english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko-nizozemské vztahy

Níže naleznete stručný nástin česko-nizozemských vztahů.

Diplomatické styky mezi Československem a Nizozemským královstvím byly navázány dne 13. listopadu 1919.

Od 15. března 1939 do 25. března 1941 byly diplomatické styky v důsledku válečných událostí přerušeny. Československé vyslanectví obnovilo svou činnost v Haagu po přestěhování z Londýna dne 21. září 1945. Po vzájemné dohodě bylo s účinností od 19. října 1964 diplomatické zastoupení obou zemí povýšeno na úroveň velvyslanectví.

Po rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky byla Česká republika uznána vládou Nizozemského království jako samostatný nezávislý stát od 1. ledna 1993.

V dopisu z téhož dne nizozemský ministr zahraničních věcí Hans van den Broek potvrdil českému ministru zahraničních věcí Josefu Zieleniecovi z pověření královny Beatrix navázání diplomatických styků na úrovni velvyslanectví.

Od vzniku České republiky se uskutečnila řada bilaterálních oficiálních a pracovních návštěv představitelů obou zemí.

Za nejdůležitější návštěvy na úrovni hlav států, předsedů parlamentů, předsedů vlád a ministrů zahraničních věcí je možno považovat následující:

V roce 1993 navštívil Nizozemsko tehdejší předseda vlády V. Klaus.

V březnu roku 1994 přicestovala na státní návštěvu České republiky Její Veličenstvo královna Beatrix.

V roce 1995 se uskutečnila oficiální návštěva prezidenta V. Havla v Nizozemsku a na pracovní návštěvu přijeli také předseda vlády V. Klaus a ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

V roce 1997 se předseda vlády V. Klaus a ministr zahraničních věcí J. Zieleniec zúčastnili debriefingu předsednické země (Nizozemska) pro kandidátské země po skončení summitu EU, Nizozemsko navštívil také předseda Senátu ČR P. Pithart.

V roce 1997 přicestoval do České republiky nizozemský premiér W. Kok.

V lednu 2000 se uskutečnila návštěva předsedkyně Senátu ČR L. Benešové a o několik dnů později pak návštěva předsedy vlády ČR M. Zemana.

V květnu 2001 navštívili Českou republiku nizozemský ministr zahraničních věcí J. van Aartsen a ministr financí G. Zalm.

Dne 29.10. 2002 zavítal na pracovní návštěvu do Nizozemska místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí C. Svoboda.

Ve dnech 3. - 5.11. 2003 usktutečnil předseda Senátu Parlamentu ČR P. Pithart pracovní návštěvu Nizozemska, v jejímž průběhu se setkal s předsedkyní Senátu nizozemského parlamentu a vystoupil v rámci Českého dne v Haagu.

Ve dnech 16. - 17.2. 2004 se uskutečnila oficiální návštěva předsedy vlády Nizozemského království J.P. Balkenendeho v ČR. V průběhu návštěvy by se premiér Balkenende setkal s předsedou vlády ČR V. Špidlou, prezidentem ČR V. Klausem a předsedy obou komor Parlamentu ČR - P. Pithartem a L. Zaorálkem. Na programu bylo rovněž setkání premiéra Balkenendeho s představiteli nevládních organizací a podnikateli.

Dne 23.11. 2004 vykonal pracovní návštěvu Nizozemska předseda vlády ČR S. Gross. V průběhu návštěvy byl přijat Jejím Veličenstvem královnou Beatrix a setkal se s předsedou Poslanecké sněmovny Generálních stavů F. Weisglasem. Hlavním bodem programu bylo jednání s premiérem J.P. Balkenendem následované společnou pracovní večeří.

Ve dnech 3.-5.3. 2005 navštívil ČR předseda Poslanecké sněmovny nizozemských Generálních stavů F. Weisglas.

Dne 3.11. 2005 zavítal do ČR na jednodenní návštěvu nizozemský ministr zahraničních věcí B. Bot.

Dne 4.6.2007 vykonal pracovní návštěvu Nizozemska předseda vlády ČR M. Topolánek, jednal s premiérem J.P. Balkenendem.

M. Topolánek, J. P. Balkenende

Fotografie: Úřad vlády České republiky