tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prezentace českého obranného a leteckého průmyslu ve Vietnamu

Ve dnech 26.-28.9.2016 se uskutečnila mise obranného a leteckého průmyslu ČR ve Vietnamu pod vedením náměstka ministra obrany ČR T. Kuchty. Mise zahrnovala specializovaný seminář zaměřený na prezentaci obranných a leteckých technologií pro zástupce ministerstva obrany VSR, ozbrojených složek a civilního leteckého sektoru, jednání náměstka ministra obrany ČR s velitelem vzdušných sil a protivzdušné obrany VSR a dále pak jednání Asociace leteckých výrobců ČR a českých firem z oblasti leteckého průmyslu se státními institucemi a výzkumnými organizacemi z oboru civilního letectví a kosmického výzkumu.
 

V rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie proběhla ve dnech 26.-28.9.2016 podnikatelská mise obranného a leteckého průmyslu ČR ve Vietnamu. Misi, které se zúčastnilo 6 firem z oblasti letectví a obranného průmyslu (Eldis Pardubice, Mesit Aerotrade, Omnipol, Pama, Retia, VOP CZ) a prezident Asociace leteckých výrobců ČR,  vedl náměstek ministra obrany ČR T. Kuchta.

Velvyslanectví ČR v Hanoji ve spolupráci s ministerstvem národní obrany VSR, ministerstvem dopravy VSR a ministerstvem vědy a technologie VSR zorganizoval specializovaný seminář zaměřený na představení českých obranných a leteckých technologií v hotelu  Sofitel Plaza v Hanoji dne 26.9.2016. V rámci semináře měly české firmy možnost prezentovat své výrobky a technologie vysokým představitelům ministerstva národní obrany a ozbrojených složek VSR, zástupcům civilních leteckých institucí, státní správy, vedení důležitých státních i soukromých firem z oblasti obranných technologií a letectví a zástupcům výzkumných organizací v oboru letectví a kosmického výzkumu. Seminář zahájil náměstek ministra obrany ČR T. Kuchta spolu se zástupcem náčelníka generálního štábu Vietnamské lidové armády generálporučíkem Vo Van Tuanem. Ve dvou samostatných odborných blocích zaměřených na letectví a obranný průmysl pak jednotlivé české firmy představily své produkty a technologie a možnosti spolupráce s vietnamskou stranou. Po prezentacích firem a závěrečném vystoupení ředitele odboru průmyslové spolupráce ministerstva národní obrany VSR následovaly bilaterální schůzky českých účastníků s vietnamskými partnery. Semináře se zúčastnilo celkem 62 zástupců vietnamských ozbrojených složek a civilních institucí z oboru letectví a kosmického výzkumu a 6 zástupců místních médií. Náměstek Kuchta poskytl v průběhu semináře interview pro vietnamský televizní kanál VTV 4.

Česká podnikatelská mise pod vedením náměstka T. Kuchty následně představila své technologie a výrobky na velitelství letectva VSR vrchnímu veliteli vzdušných sil a protivzdušné obrany VSR genpor. Le Huy Vinh (LHV) a dalším dvanácti vysokým důstojníkům vietnamského letectva.

Ve dnech 27.-28.9.2016 pokračovala mise leteckého průmyslu ČR ve Vietnamu pod vedením velvyslance M. Klepetka a prezidenta ALV ČR J. Kašpara jednáním s představiteli státních úřadů a výzkumných institucí z oblasti civilního letectví a kosmického výzkumu. Konkrétně proběhla jednání na ministerstvu dopravy, ministerstvu vědy a technologie, Vietnam Aerospace Association a Akademii věd a technologie VSR za přítomnosti zástupců příslušných výzkumných ústavů (Vietnam National Satelite Center, Vietnam Space Technology Institute, atd.). Prezident ALV ČR, který je zároveň ředitelem Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, na těchto jednáních představil český letecký průmysl, výzkum a vývoj v oblasti letectví a kosmonautiky v ČR a možnosti spolupráce s vietnamskou stranou.    

Ing. David Jarkulisch, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR ve Vietnamu

 

Jednání náměstka T.  Kuchty s velitelem vietnamského letectva

Jednání náměstka T.  Kuchty s velitelem vietnamského letectva

 

Prezentace českých obranných a leteckých technologií

Prezentace českých obranných a leteckých technologií

Prezentace ALV ČR

Prezentace ALV ČR

Semináře se zúčastnilo 62 zástupců vietnamských ozbrojených složek a civilních institucí

Semináře se zúčastnilo 62 zástupců vietnamských ozbrojených složek a civilních institucí

Prezentace firmy Omnipol

Prezentace firmy Omnipol

Jednání na velitelství letectva VSR

Jednání na velitelství letectva VSR