english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Realizace Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2021 až 2025 (aktualizace pro rok 2021)

Přinášíme informace k nadcházejícímu ročníku implementace Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí ve smyslu usnesení vlády č. 926/2020, resp. jeho aktualizaci pro rok 2021 v souladu s usnesením vlády č. 1278 ze dne 7. prosince 2020).

Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí

V roce 2021 bude v souladu s usnesením vlády č. 926/2020 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí pokračovat jako jedna položka v gesci MŠMT a v těsné spolupráci mezi MZV a MŠMT realizace Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí. Tato položka je rozdělena na následující skupiny:

Tato položka je rozdělena na následující skupiny:

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty (DOC, 29 KB)

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany (DOC, 30 KB)  

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit (DOC, 31 KB)

4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám (DOC, 29 KB)

5) Vysílání lektorů českého jazyka a literatury na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce (DOC, 26 KB)

Krajané

Krajané

Poskytování peněžních darů na krajanské kulturní projekty a opravu a údržbu krajanských objektů

V roce 2021 bude (v souladu s usnesením vlády č. 1278 ze dne 7. prosince 2020) pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků, společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací v zahraničí. Upřednostňujeme příspěvky na konkrétní aktivity spolků a podporu českých škol před údržbou a opravami různých objektů.

Žádosti o peněžní dary na rok 2021 musí být předloženy do 1. srpna 2021. Důrazně upozorňujeme, že na žádosti obdržené po tomto datu nebude brán zřetel.

Pro účely podání žádostí o peněžní dary na rok 2021 bude od února na webových stránkách umístěna elektronická forma žádosti o peněžní dar s možností přímého elektronického odeslání.

Spolky žádost elektronicky vyplní a odešlou dle pokynů na webu, zároveň si jednu verzi vytisknou, opatří svým podpisem a postoupí ZÚ/ GK v místě k dalšímu řízení dle dosavadního postupu.