021

Profesní asociace společností, využívající k přepravě rotterdamský přístav, zřídila ve spolupráci s dalšími partnery webové stránky Get Ready for Brexit, které poskytují mezinárodním přepravcům informace o podmínkách přepravy do Velké Británie po uplynutí přechodného období Brexitu.

Čeští vývozci a dovozci, kteří pro dopravu svého zboží do Velké Británie využívají nizozemské přístavy, mohou nalézt aktuální informace pro na stránkách Getreadyforbrexit. Stránky formou instruktážního videa, informačních příruček i návodů prezentují změny v lodní dopravě po skončení přechodného období od 1.1.2021. Jsou zde mj. popsány základní kroky, které by obchodník využívající nizozemské přístavy, měl učinit, zejména:

  • Registrace na celnici – každý evropský vývozce nebo dovozce musí mít přiděleno od celní správy číslo EORI; to platí i v případě, že využívá pro vývozní deklaraci služeb speditéra nebo celního zástupce.
  • Zajištění dovozního či vývozního prohlášení – je třeba stanovit, zda firma předloží celní prohlášení přímo, nebo prostřednictvím speditéra či celního zástupce.
  • Přihlášení se k odběru služeb Portbase – služby slouží k předběžné notifikaci celních dokladů a sledování zásilky v reálném čase. Předběžná notifikace bude povinná v případě všech trajektových terminálů a u většiny pobřežních terminálů. Bez této notifikace nebude do terminálu umožněn přístup. Notifikaci může provést firma přímo, nebo jím určený speditér či celní zástupce. Vývozní zásilka může být sledována prostřednictvím služby Track & Trace Export, dovozní prostřednictvím služby Import Status.

Podrobný manuál Get ready for Brexit v anglickém jazyce naleznete zde. Jednotlivé kapitoly pojednávají o dopadu brexitu na provoz v nizozemských přístavech, celním úřadu a Úřadu pro bezpečnost potravin a spotřebního zboží, národním systému přístavní komunity a organizaci Portbase, postupech trajektových terminálů a pobřežních terminálů a obecném tranzitním procesu.

Další užitečnými odkazy o brexitu z nizozemského pohledu:
: web nizozemské vlády
: web rotterdamského přístavu
: web nizozemské obchodní komory
: web nizozemské centrální banky
: web nizozemské pobočky Ernst & Young
: web nizozemské pobočky PricewaterhouseCoopers

V případě obchodní dohody nedojde ke vzájemnému uvalení dovozních cel, ovšem pouhá skutečnost, že Velká Británie nebude součástí Evropské unie znamená, že firmy budou muset celnímu úřadu deklarovat své vývozy a dovozy. Nizozemská daňová a celní správa proto z titulu brexitu přijala více než devět set nových zaměstnanců. Spolu s podnikatelskou komunitou byl zřízen počítačový systém pro výměnu informací mezi dopravci, terminály a celními orgány.

Návody pro jednotlivá ekonomická odvětví, jak se připravit na nové obchodní vztahy s Velkou Británií od 1.1.2021 jsou také uvedeny na stránkách Evropské komise, podrobnější návody i v českém jazyce jsou pak na stránce Generálního ředitelství Komise pro daně a cla. Informace pro firmy v českém jazyce jsou umístěny také na stránce businessinfo.czPrůvodce pro podnikatele k dopadům brexitu pak na stránce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.


Petr Kvaček, ekonomický diplomat Zastupitelského úřadu ČR v Haagu