english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ČC Rotterdam
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Týden Jana Amose Komenského

V týdnu od 12.–18. 3. 2018 se uskutečnily v Nizozemsku tři kulturní události, které byly věnovány památce Jana Amose Komenského: znovuodhalení základního kamene pro pomník Komenského v Amsterdamu, výstava Odkaz Komenského a vznik ČSR v Naardenu a Den Komenského – každoroční připomínka výročí narození tohoto světového pedagoga a myslitele v Naardenu zaštítěná velvyslanci zemí V4.

Odhalení základního kamene pomníku Komenského v Amsterdamu (12. 3. 2018)

Na amsterdamském náměstí Valeriusplein se uskutečnilo odhalení restaurovaného základního kamene pomníku J. A. Komenského. Kámen byl darován městu Amsterdam Československou republikou v roce 1920. K postavení pomníku, který měl připomínat i založení Československa v roce 1918, však nikdy nedošlo. Základní kámen byl znovu nalezen při nedávné přestavbě náměstí a následně restaurován. Zasloužili se o to zejména Jan C. Henneman a Pieter Goedhart, kteří neúnavně vyjednávali s amsterdamskými úřady o jeho restaurování a důstojném opětovném položení.  

Připomenutí odkazu Komenského bylo věnováno celé odpoledne v Het Amsterdams Lyceu, které je v blízkém sousedství základního kamene a v letošním roce také oslavuje sté výročí založení. Do organizace slavnostní události byli zapojeni studenti Lycea. J. Henneman spolu s P. Goedhartem seznámili přítomné s historií základního kamene pomníku Komenského. S příspěvky věnovanými životu a významu J. A. Komenského dále vystoupili rektor Lycea Harold Tennekes, předseda výkonného výboru městské části Amsterdam Jih Sebastiaan Capel, velvyslanci ČR a SR a zástupci studentů Lycea.

Slavnostní akt znovuodhalení kamene, při němž na budově Lycea vlály i vlajky ČR a SR, poté společně provedli H. Tennekes, S. Capel, J. Reinišová a slovenský velvyslanec Roman Bužek.

Het Amsterdams Lyceum

Het Amsterdams Lyceum

Výstava Odkaz Komenského a vznik ČSR v Naardenu (15. 3. 2018)

U příležitosti oslav vzniku ČSR v roce 1918 připravilo Muzeum J. A. Komenského retrospektivní výstavu o historii naší země, která dokumentuje i to, jak se odkaz J. A. Komenského promítal do osudů republiky. Výstava vznikla ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze, s muzei J. A. Komenského v Uherském Brodě a Přerově a s Českým centrem v Rotterdamu. Zároveň s touto výstavou byla zahájena i výstava Tisícileté dědictví českých platidel (mincí i bankovek).

Současně s výstavou bude Muzeum organizovat cyklus přednášek, v nichž budou zdůrazněny zejména důležité události uplynulého století.

Při slavnostním zahájení obou výstav vystoupili ředitel Muzea Hans van der Linde, M. Vaškových, ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, prof. Petr Vorel z Univerzity Pardubice a prof. Hans Renner z Univerzity Groningen na téma osobních zkušeností československého uprchlíka v Nizozemsku. Dále za velvyslanectví ČR a SR s projevem vystoupily velvyslankyně Jana Reinišová a zástupkyně slovenského velvyslance Dana Hůlková.

Retrospektivní výstava k výročí r. 1918 v Naardenu

Retrospektivní výstava k výročí r. 1918 v Naardenu

Každoroční připomínka výročí narození Komenského (17. 3. 2018)

Každoroční Den Jana Amose Komenského se uskutečnil v Naardenu dne 17. 3. 2018. Jedná se o tradiční připomínku výročí narození tohoto světového pedagoga, myslitele a filozofa a jeho odkazu. Dopolední komornější program zahrnuje setkání na radnici v Naardenu za přítomnosti starosty Gooise Meren (jehož součástí je Naarden), zástupců Muzea a nadace J. Komenského, ZÚ ČR a SR a dalších NL i CZ organizací, které pokračuje v Mauzoleu J. A. Komenského, kde jsou položeny věnce na Komenského hrob.

Odpolední program je zahájen položením věnců k soše J. A. Komenského, tentokráte i spolu s velvyslanci Polska a Maďarska (celá V4) a pokračuje za vysoké účasti (500–600 osob) ve Velkém kostele (Grote Kerk). Letošní program byl tradičně doprovázen společným hudebním vystoupením umělců ze zemí V4. Zazněl tradiční proslov, který tento rok přednesl Prof. Ernst Hirsch Ballin z Univerzity v Tilburgu na téma demokracie, lidských práv a roli práva v Evropě. Následně byla udělena cena Jana Amose Komenského, která je každoročně udělována osobě, projektu či instituci, které se zasazují o podobné myšlenky, jaké prosazoval J. A. Komenský. Je oceněním za úsilí při podpoře vzdělávání v globalizující se společnosti, jakož i uznáním za významný přínos ke společenskému rozvoji. Kandidáta vybírá nezávislá porota, složená z odborníků z oblastí vzdělávání, náboženství, teologie, politiky či společenských věd. V letošním roce cenu obdržel bývalý nizozemský politik Herman Tjeenk Willink, který byl mj. více prezidentem Státní rady, jedné z nejdůležitějších funkcí v politickém nizozemském systému.

Na organizaci celé akce se podílela velvyslanectví zemí V4 v Nizozemsku, České centrum Rotterdam, Město Naarden, Muzeum J. A. Komenského, Nadace J. A. Komenského a Honorární konzulát Groningen. Akce se zúčastnili kromě velvyslanců zemí V4, zástupců Českého centra v Rotterdamu také ředitelé příspěvkových organizací Ministerstva kultury, Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě a Moravského zemského muzea

Comenius Dag in Naarden

Comenius Dag in Naarden

Poděkování

Velvyslanectví ČR oceňuje dlouhodobé aktivity Jana C. Hennemana a Pietera Goedharta v Nadaci a Správní radě J. A. Komenského. Zároveň děkuje za vynaložené úsilí, které napomohlo zachování základního kamene pro sochu J. A. Komenského v Amsterdamu a došlo k jeho restaurování a znovu odhalení před Lyceem Het Amsterdam. Od letošního roku bude odkaz Komenského každoročně připomínán studenty v Amsterdamu.

Velvyslanectví ČR si velmi váží dlouhodobé činnosti Jana C. Hennemana a Pietera Goedharta díky, které přispívají k šíření dobrého jména ČR v Nizozemsku.

Comenius stone in Amsterdam (PDF, 502 KB)