english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přehled dvoustranných mezinárodních smluv s Nizozemskem

Páteř smluvních vztahů mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím tvoří následující smlouvy: 1. Smlouva o řízení soudním, rozhodčím a smírčím mezi Československem a Nizozemím (Ženeva, 14. září 1929, č. 141/1930 Sb.) 2. Smlouva o vydávání zločinců a o právní pomoci v trestních věcech mezi

Páteř smluvních vztahů mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím tvoří následující smlouvy:

1. Smlouva o řízení soudním, rozhodčím a smírčím mezi Československem a Nizozemím (Ženeva, 14. září 1929, č. 141/1930 Sb.)

2. Smlouva o vydávání zločinců a o právní pomoci v trestních věcech mezi Československou republikou a Nizozemským královstvím (Praha, 4. prosince 1931)

3. Dohoda o rozšíření působnosti (teritoriální) Smlouvy o vydávání zločinců a o právní pomoci v trestních věcech na nizozemská území mimo Evropu (výměna nót - Praha 22. května 1934)

Pozn. - dohoda se týká pouze otázky vydávání a pouze území Nizozemských Antil a Aruby.

4. Smlouva mezi Československou republikou a Nizozemskem o dědičném pachtu valonského kostelíka v Naardenu československému státu (Haag, 28. března 1933)

5. Dodatková smlouva o dědičném pachtu pozemku v Naardenu mezi ČR a Královstvím nizozemským ke Smlouvě ze dne 28. března 1933 (Haag, 26. června 1935)

6. Dohoda mezi Československem a Nizozemím o nizozemských zájmech dotčených v Československu znárodněním, konfiskací a národní správou (Praha, 4. listopadu 1949)

7. Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Nizozemského království o československých zájmech dotčených v Nizozemí nizozemským zákonem č. H 251 z 18. července 1947 (Praha 28. listopadu 1952)

8. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Nizozemského království o vypořádání finančních otázek (Haag, 11. června 1964)

9. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě (Praha, 15. listopadu 1967, č. 75/1968 Sb.)

10.Veterinární dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království (Praha, 3. srpna 1972, č. 92/1973 Sb.)

11. Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království (Praha, 3. srpna 1972, č. 92/1973 Sb.)

12. Smlouva mezi ČSSR a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha, 4. března 1974, č. 138/1974 Sb.)

13. Ujednání mezi federálním ministerstvem zemědělství a výživy ČSSR a ministerstvem zemědělství a rybářství Nizozemského království o spolupráci na úseku zemědělské vědy a výzkumu (Praha, 7. srpna 1979)

14. Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti životního prostředí mezi Federálním výborem pro životní prostředí ČSFR a ministerstvem bytové výstavby, plánování a životního prostředí Nizozemského království (Dobříš, 22. června 1991)

15. Dohoda mezi ČSFR a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic. (Praha, 29. dubna 1991, č. 569/1992 Sb.)

16. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o leteckých službách mezi a za jejich územími (Praha, 11. srpna 1993, č. 81/1994 Sb.)

17. Ujednání mezi ministerstvem obrany České republiky a ministerstvem obrany Nizozemského království o vzájemné spolupráci (Praha, 11. září 1995)

18. Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha, 26. června 1996)

19. Dohoda o zaměstnávání rodinných příslušníků diplomatů a ostatních zaměstnanců velvyslanectví, generálních konzulátů, konzulátů a stálých misí sjednaná výměnou nót (19.6/3.7.1996 - Praha 3. července 1996)

20. Prováděcí plán ke Kulturní dohodě mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království na léta 1996 - 1998 (Den Haag, 4. října 1996)

Pozn.: Existuje vzájemné porozumění, že projekty podle tohoto plánu budou prováděny i nadále.

21. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou ČSFR a vládami zemí Beneluxu sjednaná výměnou nót (Praha, 13. prosince 1990, č. 162/1991 Sb.)

22. Dohoda o výsadách a imunitách styčných důstojníků ČR při Europolu (Den Haag, 22. prosince 2003)

Pozn. V návaznosti na přistoupení ČR k EU a následně i k Úmluvě o Europolu byla dohoda aktualizována prostřednictvím výměny interpretačních nót ke dni 21. září 2004.

23. Memorandum o spolupráci mezi ministrem práce a sociálních věcí České republiky a ministrem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království o výměně údajů a přeshraniční spolupráci při potírání podvodů při mezinárodním vysílání pracovníků a boji proti nelegálnímu zaměstnávání (Praha, 28. listopadu 2007)