english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nizozemsko – informace k cestování v souvislosti s šířením koronaviru (COVID-19)

1. Vycestování z České republiky
2. Vstup na území Nizozemska a tranzit
3. Doprava
4. Opatření v Nizozemsku
5. Odkazy na místní instituce

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

 

Informace Ministerstva zahraničních věcí ČR k cestám do zahraničí v souvislosti s šířením koronaviru ve světě

Informační centrum Ministerstva zahraničních věcí pro cesty do zahraničí:

pondělí - pátek od 8 do 16 hod. - tel. +420-224 183 200

 

Ministerstvo zdravotnictví vydává a průběžně aktualizuje svými sděleními seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy.

Ministerstvo zdravotnictví ČR dále svým ochranným opatřením upravuje podmínky vstupu na území ČR a karanténní opatření. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 5. října 2020 naleznete zde.

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v České republice od 22. října 2020 krizová opatření, kterými se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky. S přihlédnutím k těmto a rovněž k dalším přijatým omezením (jako např. uzavření hotelů a ubytovacích zařízení nebo pobyt na veřejnosti pouze ve dvou osobách) je možné do České republiky přicestovat jen v nezbytně nutných případech. Není možné přicestovat za účelem turistiky nebo návštěvy přátel. Podrobné informace k podmínkám vstupu na území ČR naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.


2. VSTUP NA ÚZEMÍ NIZOZEMSKA A TRANZIT

 

Informace nizozemské vlády k cestě do Nizozemska

Informace o restrikcích pro cesty do Nizozemska z celého světa lze nalézt v portálu Ministerstva zahraničních věcí Nizozemska. Pro aktuální upozornění k cestování z/do konkrétní země se zadá její název do vyhledávače (v nizozemštině).

Dle cestovního doporučení nizozemského ministerstva zahraničních věcí ze dne 22. září 2020 osoby, které přijíždějí do Nizozemska z České republiky, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 nebo pokud měly negativní test na covid-19. Karanténní opatření se nevztahuje na cestovatele, kteří tranzitují letecky přes Nizozemsko a neopouští mezinárodní tranzitní zónu letiště.

Karanténu v Nizozemsku je možné absolvovat doma nebo v dočasném či prázdninovém ubytování.

Podrobnější informace ke kategoriím osob, které mohou v nezbytných případech  za stanoveným účelem dočasně přerušit karanténu v případě neexistence příznaků onemocnění covid-19, a k podmínkám karantény naleznete v těchto odkazech:

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/when-you-dont-have-to-self-quarantine

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine

 

Informace nizozemské vlády k příletu do Nizozemska, odletu, popř. leteckému tranzitu

Cestující musí před příletem do Nizozemska a odletem ze země vyplnit prohlášení ke COVID-19

Je zapotřebí si před cestou ověřit pravidla a doporučení aplikovaná na příslušném letišti v Nizozemsku a u letecké společnosti.

Na nizozemských letištích platí stejná pravidla jako jinde v Nizozemsku: V případě jakýchkoliv příznaků zůstat doma, dodržovat vzdálenost 1,5 metru od ostatních a dodržovat správnou hygienu. Vzhledem k tomu, že na letištích není vždy možné dodržet rozestup 1,5 metru, musí cestující nosit roušku (která není určena pro lékařské účely), při odbavení, pasové a bezpečnostní kontrole je povinná. Doporučujeme platební kartu, neboť některé obchody nemusí akceptovat platbu v hotovosti.

Letiště Amsterdam-Schiphol: https://www.schiphol.nl/en/messages/coronavirus-update

Občanům, kteří do Nizozemska přilétají pouze z důvodu tranzitu do další země, velmi doporučujeme se před začátkem cesty informovat o podmínkách a restrikcích příslušného státu cílové destinace a také všech tranzitních zemí, a dále o podmínkách přepravy leteckou společností. 

 

NIZOZEMSKÉ OSTROVY V KARIBIKU

Autonomní ostrovy Nizozemského království (Aruba, Curacao a Sv. Martin), jakož i ostrovy se zvláštním statusem nizozemské obce (tzv. "Carribean Netherlands" - Bonaire, Sv. Eustach a Saba) uplatňují různé imigrační restrikce a cestovní omezení. Po dobu trvání opatření k pandemii COVID-19 doporučujeme cestu důkladně zvážit se všemi možnými komplikacemi (např. zrušení zpátečního letu kvůli přerušení letového provozu). Vyšší míra nepředvídatelnosti vývoje situace v kombinaci se vzdáleností ostrovů od Evropy jsou faktory, které by cestující měli vzít v potaz před tím, než se rozhodnou na ostrov cestovat.

