english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nizozemsko – podrobné informace o vstupu a pobytu v souvislosti s šířením koronaviru (COVID-19)

Často kladené otázky a odpovědi pro cesty. Pravidla   pro vstup občanů ČR a cizinců na území ČR jsou upravena vždy aktuálně účinném opatření. Od 18. května 2020 v ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví, jehož aktuální verzi vždy publikujeme v tomto článku.
Na platná omezení v Nizozemsku nemá zrušení zákazu vycestování z ČR žádný vliv. Nizozemsko předpokládá možnost příjezdu turistů z většiny států EU, včetně ČR, od 15. června 2020.
Níže uvádíme podrobné informace o podmínkách vycestování z ČR, cest do ČR, o platných omezeních v Nizozemsku.  Rovněž důležité zdroje k epidemiologické situaci v zemi.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO CESTY OBČANŮ, KTEŘÍ MAJÍ BYDLIŠTĚ V ČR

  • Mohu do Nizozemska přicestovat bez udání důvodu?

Kromě příletů ze zemí mimo EU hraniční kontroly Nizozemsko neaplikuje a na hranicích se tak žádný důvod cesty neuvádí. Od 15. června 2020 lze přicestovat i za účelem turistiky, ale je vyžadována předchozí rezervace ubytování. Obdobně se doporučuje mít s sebou neformální sdělení o ubytování i za jinými účely pobytu. Je praktické, aby jej zvoucí osoba či společnost sepsala například e-mailem v nizozemštině či v angličtině krátké prohlášení, z něhož by bylo zřejmé, kde (adresa) a u koho (jméno/název firmy, školy s kontaktem pro ověření) bude občan ČR bydlet. Komerční ubytovací zařízení (hotely, kempy) si své hosty evidují samostatně.

  • Potřebuji pro vstup do země negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Ne. Nizozemsko pro vstup na území požadavek negativního testu neuplatňuje. Domácí karanténa je důrazně doporučována pouze pro osoby, které přicestovaly z rizikových destinací dle seznamu Evropské agentury pro bezpečnost letového provozu (EASA), kde česká letiště nefigurují.

https://www.easa.europa.eu/SD-2020-01/Airports 

  • Jaké jsou podmínky průjezdu Nizozemskem? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Pro tranzit žádné zvláštní podmínky stanoveny nejsou. Občané EU mohou v zemi pobývat bez časového omezení. Pro dlouhodobý pobyt (nad 4 měsíce) se občan EU musí zaregistrovat u nizozemské obce ve svém bydlišti.

https://ind.nl/en/eu-eea/Pages/EUEEA-or-Swiss-citizen.aspx

  • Mohu do Nizozemska přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano, za prací lze přijet. Zejména pro manuální profese ve stavebnictví, logistických centrech, na farmách a v potravinářském průmyslu doporučujeme se před odjezdem z ČR od zaměstnavatele/pracovní agentury nechat písemně ubezpečit o tom, že výkon práce a ubytování budou splňovat obecná opatření hygienické povahy. V podrobnostech v kapitole 4 tohoto článku.

  • Na co si mám dát pozor?

Povinnost 1.5 metrového odstupu mezi lidmi na veřejnosti, venku i uvnitř budov - tzv. "1.5 meter society". Povinnost nemedicínských roušek ve veřejné hromadné dopravě, kterou by ovšem turisté neměli při cestách v rámci Nizozemska využívat. Turistika není z nizozemského pohledu nezbytným důvodem pro cestu veřejnou dopravou. Před cestou doporučujeme si u pojišťovny ověřit, zda všeobecné (či cestovní zdravotní pojištění pokrývá i případné náklady spojené s karanténou či léčbou COVID-19 a repatriaci.

https://www.kancelarzp.cz/cs/2-uncategorised/596-hrazení-léčby-v-zahraničí-v-souvislosti-s-koronavirem

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Ode dne 27. dubna 2020, v souladu s uvolněním plošného zákazu volného pohybu na území ČR, mohou občané ČR opustit, aniž by na české straně hranic byl kontrolován účel jejich cesty. Od 5. června ČR zrušila kontroly na pozemních hranicích (neplatí pro letiště). Kontroly jsou jen namátkové ve vnitrozemí.

