tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vietnam: nová pravidla pro vydávání pracovního povolení pro cizince

Podle Výnosu č. 11/2016/ND-CP, který vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí Vietnamu dne 3. února 2016,  nemusí cizinci při splnění stanovených podmínek žádat o pracovní povolení, pokud budou v zemi pracovat nepřetržitě méně než 30 dní a 90 dní celkem za rok. Nový výnos upravuje paragrafy zákoníku práce, které se týkají zaměstnávání cizinců ve Vietnamu. Výnos vstoupí v platnost 1. dubna 2016 a řeší vydávání pracovního povolení pro cizince a deportaci těch, kteří povolení nemají.
 

Nový výnos není ještě volně k dispozici v angličtině, ale přinášíme stručný výtah z nového opatření v češtině:

 • Cizinci pracující ve Vietnamu méně než 30 dní, a v souhrnu ne více než 90 dní ročně, nemusí žádat o pracovní povolení. Úřad práce nemusí být informován, ale zaměstnavatel musí zajistit příslušná víza.

 • Dokumenty pro vydání pracovního povolení již nezahrnují popis pozici či postavení pracovníka, které schvaluje pracovní úřad, ale místní zaměstnavatel musí podat zprávu provinčnímu lidovému výboru, pro jaké pracovní postavení vyžaduje zahraničního pracovníka. Zaměstnavatel nemusí informovat o svých potřebách využívat zahraniční pracovní sílu, pokud splňuje podmínku práce do 30 dní a dále v případě studijní stáže.

 • Zahraniční odborníci a specialisté musí doložit univerzitní vzdělání v daném oboru a 3 roky svědecky doložené praxe pro žádost o pracovní povolení ve Vietnamu (dříve stačil jeden z požadavků). Doba k vydání pracovního povolení se zkrátila z 10 na 7 pracovních dní.

 • Žádost o prodloužení/obnovení pracovního povolení je možno podat 45 dní před vypršením stávajícího povolení (dříve to bylo 15 dní). Při žádosti je nutno předložit stávající pracovní povolení nebo protokol o ztrátě z policejní stanice. Nové žádosti o prodloužení pracovního povolení musí splňovat požadavky nového výnosu č. 11/2016 a doložit jeden z dokladů:

 • Doklad ze zahraniční agentury, organizace nebo podniku, že žadatel je specialista v daném oboru.

 • Univerzitní diplom (nebo doklad o vyšším vzdělání) a potvrzení svědecky doložené, že žadatel má zkušenosti/praxi v dané oblasti, která se týká postavení, které je žadateli nabízeno k výkonu ve Vietnamu.

  Stejné podmínky se týkají i vedoucích řídících pracovníků, kteří současně musí doložit řídící/manažerské postavení v minulosti.

 • Výnos dále stanoví postup, jak cizinci získají pracovní povolení v případě, že již povolení mají, ale nastoupí na stejnou pozici u jiného zaměstnavatele nebo u stejného zaměstnavatele a budou zastávat jinou pozici/zařazení nebo mají pracovní povolení s prošlou platností.Požadované dokumenty jsou v menším rozsahu podle nového výnosu.

 • Výnos stanoví i pravidla pro odvolání pracovního povolení, které vystaví pracovní úřad.

 • Osvědčení o zdravotní způsobilosti bude nyní platné 12 měsíců, doposud tomu bylo jen 6 měsíců. Zahraniční úřad musí vydat výpis z trestního rejstříku, ale v případě, že cizinec má trvalý pobyt ve Vietnamu, musí výpis vydat vietnamská úřadovna.

  Výtah z Výnosu č. 11/2016/ND-CP v angličtině:

  http://residentvietnam.com/sites/residentvietnam/files/IMMIGRATION%20ALERT%20-%20New%20decree%2011-2016-ND-CP.pdf

  Pozn. ZÚ:

 • Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

 

Milan Vágner

ekonomický rada