Je proto zapotřebí se průběžně informovat na oficiálních stránkách příslušného ostrova o aktuálních opatřeních a písemně (e-mailem) konzultovat se svou pojišťovnou pojistné podmínky cestovního a zdravotního pojištění pro danou lokalitu a časové období (hurikánová sezóna), prostudovat a posoudit storno podmínky ubytovatele a leteckého přepravce, případně cestovní kanceláře. Cestující by měl mít dostatečné finanční prostředky i pro případ dočasného uzavření letiště a nedobrovolného prodloužení pobytu na ostrově v řádu týdnů až měsíců. Doporučujeme též sledovat restrikce v tranzitních zemích, např. v USA.

Upozorňujeme též na sezónu hurikánů, které mohou vést k dlouhodobějšímu uzavření letového provozu. 

 

Užitečné odkazy:

Portál Ministerstva zahraničních věcí Nizozemska pro cestující z/do Nizozemska

Ostrov Aruba: https://www.aruba.com/us/safe-travels-to-aruba

Ostrov Curacao: https://dicardcuracao.com/portal

Ostrov Sint Maarten: https://stmaartenupdates.com/

http://www.sintmaartengov.org/government/VSA/Health-Updates/NOVELCORONAVIRUS/Pages/default.aspx

 

3. DOPRAVA

 

a) přímé letecké spojení do Prahy

 

Letecká společnost KLM

Aktuální informace k opatřením na palubě letadla:  https://www.klm.co.uk/information/faq/airport-on-board

Letecká společnost ČSA

Aktuální informace k opatřením na palubě letadla: https://www.csa.cz/cz-cs/covid-19/

Letecká společnost easyJet

Aktuální informace k opatřením na palubě letadla: https://www.easyjet.com/en/fly-with-confidence

 

Letiště Václava Havla v Praze

Letiště Amsterdam-Schiphol a přehledný plánek: schiphol (PDF, 2 MB)

 

b) automobilem s tranzitem přes Německo

 

Upozorňujeme, že je zapotřebí zohlednit německá pravidla pro pozemní tranzit. Je na odpovědnosti každého, aby se před případnou cestou informoval u německých orgánů ve všech tranzitních spolkových zemích o místních předpisech.

S aktuálními opatřeními v Německu se můžete předem seznámit též na webových stránkách Velvyslanectví Německa v Praze či Velvyslanectví ČR v BerlíněGenerálního konzulátu ČR v Drážďanech, Generálního konzulátu ČR v Düsseldorfu a Generálního konzulátu ČR v Mnichově.

 

c) komerční  přepravou (autobusem/minivanem/autem)

 

Níže uvádíme přepravce, kteří naše velvyslanectví vyrozuměli o svých službách. Pro komerční přepravu osob platí povinnost mít během cesty v Nizozemsku roušku, která není určena pro lékařské účely.

RegioJet

FlixBus

Umbrella Holiday

 

4. OPATŘENÍ V NIZOZEMSKU

 

Aktuální celostátní opatření lze nalézt na portálu nizozemské vlády.

Dne 2. října 2020 nizozemská vláda vydala důrazné doporučení k nošení roušek, které nejsou určeny pro lékařské účely.

Od 14. října 2020 jsou v platnosti dodatečná opatření (částečný lockdown).

 

Upozorňujeme, že pokuty v Nizozemsku za nedodržení opatření dosahují až 400 EUR za osobu a každý jednotlivý přestupek. Cestování veřejnou dopravou bez roušky podléhá pokutě ve výši 95 EUR.

 

Z celostátních opatření upozorňujeme na:

- Dodržování odstupu min. 1,5 metru (nikoliv v rámci jedné rodiny, členů jedné domácnosti) - pravidlo je striktně aplikováno též v turistických objektech, restauracích, obchodech, atp. Doporučení k dodržování odstupu min. 1,5 metru neplatí pro děti do 12 let včetně; mladistvých ve věku 13 – 17 let se dodržování odstupu týká jen ve vztahu k osobám starších osmnácti let (s výjimkou středoškolských zařízení).

- Povinnost nošení roušek při cestování hromadnou dopravou a soukromou komerční dopravou (včetně vozidel taxi, autobusových zájezdů ze zahraničí, přepravy zaměstnanců zajišťovanou zaměstnavatelem apod.) u osob od třinácti let (pasažéři by měli používat roušky, které nejsou určeny pro lékařské účely). U cestujících v jednom osobním (soukromém) automobilu, kteří nežijí v jedné domácnosti, se nošení roušek během jízdy doporučuje.

- Nizozemská vláda důrazně vyzývá dále k nošení roušek, které nejsou určeny pro lékařské účely, u osob od 13 let ve vnitřních veřejných prostorách, jako např. obchody, muzea, radnice, stanice, letiště, krytá parkoviště a čerpací stanice, restaurace, bary, kavárny, divadla a koncertní sály, dále v místech, kde se provádějí kontaktní profese (zákazníci i zaměstnanci by měli nosit roušku). Na středních a vysokých školách mimo učebny je nošení roušek povinné.

