english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ve dnech 23. - 24. září 2022

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů (částka 44), pod číslem 81/2022 Sb., volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí a stanovil dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022. Hlasování bude probíhat pouze na území České republiky.

NA ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADECH ČR V ZAHRANIČÍ HLASOVÁNÍ PROBÍHAT NEBUDE.


VOLBY DO SENÁTU

Volby do Senátu se konají podle zásady většinového systému. Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí jedna třetina senátorů. V roce 2022 se volby uskuteční v následujících 27 volebních obvodech: č. 1 Karlovy Vary, č. 4 Most, č. 7 Plzeň-město, č. 10 Český Krumlov, č. 13 Tábor, č. 16 Beroun, č. 19 Praha 11, č. 22 Praha 10, č. 25 Praha 6, č. 28 Mělník, č. 31 Ústí nad Labem, č. 34 Liberec, č. 37 Jičín, č. 40 Kutná Hora, č. 43 Pardubice, č. 46 Ústí nad Orlicí, č. 49 Blansko, č. 52 Jihlava, č. 55 Brno-město, č. 58 Brno-město, č. 61 Olomouc, č. 64 Bruntál, č. 67 Nový Jičín, č. 70 Ostrava-město, č. 73 Frýdek-Místek, č. 76 Kroměříž a č. 79 Hodonín.
 
Druhé kolo voleb do třetiny Senátu se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném obvodu nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Případné druhé kolo voleb  proběhne v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2022.

- Voličem je občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší věku 18 let (popř. ve druhém kole senátních voleb nejpozději 1. října 2022 dovrší věku 18 let).

- Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem ČR nebo platným cestovním či diplomatickým či služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem ČR.

V případě, že žijete v zahraničí, resp. v Nizozemsku, a chcete se nadcházejících voleb do Senátu zúčastnit, musíte se ve dnech voleb dostavit na území ČR. Hlasování Vám bude umožněno, pokud:

  • - máte stále trvalý pobyt na území ČR v některém z volebních obvodů, kde se konají volby do Senátu, a současně nejste zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů vedeném naším velvyslanectvím. V tomto případě nemusíte nic dalšího činit a můžete ve dnech voleb volit přímo v místě Vašeho trvalého pobytu. Nebudete-li se nacházet v místě svého trvalého pobytu, ale v jiné obci Vašeho volebního obvodu, můžete využít možnost hlasovat na voličský průkaz vydaný úřadem dle Vašeho trvalého pobytu v ČR. Na voličský průkaz ovšem není možné hlasovat mimo Váš volební obvod (můžete volit pouze senátora reprezentujícího volební obvod, ve kterém máte trvalý pobyt);
  • - jste zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů vedeném naším velvyslanectvím a požádáte naše velvyslanectví o vydání voličského průkazu (viz níže), na který můžete hlasovat v kterémkoliv volebním obvodu a kterékoliv volební místnosti na území ČR, kde se volby konají. Zvláštní seznam voličů je stálé povahy a nevytváří se pro další volby znovu. Pokud jste v seznamu veden/a od některých předchozích voleb, není třeba o zapsání žádat znovu.

Pokud nemáte trvalý pobyt na území ČR a nejste zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů vedeném naším velvyslanectvím, nemůžete volit. Vaší jedinou možností je požádat naše velvyslanectví o zápis do zvláštního seznamu voličů nejpozději do 14. srpna 2022 (do 16.00 hodin), kdy končí lhůta pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů před nadcházejícími volbami do Senátu. V případě, že se nemůžete dostavit během úředních hodin za účelem podání žádosti, kontaktujte konzulární oddělení Velvyslanectví telefonicky na tel. 070 313 0018 za účelem domluvení termínu. Ve dnech 13. - 14. 8. 2022 nás kontaktujte na tel. 064 131 5128. Následně si pak požádáte o vydání voličského průkazu (viz níže).

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

O vydání voličského průkazu lze požádat podáním v písemné podobě na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče či v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče s doručením našemu velvyslanectví do 16. září 2022; nebo osobně do 21. září 2022 do 16.00 hodin.

Voličský průkaz může naše velvyslanectví předat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. 8. září 2022), a to Vám osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s Vaším ověřeným podpisem anebo jej můžeme zaslat.

O vydání voličského průkazu mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu je možné požádat pouze osobně, v takovém případě se vystavují voličské průkazy do 28. září 2022 do 16.00 hodin.


VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

V pátek 23. září a sobotu 24. září 2022 proběhnou rovněž volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí (dále jen „volby do zastupitelstev obcí“).  V souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí zastupitelské úřady ČR v zahraničí neplní žádné úkoly,  zastupitelské úřady ČR nevydávají pro tyto volby ani voličské průkazy.

V případě, že žijete v zahraničí, resp. v Nizozemsku, máte stále trvalý pobyt na území ČR a chcete se nadcházejících voleb do zastupitelstev obcí zúčastnit, musíte se ve dnech voleb dostavit na území ČR. Nic dalšího nemusíte činit a můžete jít ve dnech voleb volit přímo do místa Vašeho trvalého pobytu. Účasti ve volbách nebrání ani skutečnost, že jste zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů vedeném naším velvyslanectvím.

- Voličem je občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší věku 18 let a má v obci trvalý pobyt.

- Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem ČR nebo platným cestovním pasem ČR.

Pokud nemáte trvalý pobyt na území ČR, nemůžete do zastupitelstev obcí volit.


Informace Ministerstva vnitra ČR k volbám do Senátu a do zastupitelstev obcí v roce 2022