Na platná omezení v Nizozemsku toto uvolnění v ČR z povahy věci nemá vůbec žádný vliv. Nizozemsko dne 3.6. 2020 rozhodlo, že pro návštěvníky z  většiny zemí EU obnoví možnost příjezdu za účelem turistiky od 15.6.2020. Včetně České republiky.

Naopak dle českého rozdělení států EU od 15. 6. 2020 by Nizozemsko mělo být v prostřední kategorii (oranžové).

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

https://www.mvcr.cz/clanek/moznost-cestovani-do-cr-pro-obcany-vybranych-statu-eu-a-cizince-s-priznanym-postavenim-dlouhodobe-pobyvajiciho-rezidenta-od-15-cervna-2020.aspx

 
2. VSTUP NA ÚZEMÍ NIZOZEMSKA A TRANZIT

Informace k podmínkám vstupu na území jsou k dispozici na webových stránkách nizozemské vlády:

https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands

Pro občany ČR, stejně jako všechny občany jiných členských států EU, není vstup na území Nizozemska obecně omezen nad rámec platných nizozemských opatření.

Informace o možnosti pro občany drtivé většiny členských států EU cestovat do Nizozemska za účelem turistiky od 15. června 2020 byly publikovány dne 3. června 2020 zde:

https://www.netherlandsandyou.nl/latest-news/news/2020/06/03/holidays-to-the-netherlands-possible-from-15-june-2020

Pro turisty z těchto zemí je vyžadována rezervace ubytování před tím, než do Nizozemska přijedou!

Pro občany, kteří do Nizozemska přilétají pouze z důvodu tranzitu do další země, velmi doporučujeme se před začátkem cesty v ČR v dostatečném předstihu informovat o podmínkách a restrikcích u velvyslanectví příslušného státu jejich cílové destinace a také všech tranzitních zemí. Rovněž u letecké společnosti, aby se předešlo problémům při odbavení nejen v Praze ale zejména při návazném letu mimo schengenský prostor na letišti Amsterdam-Schiphol.

Podpůrně lze využít i Rozcestník informací publikovaný na internetové stránce Ministerstva zahraničních věcí

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

 

Přílety z letišť v rizikových oblastech mohou mít za následek karanténu v nizozemském bydlišti. To se tedy netýká tranzitu do ČR. Cestující musí před odletem do Nizozemska vyplnit prohlášení ke COVID-19 (zajišťuje letecká společnost). https://www.easa.europa.eu/SD-2020-01/Airports

Služby na mezinárodním letišti Amsterdam-Schiphol jsou velmi omezeny (obchody, fast-food). Od 15. června budou pro turisty z letiště do Amsterdamu vypravovány zvláštní autobusy, aby návštěvníci z ciziny nejezdili vlakem. Velmi doporučujeme platební kartu, neboť některé obchody neakceptují platbu v hotovosti. Rovněž je redukován počet terminálů pro odlety a přílety. Aktuální informace je nutno sledovat před příletem na internetové stránce letiště.

https://www.schiphol.nl/en/messages/coronavirus-update

KLM prezentuje  hygienická opatření ke svým letům zde

https://news.klm.com/covid-19-flying-with-klm---social-distancing-and-other-measures-on-board/

ČSA své klienty informuje zde

https://www.csa.cz/cz-cs/cestovni-upozorneni/

Letecký tranzit do jiných států nedoporučujeme kombinovat s návštěvou, např. Amsterdamu. Turistika není účelem neodkladné cesty v režimu nizozemských opatření volného pohybu osob. Na letišti jsou k dispozici hotely.

https://www.schiphol.nl/en/at-schiphol/hotels

 

Před vstupem do země je třeba mít na paměti stálé opatření v Nizozemsku odstupu 1.5 metru mezi osobami. Další informace k situaci v Nizozemsku naleznete níže v bodě č. 4. Pod názvem “Opatření v Nizozemsku”.

