english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro práci v Nizozemsku

Na základě zkušeností s případy porušování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání českých občanů některými pracovními agenturami v Nizozemsku Velvyslanectví ČR v Haagu připomíná nejdůležitější povinnosti, ale také práva cizinců, kteří chtějí pracovat v Nizozemsku. Je samozřejmě lepší se na cestu – novou práci řádně připravit a předejít tak případným problémům, než se pak ocitnout v nějaké nepříjemné nebo zoufalé situaci.

Důležité informace a doporučení (v češtině):

workinnl.nl

https://www.government.nl/documents/publications/2014/03/07/brochure-new-in-the-netherlands-tsjechisch

 

Zaměstnancům, kteří si chtějí stěžovat na nezákonné jednání zaměstnavatele v oblasti mzdy, pracovní doby, pracovního prostředí (bezpečnost práce) apod. doporučujeme Inspectie SZW (Inspektorát práce)

https://www.inspectorateszw.nl/contact/complaints-tips-notifications-and-reports

Inspektorát práce pro české zaměstnance zřídil stížnostní formulář i v českém jazyce!

Kontakt na bezplatnou linku  pro pracovní úrazy je: 0800-5151

 

Pomoc agenturním zaměstnancům poskytují i tyto nevládní organizace, např.:

https://www.sncu.nl/

https://www.fairwork.nu/


 

Stálé doporučení pro české občany, kteří jsou (budou) zaměstnáni v manuálních profesích na dobu určitou (typicky přes agenturu práce), v souvislosti s pandemií COVID-19:

Zejména pro manuální profese v potencionálně rizikovém prostředí, kde je obtížné dodržovat například 1.5m rozestupy, doporučujeme před odjezdem z ČR požadovat od zaměstnavatele/pracovní agentury v rámci smlouvy pro ochranu zdraví zaměstnance závazek o tom, že výkon práce, přeprava do zaměstnání a ubytování budou splňovat obecná opatření hygienické povahy platná v Nizozemsku.

Zvažte další výkon zaměstnání (pracovní poměr) a s ním související pobyt v případě, že

- pracovní smlouva negarantuje pracovní dobu, tedy časový rozsah práce (tzv. “zero hours contracts/nul-urencontract”), a tak zaměstnavatelé nemohou využít na dané pracovní místo ochranu v rámci programu zkrácení pracovní doby (Kurzarbeit), resp. povaha  práce neumožňuje využít práci z domova;

- zaměstnavatel nerespektuje zavedená opatření, nezajišťuje bezpečné pracovní prostředí, neposkytuje ochranu před nákazou na pracovišti či při dopravě zaměstnanců;

- agenturní pracovník nemá dostatečné finanční prostředky pro případ přerušení práce z důvodu doporučené karantény či nařízené izolace, resp. nemoci COVID-19; 

- ubytování (často pevně spojené s agenturním zaměstnáním) neposkytuje dostatečný prostor a podmínky pro dodržování stanovených hygienických opatření obecné povahy a mohlo by pro pracovníka představovat zdravotní riziko; ubytování neumožňuje výkon izolace, rekonvalescence v případě nákazy; 

-  nevhodné hygienické podmínky je možno, kromě inspekce práce (Inspectorate SZW), konzultovat i s odborovou organizací (pokud ovšem agenturní pracovník je vůbec nějakou kolektivní smlouvou chráněn) či s pobočkou hygienické stanice (GGD);

- všichni musí respektovat nařízenou izolaci ze strany GGD. Takovým osobám je zakázáno během izolace svévolně (bez povolení GGD) odcestovat do zahraničí a je lhostejné, jakého státu jsou občany. Nezákonné jednání může být sankcionováno kvůli ohrožení veřejného zdraví.