english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace z České republiky o všech opatřeních obecné povahy v době nouzového stavu

Ke stavu od 31. března 2020.
Vláda ČR vyhlásila dne 12.3.2020 na 30 dnů nouzový stav.  Informace o omezeních na hranicích, zákazech vstupu a odjezdu z ČR, tranzitu cizinců apod. koordinuje a podává ministerstvo vnitra - www.mvcr.cz 
Od pondělí, 16.3.2020 platí zákaz vstupu na území ČR pro všechny cizince, kteří nemají v ČR povolen pobyt nad 90 dnů, tranzit přes ČR za účelem repatriace možný při dodržení pravidel. Komplexně upraveno usnesením vlády č. 334 ze dne 30.3.2020.
O  zavedení karantény dne 13. 3. 2020 po návratu do ČR z  ciziny informuje i Ministerstvo zdravotnictví.
www.koronavirus.mzcr.cz
Ministerstvo zahraničních věcí ČR občanům, kteří jsou v Nizozemsku jen krátkodobě doporučuje návrat do ČR a poskytuje k tomu další rady. Zejména kvůli komplikacím ve veřejné dopravě směrem do ČR. Občanů ČR trvale či dlouhodobě usazených v Nizozemsku se toto doporučení k návratu netýká. Pro ně máme zvláštní informaci ke COVID-19 v Nizozemsku, kterou naleznete na internetové stránce našeho velvyslanectví v části "Konzulární informace"
Informace k situaci koronaviru v ČR poskytuje primárně ministerstvo zdravotnictví na své internetové stránce a na sociálních sítích.

K NOUZOVÉMU STAVU

Portál vlády k nouzovému stavu a všem opatřením s informačními linkami jednotlivých ministerstev

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Opatření státu v boji proti koronaviru jsou koordinována a realizována v režimu nouzového stavu Ústředním krizovým štábem.

https://www.mvcr.cz/clanek/ustredni-krizovy-stab.aspx

K ČESKÝM OPATŘENÍM V OBLASTI  ZÁKAZŮ A OMEZENÍ CESTOVÁNÍ ZE/DO ZAHRANIČÍ 

Všeobecně závazné usnesení vlády č. 344 ze dne 30. března 2020.

usneseni vlady 344 k zákazům cest (PDF, 147 KB)

Ministerstvo vnitra poskytuje informace k zákazům vstupu, zákazům vycestování a omezením pobytu cizinců, volného pohybu osob atd. na tomto portálu

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Tam jsou k dispozici též sdělení ministerstva vnitra o výjimkách z těchto opatření.  Ta jsou velmi důležitá a proto je třeba je sledovat průběžně a vždy před cestou kvůli aktuálnímu stavu, který platí v době příjezdu na hraniční přechod.

https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-omezeni-cestovani.aspx

Ministerstvo vnitra informuje i o návrhu vlády do legislativního procesu k vymáhání práva policií, včetně sankcí za deliktní jednání proti opatřením nouzového stavu.

https://www.mvcr.cz/clanek/dulezite-posileni-prava-policie-by-mohla-pokutovat-poruseni-krizovych-narizeni-ke-koronaviru-primo-na-miste.aspx

Bližší informace k omezením cest, režimu na hraničních přechodech, omezením volného pohybu osob v ČR apod. poskytuje klientské centrum Ministerstva vnitra. Všechny kontakty (i o víkendu) na konci článku tohoto ministerstva.

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

KE KARANTÉNĚ V ĆR

Opatření Ministerstva zdravotnictví v oblasti ochrany zdraví obyvatel i ke karanténě po návratu do ČR. Hlavní (nikoliv jediná) povinnost: po návratu kontaktovat svého lékaře v ČR! Nenastoupení a/nebo porušení karantény je deliktem proti nouzovému stavu, kterým může být ohroženo veřejné zdraví!

https://koronavirus.mzcr.cz/

Důležitými pravomocemi disponují hygienické stanice. Po návratu do České republiky důrazně doporučujeme dbát jejich pokynů a uložit si kontakty na místně příslušnou hygienickou stanici. 

https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty-odkazy/

K  OMEZENÍM VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ A  PŘI CESTOVÁNÍ

Aktuální informace pro návraty do České republiky  a pro odjezdy z České republiky může poskytnout též dopravce, pokud jde o ˇveřejnou přepravu. Přehled možností návratu z Nizozemska s odkazy na přepravce jsou shrnuty i v našem článku zde:

https://www.mzv.cz/hague/cz/viza_a_konzularni_informace/situace_v_mezistatni_verejne_doprave.html

U autobusové (pravidelné linky, ) a vlakové přepravy přes hranice s Německem a Rakouskem platí od soboty 14. března v zásadě zákaz provozu do konce nouzového stavu, s výjimkou repatriačních autobusů komerčních přepravců ohlášených Ministerstvu zahraničních věcí. Podrobněji k opatřením v mezinárodní přepravě na internetové stránce Ministerstva dopravy.

https://mdcr.cz/

Jak je klientům známo z našich  dalších článků na této internetové stránce, informuje Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) na speciálním portálu o zákazech a omezeních zahraničních cest v době nouzového stavu. Doporučení Ministerstva zahraničních věcí k návratu z ciziny, včetně otázek a odpovědí na různé životní situace a informačních linek ministerstva.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/vyhlaseni_nouzoveho_stavu.html

 

INOFRMACE K OPATŘENÍM V NIZOZEMSKU

Velvyslanectví České republiky v Haagu pozorně sleduje relevantní nizozemské zdroje pro případ zavedení opatření v Nizozemsku. O zavedených opatřeních  informujeme v rámci informace ke COVID-2019 k Nizozemsku, která je k dispozici v úvodní části konzulárních informací našeho úřadu.

https://www.mzv.cz/hague/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_k_rozsireni_koronaviru_v.html

Nicméně i zde si dovolujeme poskytnout užitečné odkazy alespoň na základní nizozemské zdroje v anglickém jazyce. 

Níže uvedené odkazy doporučujeme i občanům, kteří přes Nizozemsko při svých cestách pouze tranzitují.

a) Národní ústav pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM)

Koordinátor národních epidemiologických opatření. Informace v nizozemštině a v angličtině

https://www.rivm.nl/en

b) Portál nizozemské vlády

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19

c) Mezinárodní letiště Schiphol

Je součástí nizozemského krizového řízení pro případy epidemií a úzce spolupracuje jak s RIVM, tak i s leteckými společnostmi.

https://www.schiphol.nl/en/messages/coronavirus-outbreak-in-china