Pro možnost vycestovat z ČR do Nizozemska autem je dále nutno zohlednit německá pravidla pro pozemní tranzit. Je na odpovědnosti každého, aby se před případnou cestou informoval u německých orgánů ve všech tranzitních spolkových zemích o místních předpisech (např. povinnost nosit roušku ve veřejné dopravě, zavedenou v německých spolkových zemích).

Užitečné odkazy:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nemecko_doporuceni_k_cestam_v.html

Velvyslanectví Německa v Praze pro pozemní tranzit:

https://prag.diplo.de/cz-cs

 

3. DOPRAVA A MOŽNOSTI NÁVRATU DO ČR

ČR svými opatřeními postupně rozšiřuje okruh cizinců, kteří mohou vstupovat na území ČR, za určitých podmínek např. občané EU studující v ČR, přijíždějící za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo na krátkodobou návštěvu rodiny.

Aktuální pravidla jsou na portálu Ministerstva zdravotnictví ČR, které svým opatřením reguluje podmínky po příjezdu do ČR. Aktuální opatření je platné od 5. června.

https://koronavirus.mzcr.cz/

ochranné opatření od 5. června (PDF, 318 KB)

 

Zastupitelský úřad není oprávněn interpretovat opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajských hygienických stanic. Kontakty k vysvětlení jednotlivých opatření (tel. linka 1212) a pro ohlašování příjezdu krajským hygienickým stanicím jsou k dispozici zde

https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty-odkazy/

Pro formulaci dotazu či základní orientaci pomůže i tabulka ministerstva vnitra a jeho informační portál v češtině nebo v angličtině. K dispozici je i Informační služba Ministerstva vnitra na e-mailové adrese

cestovani.covid19@mvcr.cz

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx

Po ukončení nouzového stavu se podmínky pro přicestování občanů ČR a rezidentních občanů EU (Nizozemska) v zásadě nezměnily. Po 15. 6. 2020 by měla být nová pravidla. Níže uvedená tedy platí od 4. června 2020

rezidenti v ČR do 14 června (PDF, 110 KB)

Postupně se rozšiřují kategorie nerezidentních občanů EU a třetích zemí.

nerezidenti do ČR do 14 června (PDF, 136 KB)

 

Před cestou do ČR

Při plánování cesty do ČR upozorňujeme zejména na následující:

- doporučujeme vždy po návratu do ČR bez prodlení vyrozumět Krajskou hygienickou stanici a projednat s ní další postup

https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty-odkazy/

povinná 14-denní karanténa po návratu nebo lékařské potvrzení o provedeném PCR testu na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem.  Pro občany ČR a některé kategorie cizinců s pobytem v ČR je možno test absolvovat i po návratu, ovšem do tří dnů musí být prokázán Krajské hygienické stanici. Přehled odběrových center poskytuje Ministerstvo zdravotnictví

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

- v Nizozemsku je testování regulováno, testy nejsou široce dostupné jako v ČR. Pravidla jsou publikována Národním ústavem pro veřejné zdraví a životní prostředí - RIVM zde). Důrazně doporučujeme si test nechat provést v ČR (vzor tiskopisu lze nalézt např. na webu Ministerstva vnitra zde). Informace k povinné karanténě poskytne Ministerstvo zdravotnictví ČR (https://koronavirus.mzcr.cz/) a příslušná hygienická stanice https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty-odkazy/

- podrobné informace k opatřením (testům, omezení volného pohybu)  pro příjezdu do ČR poskytuje Ministerstvo zdravotnictví, nikoliv zastupitelské úřady

https://koronavirus.mzcr.cz/otazky-a-odpovedi/ 

- každý český občan může překročit hranice ze sousedních zemí do ČR (z Nizozemska nejblíže Německo). Hranice mezi Nizozemskem a Německem jsou  bez zavedených plošných kontrol na hraničních přechodech.

Způsoby přímé dopravy mezi  ČR a Nizozemskem

a) letecky přímo do Prahy – od 4. května KLM, od 18. května ČSA

KLM

https://www.klm.com/home/cz/cs

Z Amsterdamu let číslo KL 1351 (ráno).

