english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.

Termín kurzu: od 28. srpna do 8. září 2017

Účastníkům kurzu je plně hrazena výuka, stravování, ubytování a doprava. Účastníci obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu stanoveném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů. Účastníci musí dovršit 18 let. Podmínkou je dobrá znalost českého jazyka.

Podání přihlášky je možné pouze prostřednictvím zastupitelského úřadu.

Přihlášení se skládá ze dvou částí: 
- vyplnění elektronické přihlášky 
- vytištění přihlášky, zaslání na zastupitelské úřady nebo generální konzuláty ČR ve vaší zemi

Originál přihlášky musí být doručen na příslušný zastupitelský úřad/generální konzulát nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu podání přihlášek.

Více informací zde:  http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-metodiky/