english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Od 9. listopadu 2020 dochází ke změně podmínek vstupu z Nizozemska do České republiky

Česká republika změnila dne 9. listopadu 2020 tzv. cestovatelský semafor, s odkazem na Doporučení Rady (EU) 2020/1475 ze dne 13. října 2020 o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu v reakci na pandemii COVID-19. Od 9. listopadu 2020 Nizozemsko již není na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, které vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR. V souvislosti s touto změnou došlo ke změně podmínek vstupu z Nizozemska do České republiky.

Od 9. listopadu 2020 se vztahují na příjezdy z Nizozemska do České republiky povinnosti pro vstup z tzv. červené země.

Pokud jste pobývali déle než 12 hodin v posledních 14ti dnech v zemi v červené zóně:

- máte povinnost před vstupem do ČR vyplnit elektronický Příjezdový formulář dostupný na www.prijezdovyformular.cz, který slouží jako hlášení příjezdu z rizikové země místně příslušné krajské hygienické stanici;

- musíte předložit doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole;

- musíte do 5 dnů od vstupu do ČR podstoupit na vlastní náklady RT-PCR test na přítomnost SARS-COV-2;

- musíte výsledek testu bezodkladně předložit místně příslušné krajské hygienické stanici. Pokud nepředložíte výsledek RT-PCR testu hygienické stanici do 7 dnů od vstupu na území ČR, bude Vám nařízeno nezbytné karanténní opatření. 

- Místo českého RT-PCR testu lze příslušné krajské hygienické stanici bezprostředně po vstupu předložit výsledek RT-PCR testu, který byl proveden v některé z EU+ zemí. Výsledek testu nesmí být starší 72 hodin.

- Po dobu dobu pobytu na území ČR, po dobu 10 dní, nebo do doby předložení výsledku RT-PCR testu anebo do doby ukončení karanténního opatření, se na Vás vztahuje zákaz volného pohybu na území celé ČR s výjimkou explicitně vyjmenovaných cest v bodě II Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).

Výčet výjimek z povinnosti vyplnit příjezdový formulář a předložit výsledek RT-PCR testu je uveden v bodě I Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Podrobné informace – podrobná pravidla pro příjezd občanů ČR a cizinců do České republiky naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Upozorňujeme na nutnost dodržování všech opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem na území České republiky.

Upozorňujeme, že platí od 18. prosince 2020 v ČR krizové opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území celé ČR. Cizinci mohou do ČR přicestovat jen v nezbytně nutných případech a nemohou přicestovat za účelem turistiky nebo návštěvy přátel.

 

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platné od 5. ledna 2021

Seznam zemí podle míry rizika nákazy onemocnění COVID-19

 

COVID PORTÁL