Aktuální informace zde: https://www.klm.com/travel/cz_cs/prepare_for_travel/up_to_date/flight_update/index.htm

ČSA

https://www.csa.cz/cz-cs/

Z Amsterdamu let číslo OK 619 (večer), případně OK 517 (ráno)

Aktuální informace zde:

https://www.csa.cz/cz-cs/cestovni-upozorneni/

Před cestou je třeba si pořídit roušku, doporučujeme mít s sebou více kusů tohoto ochranného prostředku.

Internetová stránka letiště Václava Havla

https://www.prg.aero/#/

Internetová stránka letiště Schiphol a přehledný plánek.

https://www.schiphol.nl/en/

schiphol (PDF, 2 MB)

b) automobilem s tranzitem přes Německo do ČR

Doporučujeme obvyklou cestu přes nizozemské hranice se spolkovými zeměmi Porýní-Vestfálsko nebo Dolní Sasko. Dále směrem na Drážďany.

S aktuálními opatřeními v Německu se předem seznamte podle zvolené trasy na webových stránkách našeho velvyslanectví v Berlíně a Generálních konzulátů v Drážďanech a v Mnichově. To se týká i počtu osob v autě, omezení veřejných a soukromých služeb, nošení roušek apod.

https://www.mzv.cz/berlin/cz/index.html

https://www.mzv.cz/dresden/cz/index.html

https://www.mzv.cz/munich/cz/index.html

Velmi kvalitní popis možností přes sasko-českou hranici naleznete zde:

https://www.mzv.cz/dresden/cz/viza_a_konzularni_informace/navrh_individualni_trasy_drazdany_ceska.html

c) komerční  přepravou (autobusem/minivanem/autem)

Přepravu je vždy nutno objednat a uhradit u přepravce. Velvyslanectví ČR v Haagu pouze informuje o těch přepravcích, kteří jej vyrozuměli o svých službách poskytovaných zájemcům o přímou cestu z Nizozemska. Velvyslanectví ČR v Haagu nemůže aktuální nabídky přepravců komentovat ani poskytovat konkrétní informace o jednotlivých službách.

Aktuálně se jedná o tyto našemu velvyslanectví známé přepravce.

RegioJet a.s.

Nabízené  spoje autobusem lze zjistit v rezervačním systému v mobilní aplikaci ("RegioJet: Train&Bus Tickets") nebo na internetu (https://shop.regiojet.cz/). Pouze v rezervačním systému RegioJet lze na relevantní termín zjistit, z jakých míst a v jakou dobu autobus z Nizozemska jezdí.

Umbrella Holiday s.r.o.

Možnost objednat si z ČR řidiče přepravce s automobilem nebo minivanem je vždy na individuální bázi, přímo s přepravcem a s cenou dle dohody https://umbrellaholiday.com/

4. OPATŘENÍ V NIZOZEMSKU

Rozcestník informací Ministerstva zahraničních věcí ČR k cestování do zahraničí

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

 

Aktuální opatření lze nalézt na těchto portálech nizozemské vlády.

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands

https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands

Pokuty v Nizozemsku za nedodržení místních pravidel dosahují až 400,- EUR za osobu a každý jednotlivý přestupek! Cestování veřejnou dopravou bez roušky podléhá pokutě ve výši 95,-EUR.

 

Přehledný plán uvolňování opatření na léto 2020

NL COVID19 measures overview (PDF, 162 KB)

Pravidla pro turisty od 15. června 2020

https://www.netherlandsandyou.nl/documents/frequently-asked-questions/qa-holidays-to-the-netherlands

Překlad toho nejdůležitějšího do češtiny:

- "social distancing", tedy povinná vzdálenost mezi více než dvěma osobami 1,5 m (nikoliv v rámci jedné rodiny, členů jedné domácnosti, pouze dětí mladších 12-ti let),

- to, že se jedná o členy jedné rodiny/domácnosti, je policii nutno prokázat  veřejnými listinami (rodné listy, adresa společného pobytu v nizozemské obci),

- pravidlo 1,5 metru vzdálenosti je striktně aplikováno v turisticky zajímavých objektech, které byly otevřeny od začátku června  (muzea, památky, výletní lodě, zahrádky restaurací),

- do všech výše uvedených objektů se turisté mají předem objednat na konkrétní čas,

