tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Pokračování registrace žadatelů k podání žádosti o dlouhodobé vízum – prosinec 2020

thumb

Dne 13. 11. 2020 se uskutečnila emailová registrace žadatelů pro sjednání termínu k osobnímu podání žádosti o dlouhodobé vízum v měsíci prosinci 2020. Vzhledem k tomu, že kapacita 15 termínů nebyla naplněna, uskuteční se za účelem jejího… více ►

Žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt – registrace k osobnímu podání v období prosinec 2020 – únor 2021

thumb

Pro sjednání termínu osobního podání žádosti o dlouhodobý či trvalý pobyt na zastupitelském úřadu České republiky v Hanoji byl říjnu 2020 zaveden systém slosovatelných registrací. Příjem registrací pro podání žádostí v období 28. 12. 2020… více ►

Pravidla pro vstup na území České republiky

thumb

Na všechny osoby vstupující na území České republiky se vztahují platná ochranná opatření přijatá Ministerstvem zdravotnictví České republiky v souvislosti s epidemií COVID-19. více ►

Rozsah aktuálně vykonávaných vízových činností na velvyslanectví ČR v Hanoji

thumb_visa_02

Zastupitelský úřad České republiky v Hanoji obnovil s účinností od 11. 5. 2020 v omezené míře některé úkony v rámci vízové agendy, jejichž rozsah je postupně rozšiřován v souladu s ustanoveními ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR… více ►

Vietnam schválil nový energetický plán do roku 2030

thumb

Vietnamská vláda nedávno schválila dlouho očekávaný národní energetický plán na léta 2021-2030. Plán počítá s rozsáhlými investicemi do výstavby nových energetických kapacit a přenosové sítě v celkové výši 133,3 mld. USD. Plánované investice do… více ►

Výzva k předkládání návrhů projektů PROPEA na rok 2021

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů projektů na podporu ekonomických aktivit českých firem v zahraničí (PROPEA) pro rok 2021. Termín pro podávání návrhů projektů pro Vietnam je 20. října 2020. více ►

Vietnamské státní zakázky se otevírají českým firmám

thumb

Nová dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA), která vstoupila v platnost 1.8.2020, přináší nové příležitosti pro české firmy nejenom v oblasti obchodu, ale otevírá také možnosti pro účast českých firem ve veřejných výběrových… více ►

Vietnam zlepšuje podmínky pro zahraniční investory

thumb

Vietnamský parlament tento měsíc schválil novelu investičního zákona, která významným způsobem mění podmínky pro vstup zahraničních investorů do Vietnamu. Hlavním cílem nového zákona je zatraktivnit podnikatelské prostředí ve Vietnamu pro… více ►

Vietnam roste navzdory pandemii

thumb

Vietnam zůstává jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě navzdory negativním dopadům pandemie Covid-19. Zatímco světová ekonomika se letos propadne do hluboké recese (poslední odhad IMF z června 2020 předpokládá pokles o 4,9%) růst… více ►

Poselství a dotaz ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka pro všechny Čechy v zahraničí

krajane_projekty

Ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček dlouhodobě vnímá zásadní roli krajanů v našich dějinách i naší současnosti. Domnívá se, že Česká republika by si význam svých krajanů měla pravidelně připomínat. Ministerstvo zahraničních… více ►