english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Deposit Photoes
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nizozemsko - opatření vlády na podporu podnikatelské sféry

(Archivní článek, platnost skončena 09.10.2020.)

Nizozemská vláda přijala na podporu malých a středních podniků i velkých firem balíček opatření, který má napomoci překlenout současné období vynuceného utlumení aktivit. Opatření jsou ze strany podnikatelů vesměs hodnocena kladně.

Dvě třetiny podnikatelů v Nizozemsku jsou přesvědčeny, že aktuální koronavirovou krizi překonají, přestože více než 20 % malých a středních podniků a 40 % samostatně výdělečně činných osob muselo pozastavit své veškeré aktivity. Naopak 15 % podnikatelů se obává, že jejich podnikání nepřežije. Více než polovina podnikatelů si také myslí, že jejich finanční rezervy budou pro zvládnutí krize dostatečné. Co se týká důvěry v budoucnost, zde je situace odlišná v závislosti na konkrétních sektorech; některá odvětví, jako např. cestovní ruch, gastronomie, či maloobchod jsou zasažena naprosto zásadním způsobem. V jiných případech lze naopak vidět nové potenciální příležitosti.

Balíček opatření, který přijala nizozemská vláda za účelem ochrany pracovních míst a příjmů pro samostatně výdělečně činné osoby, malé a střední podniky i velké společnosti spočívá v následujících bodech:

- zavedení dočasné úpravy náhrady mzdových nákladů: podnikatel, který očekává ztrátu obratu přesahující 20 %, může požádat o příspěvek na plat (výše v závislosti na propadu obratu) po dobu tří měsíců; podmínkou je, že během dotačního období nesmí dojít k propuštění žádného zaměstnance; dávka v nezaměstnanosti pro krátkodobé práce byla zrušena

- mimořádná podpora pro nezávislé podnikatele: jedná se o dodatečnou podporu pro nezávislé podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné po dobu tří měsíců, aby mohli pokračovat ve svém podnikání; podpora v rámci tohoto dočasného režimu je možná také ve formě půjčky na provozní kapitál se sníženou úrokovou sazbou

- odklad platby daně: platí pro daň z příjmu u fyzických i právnických osob, daň ze mzdy a daň z přidané hodnoty

- rozšíření záruky na financování podnikání: určeno pro podniky s problémy při získávání bankovních půjček a bankovních záruk, týká se malých a středních podniků i velkých společností; bude poskytnuta 50 % záruka na bankovní úvěry a bankovní záruky (minimálně 1,5 milionu a maximálně 50 milionů EUR na společnost)

- sleva na úrocích pro drobné podnikatelem na mikroúvěry: týká se zejména podnikatelů v oblasti stravovacích, maloobchodních, osobních služeb, stavebnictví a obchodních služeb; opatření spočívá v nabídce šesti měsíců úvěru se sníženým úrokem ve výši 2 %

- běžná úroková míra pro platby po uplynutí splatnosti byla dočasně snížena na téměř nulovou úroveň

- systém náhrad pro postižená odvětví: aktuální mimořádná opatření mají zásadní důsledky zejména pro maloobchod a cestovní ruch, vláda proto zavádí systém náhrad s příslušnými opatřeními pro společnosti v daných odvětvích

- dočasná záruka pro zemědělské a zahradnické společnosti: bude poskytnuta na provozní kapitál v rámci systému záruk za zemědělské úvěry pro malé a střední podniky

I přes tato opatření však prudce stoupá počet úpadků, např. v prvním dubnovém týdnu to bylo dle údajů hospodářské komory téměř o 60 % více společností než za stejné období loňského roku.

Nizozemský úřad pro analýzu hospodářské politiky publikoval čtyři scénáře k nastínění možného ekonomického dopadu pandemie koronaviru v letech 2020 a 2021. Scénáře používají různé výchozí body s ohledem na trvání omezení a závažnost ekonomického dopadu. Všechny scénáře vedou k recesi, kdy HDP klesne v roce 2020 od 1,2 % až o 7,7 %. V nejmírnějším scénáři, kdy by omezení trvala pouhé tři měsíce, se ekonomika zotaví již ve třetím čtvrtletí roku 2020; naopak v nejzávažnějším scénáři při trvání omezení po dobu 12 měsíců se předpokládá snížení HDP o 7,3 % v roce 2020 a 2,7% v roce 2021. Podle tří ze čtyř scénářů bude hospodářský útlum závažnější než v krizových letech 2008 - 2009.

Nouzová opatření na podporu hospodářství způsobí ve všech scénářích prudké zhoršení veřejných financí. Nicméně i v nejhorším případě dosáhne dluh do konce roku 2021 výše 74 % HDP, což je stále pod úrovní považovanou za rizikovou. Ministr financí Wopke Hoekstra již dříve uvedl, že vláda je připravena zvýšit své zahraniční zadlužení ze současných 49 % na 60 % HDP, což představuje dodatečnou částku ve výši 90 mld. EUR.


Petr Kvaček, ekonomický diplomat Zastupitelského úřadu ČR v Haagu