-  obce mohou trvale či dočasně (víkendy) uzavřít parkoviště, kempy a hotely a stanovit podrobná pravidla "social distancing",

-  hygienická opatření (zákaz pozdravu podáním ruky, prevence šíření viru na veřejnosti),

-  ti, u nichž se projeví zdravotní potíže spojené s nachlazením, mají zůstat doma, omezit sociální kontakty, lékaře volat pouze v případě zhoršení obtíží, 

-  osoby, které spadají mezi nejvíce ohrožené (starší občané, lidé se sníženou imunitou apod.), by se měly vyhýbat většímu množství lidí a neměly by cestovat veřejnou dopravou, obecně by se měly u této kategorie osob omezit osobní kontakty a návštěvy,

- jízda hromadnou dopravou jen v nezbytných případech, tedy nikoliv pro turisty,

- pro cestu z letiště do Amsterdamu nemají turisté využívat vlak, nýbrž zvláštní autobusy (shuttle coach service).

- turisté se mají v zemi dopravovat vlastními auty, taxi, pěšky či na kole,, tedy nikoliv veřejnou dopravou určenou pro místní obyvatelstvo,

- při jízdě veřejnou hromadnou dopravou nošení roušek, které nejsou určeny pro lékařské účely (od 1.6.  nošení roušek ve veřejné dopravě povinné), porušení pravidel pro nošení roušek může být trestáno pokutou 95,-EUR;

- v případě příznaků COVID-19 je třeba informovat zdravotní pojišťovnu a případně se objednat na test u místní pobočky GGD na telefonním čísle 0800-1202. Podrobnější informace k nizozemskému režimu testování a postupům v případě infekce či kontaktu s infikovanou osobou uvádíme níže.

 

Stálé doporučení pro české občany, kteří v Nizozemsku zůstali po 12. březnu 2020 a jsou zaměstnáni v manuálních profesích na dobu určitou (typicky přes agenturu práce: zvažte další výkon zaměstnání (pracovní poměr) a s ním související pobyt v případě, že

- pracovní smlouva negarantuje pracovní dobu, tedy časový rozsah práce (tzv. “zero hours contracts/nul-urencontract”), a tak jejich zaměstnavatelé pro ně nemohou využít zkrácení pracovní doby, resp. povaha jejich práce neumožňuje využít práci z domova,

- zaměstnavatel nerespektuje zavedená opatření RIVM, nezajišťuje bezpečné pracovní prostředí, se zaměstnancem nekomunikuje apod., 

- ubytování (často pevně spojené s agenturním zaměstnáním) neposkytuje dostatečný prostor a podmínky pro dodržování stanovených hygienických opatření obecné povahy a mohlo by pro pracovníka představovat zdravotní riziko. Hygienické podmínky je možno, kromě inspekce práce (Inspectorate SZW), konzultovat i s odborovou organizací či pobočkou GGD.

 

Epidemiologická situace

V souvislosti s pokračujícím výskytem koronaviru COVID-19, který byl v Nizozemsku poprvé potvrzen 27. února 2020, byl v režii Národního ústavu pro veřejné zdraví a životní prostředí (Rijksinstitut voor Voksgezondheid en Milieu – RIVM, https://www.rivm.nl/) zřízen jednotný informační portál pro širokou veřejnost. 

Obecně lze, ve srovnání s ČR, uvést, že v Nizozemsku, které má zhruba o polovinu více obyvatel a přibližně o třetinu menší území, je případů onemocnění COVID-19 více. Celkové počty nakažených se od začátku epidemie pohybují v řádu desítek tisíců. Počty zemřelých pak v řádu tisíců.

K údajům RIVM o šíření nákazy dodáváme, že v Nizozemsku se neohlašuje počet vyléčených osob. Publikován je tedy počet s prokázaným koronavirem (aktuální součet), počet nově evidovaných nakažených a počet (od začátku epidemie) zemřelých. 

