english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace ke zjištění státního občanství

Žádost ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR

Žádost ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR vyřizuje krajský úřad příslušný podle místa posledního trvalého bydliště v ČR. Pokud osoba trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměla, vydává osvědčení o státním občanství České republiky Úřad městské části Praha 1. O osvědčení je možné rovněž požádat prostřednictvím našeho zastupitelského úřadu.

Žádost se podává osobně. Za účelem podání žádosti je zapotřebí si sjednat schůzku e-mailem na: consulate_hague@mzv.cz

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky podává fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná. Za dítě mladší 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce.

K řádně vyplněnému dotazníku ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR je třeba předložit:

- originál českého rodného listu, příp. řádně ověřený cizozemský rodný list s úředním překladem do českého jazyka,

- originál českého oddacího listu, příp. cizozemský oddací list řádně ověřený s úředním s překladem do českého jazyka,

- rozvodový rozsudek a osvědčení podle nařízení Rady /ES/ č. 2201/2003 ze dne 27. 11. 2003 s úředním překladem do českého jazyka, v případě, že je žadatel rozvedený v Nizozemsku,

- platný průkaz totožnosti /cestovní pas ČR, občanský průkaz ČR/,

- neplatné osvědčení o státním občanství ČR,

- doklady, které prokazují státní občanství ČR rodičů.

Podání žádosti o zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR podléhá správnímu poplatku ve smyslu platného zákona o správních poplatcích.