- Dodržování hygienických opatření (mj. též nepodávat si ruce).

- Doporučení k práci z domova.

- Doporučení vyhýbat se rušným místům a pokud možno cestovat mimo dobu dopravní špičky.

- V případě příznaků onemocnění je zapotřebí zůstat doma a nechat se otestovat. Více informací k testování, včetně kontaktu na objednání na test, naleznete zde.

 

Z celostátních opatření platných od 14. října 2020 na čtyři týdny upozorňujeme na:

- trvající doporučení k práci z domova, nově je však zdůrazňováno, že by do práce měli docházet jen ti, u nichž není jiná možnost výkonu povolání;

- uzavření všech stravovacích zařízení (výjimky mají hotely pro své hosty, letiště), výdej jídel je umožněn;

- otevírací doba obchodů je nejdéle do 20.00 hod, kromě obchodů s potravinami; v obchodech musí být dodržována obecně platná pravidla (rozestupy, hygienická opatření);

- mezi 20.00 a 7.00 hodinou nelze prodávat (včetně prodeje online) ani na veřejnosti konzumovat alkohol/měkké drogy;

- omezení návštěv v domácnostech na maximálně 3 osoby (nezapočítávají se děti do 13 let);

- ve vnitřních i vnějších veřejných prostorách se obecně mohou shromáždit nejvýše 4 osoby, které spolu nežijí v jedné domácnosti (nezapočítávají se děti do 13 let);

- pokud jsou osoby ve vnitřních veřejných prostorách usazeny, je počet omezen na 30;

- veřejné instituce (muzea, knihovny, zoo apod.), kde dochází k pohybu osob, zůstávají otevřeny, je však nutné předem provést rezervaci na určený časový úsek;

- doporučení cestovat co nejméně, vyhýbat se rušným místům;

- v případě cestování se doporučuje co nejvíce se zdržovat v místě ubytování a omezit výlety.
 

Od srpna 2020 mohou města a obce zavést vlastní opatření nad rámec celostátních. Informace o těchto opatřeních jsou publikovány na oficiálních stránkách nizozemských měst a obcí (např. Amsterdam, Rotterdam, Haag).

 

Stálé doporučení pro české občany, kteří jsou (budou) zaměstnáni v manuálních profesích na dobu určitou (typicky přes agenturu práce):

Zejména pro manuální profese v potencionálně rizikovém prostředí, kde je obtížné dodržovat například 1.5m rozestupy, doporučujeme před odjezdem z ČR požadovat od zaměstnavatele/pracovní agentury v rámci smlouvy pro ochranu zdraví zaměstnance závazek o tom, že výkon práce, přeprava do zaměstnání a ubytování budou splňovat obecná opatření hygienické povahy platná v Nizozemsku.

Zvažte další výkon zaměstnání (pracovní poměr) a s ním související pobyt v případě, že

- pracovní smlouva negarantuje pracovní dobu, tedy časový rozsah práce (tzv. “zero hours contracts/nul-urencontract”), a tak zaměstnavatelé nemohou využít na dané pracovní místo ochranu v rámci programu zkrácení pracovní doby (Kurzarbeit), resp. povaha  práce neumožňuje využít práci z domova;

- zaměstnavatel nerespektuje zavedená opatření, nezajišťuje bezpečné pracovní prostředí, neposkytuje ochranu před nákazou na pracovišti či při dopravě zaměstnanců;

- agenturní pracovník nemá dostatečné finanční prostředky pro případ přerušení práce z důvodu doporučené karantény či nařízené izolace, resp. nemoci COVID-19; 

- ubytování (často pevně spojené s agenturním zaměstnáním) neposkytuje dostatečný prostor a podmínky pro dodržování stanovených hygienických opatření obecné povahy a mohlo by pro pracovníka představovat zdravotní riziko; ubytování neumožňuje výkon izolace, rekonvalescence v případě nákazy; 

-  nevhodné hygienické podmínky je možno, kromě inspekce práce (Inspectorate SZW), konzultovat i s odborovou organizací (pokud ovšem agenturní pracovník je vůbec nějakou kolektivní smlouvou chráněn) či s pobočkou hygienické stanice (GGD);

- všichni musí respektovat nařízenou izolaci ze strany GGD. Takovým osobám je zakázáno během izolace svévolně (bez povolení GGD) odcestovat do zahraničí a je lhostejné, jakého státu jsou občany. Nezákonné jednání může být stiženou sankcí kvůli ohrožení veřejného zdraví.

 


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

 

Portál nizozemské vlády

 

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Národní ústav pro veřejné zdraví a životní prostředí)

 

GGD (Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst)

- vyhledávač místní hygienické stanice

 

přílohy

schiphol 2 MB PDF (Acrobat dokument) 20.3.2020