 

Nizozemský režim  v případě onemocnění nebo zjištěného kontaktu s nakaženou osobou

V odůvodněných případech nejdříve probíhá telefonická konzultace s praktickým lékařem (huisarts), případně s místně příslušnou pobočkou GGD (místní hygienickou stanici), například pokud se jedná o cizince, který nemá v Nizozemsku praktického lékaře.  Na celostátní úrovni jsou odůvodněnými případy obtíže dýchacího ústrojí a teplota nad 38ºC. Na úrovni regionální v postižených oblastech to může být jinak.

Praktický lékař na základě konzultace s klientem připraví zprávu pro GGD, pak se rozhodne, zda bude pacient na COVID-19 testován. V pozitivním případě rozhodne GGD o dalších opatřeních dle povahy věci.

U infikovaných osob většinou o domácí karanténě, případně, pokud si to zdravotní stav vyžádá, zajistí GGD hospitalizaci v adekvátní nemocnici. U turistů může GGD u pacientů s lehkým průběhem nákazy nařídit samoizolaci ve stávajícím ubytovacím zařízení na náklady cestovatele.

Pouhý pobyt v rizikových oblastech v cizině, kdy jedinec nemá žádné příznaky, není, dle RIVM, nutně důvodem pro volání lékaři.

Pro bližší konzultaci v individuálních případech doporučujeme využít stálou informační linku nebo místní GGD. Stálá informační telefonní linka je v provozu od 8 do 20 hod: 0800-1351, ze zahraničí či zahraničního telefonního čísla pak: +31 0205-1351.

V Nizozemsku je 25 místních hygienických stanic GGD - Municipal Public Health Service. Kontakt na nejbližší pobočku GGD lze jednoduše vyhledat na internetové stránce sdružení GGD https://www.ggd.nl/ tak, že se do vyhledávače zadá poštovní směrovací číslo (postcode) lokality, kde se klient nachází (ve formátu čtyř čísel a dvou písmen). Na interaktivní mapě jsou i jednotlivá pracoviště znázorněna a označením se rozbalí kontaktní údaje příslušného GGD - adresa, telefonní číslo a e-mail. Internetová stránka je sice jen v nizozemštině, ale vyhledávač poboček GGD je snadno zvládnutelný i bez znalosti jazyka. GGD vede šetření kontaktů infikované osoby. Lidé, kteří měli kontakt s osobou prokazatelně nakaženou COVID-19, musí pochopitelně kontaktovat praktického lékaře nebo GGD.

Od 1. června 2020 byl rozšířen pro veřejnost přístup ke státnímu testování (PCR testy) na COVID-19. Pro osoby registrované v Nizozemsku s některým z příznaků nákazy je možnost se na test objednat telefonicky u GGD na čísle 0800-1202. Vyžadováno je nizozemské osobní číslo (BSN nummer).

Návod k objednání a podmínky omezení volného pohybu do výsledku testu publikuje nizozemská vláda zde

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken

Na anglické verzi portálu RIVM zde

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19

Režim karantény (samoizolace) v případě pozitivního COVID-19 testu, resp. v případě kontaktu s infikovanou osobou, poskytuje portál RIVM zde:

https://lci.rivm.nl/informationpatienthome

https://lci.rivm.nl/informationhouseholdmembers


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Rijskoverheid (webové stránky nizozemské vlády)

- informace o nizozemských opatřeních

- otázky a odpovědi k omezením cestování

- rozcestník k dalším dopadům (opatření na podporu podnikatelské sféry, školství, řešení životních situací atd.)

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19

 

RIVM (Rijksinstitut voor Voksgezondheid en Milieu)

- denně aktualizované informace o rozšíření nákazy z hlediska počtu a lokality ohlášených případů (interaktivní mapa)

- obecné informace o COVID-19

- přehledně členěné odpovědi na dotazy veřejnosti Q&As about COVID-19 (novel coronavirus), včetně regulace testování

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/testing-for-covid-19

- rovněž na sociálních sítích (Facebook, Twitter, LinkedIn)

https://www.rivm.nl/

https://www.rivm.nl/en/news/current-information-about-novel-coronavirus-covid-19

@rivm

 

GGD (De Gemeentelijke Gezondheidsdienst)

- vyhledávač místní hygienické stanice pro konzultace v případě onemocnění

https://www.ggd.nl

přílohy

schiphol 2 MB PDF (Acrobat dokument) 20.3.2020