english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do třetiny Senátu, volby do krajských zastupitelstev (2. a 3. říjen 2020)

(Archivní článek, platnost skončena 12.10.2020 / 12:00.)

V pátek 2. října a v sobotu 3. října 2020 se v České republice uskuteční volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů.

Oficiální informace pro voliče poskytuje Ministerstvo vnitra na svém informačním portálu k volbám. Pro nadcházející volby do (třetiny) Senátu Parlamentu ČR a krajské volby jsou k dispozici zde. Na portálu je publikován i seznam volebních okrsků, v nichž se budou volby do Senátu konat.

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx

 

Volby do Senátu se konají podle zásady většinového systému. Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se obměňuje jedna třetina senátorů. Říjnové volby se tedy uskuteční ve 27 volebních obvodech, v nichž uplyne volební období senátorů, kteří byli zvoleni v roce 2014. 

seznam volebních obvodů Senát 2020 (PDF, 197 KB)

Druhé kolo voleb do třetiny Senátu by se konalo v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném volebním obvodu nadpoloviční většinu hlasů. Případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2020.

Hlasování probíhá pouze na území České republiky. Při volbách do Senátu se tedy na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí nehlasuje.

Voliči zapsaní v našem zvláštním seznamu voličů se mohou hlasování v ČR zúčastnit pouze pokud budou mít voličský průkaz. Na voličský průkaz lze volit v jednom (kterémkoliv) volebním obvodu, kde se volby do Senátu konají.

Zvláštní seznam voličů se pro zápisy nových voličů uzavře vždy 30 dní před prvním dnem voleb, tedy dne 2. září 2020. K žádostem o zápis do zvláštního seznamu voličů zaslaným opožděně nelze přihlédnout a budou odesílateli vráceny.

https://www.mzv.cz/hague/cz/viza_a_konzularni_informace/volby/zvlastni_seznam_volicu.html

Žádost o voličský průkaz v listinné podobě musí být našemu zastupitelskému úřadu poštou (do datové schránky MZV) doručena nejpozději do pátku 25. září 2020, případně předána osobně nejpozději do středy 30. září 2020. Není-li předložena osobně či doručena datovou schránkou, musí být listina opatřena notářsky ověřeným podpisem žadatele. Absenci ověřeného podpisu by musel žadatel napravit jedině osobní návštěvou s dokladem totožnosti.

Velvyslanectví může voličský průkaz vystavit a předat nejdříve 15 dnů před volbami, tedy od 17. září 2020.

Vzor žádosti o voličský průkaz 

vzor žádosti o VP (DOC, 31 KB)

Vydání voličského průkazu se provádí bez poplatku.

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Ve stejném termínu 2. a 3. října 2020 proběhnou v ČR i volby do zastupitelstev krajů.

Hlasování při volbách do zastupitelstev krajů probíhá pouze na území České republiky. Zastupitelské úřady neplní při těchto volbách žádné úkoly.

 

KOMPLEXNÍ INFORMACE O VŠECH VOLBÁCH NALEZNETE VE ZVLÁŠTNÍ ČÁSTI WEBOVÝCH STRÁNEK MINISTERSTVA VNITRA

 

www.mvcr.cz/volby