tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

První incomingová mise vietnamských investorů do ČR byla velmi úspěšná

Historicky první incomingová mise vietnamských investorů do České republiky se úspěšně uskutečnila ve dnech 29.3. až 1.4.2016. Velvyslanectví ČR v Hanoji připravilo projekt ekonomické diplomacie, v rámci kterého naši zemi navštívili představitelé pěti vietnamských soukromých firem, které působí v oblasti potravinářského průmyslu a mají zájmem u nás investovat. Program mise zahrnoval jednání se státními i privátními institucemi a vyvrcholil zhodnocením výsledků mise na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, které vedl náměstek ministra Martin Tlapa a kde představitelé vietnamských firem potvrdili zájem v naší zemi investovat do potravinářských technologií (mlýn, konzervárny) i dovážet české investiční celky či výrobky a zemědělské komodity do Vietnamu.
 

na_celou_sirku

Mise se zúčastnilo 9 zástupců z pěti vietnamských firem z potravinářského odvětví: VIKYBOMI (nákup pšenice),Dai Phong Flour Milling (mlýny), Intermix International (společný podnik s japonským partnerem na produkci a prodej mouky), Tin Thuong Investment Trading (obchod v oblasti zemědělských komodit, krmiva a hnojiva), Franson International Technology Development (transfer technologií).

Program mise byl zahájen jednáním na CzechInvestu dne 29.3. dopoledne, kde byli hosté informováni o možnostech a pobídkách pro zahraniční investory.  Vietnamské partnery zaujala možnost pobídek u brown-fieldových projektů, kde investor obnoví technologické vybavení. Ředitel divize zahraničních aktiv T.Vavrečka na závěr výkladu a prezentací přislíbil partnerům zaslat konkrétní nabídku vhodných projektů ve smyslu předaných požadavků. Odpoledne se uskutečnilo podnikatelské setkání uspořádané Hospodářskou komorou, kterého se zúčastnilo téměř pět desítek osob. „Jedná se o první návštěvu vietnamských investorů v ČR. Ekonomická síla vietnamských firem roste a začínají investičně expandovat i do zahraničí“, řekl v úvodu velvyslanec Martin Klepetko. Vietnamský velvyslanec pan Son připomenul nedávno pořádaný seminář k turistice a jednání o leteckém spojení mezi Prahou a Hanojí. Setkání po matchmakingu českých firem s vietnamskými investory uzavřel viceprezident komory B.Minář. Poté se uskutečnilo jednání na Ministerstvu zemědělství ČR, kde byly s ředitelem odboru zahraniční obchodní spolupráce P. Ježkem posouzeny možnosti spolupráce včetně prodeje pšenice a dalších komodit.

Následující den vietnamské firmy navštívily firmu GoodMills provozující v ČR a dalších evropských státech mlýny. Z návštěvy se rýsují možnosti vývozu mouky do Asie. Další navštívenou firmou byl výrobce potravinářských technologií a zejména mlýnů a sil na obilí Prokop Invest v Pardubicích. Tři z pěti vietnamských firem projevily zájem o koupi českých technologií a k dalším jednáním vyšlou své technické pracovníky. Tentýž den se ještě uskutečnilo jednání s jedním mlýnem, dodavatelem pšenice a s konzervárnou. Třetí den mise měly firmy dopoledne několik setkání s potenciálními prodejci pšenice a dalšími potravinářskými provozy a výrobci strojírenských technologií; jednání pokračovala i v poslední den mise v pátek 1. dubna.

Odpoledne dne 31. března proběhlo v reprezentativních prostorách Černínského paláce setkání s náměstkem ministra zahraničních věcí Martinem Tlapou, kde byla zhodnocena incomingová mise. Velvyslanec Klepetko zdůraznil jedinečnost tohoto projektu, který si kladl za cíl vybrat omezený počet vietnamských investorů z řad jeho úřadu známých firem. Další obdobnou misi doporučuje uskutečnit, na základě kladné zkušenosti s tímto projektem, ve větším měřítku a ve spolupráci s vietnamskými příslušnými státními institucemi. Vietnamští investoři potvrdili prospěšnost projektu a poděkovali Velvyslanectví ČR v Hanoji za jeho přípravu. Předseda představenstva firmy VIKYBOMI a Intermix pan Pham Van Ho uvedl konkrétní zájem o investice v ČR jako je koupě mlýna a konzerváren na ovoce s cílem produkci vyvážet na asijské trhy a potvrdil i zájem o koupi agrárních komodit a mlynářských a dalších technologií pro jejich vietnamské podniky. Firma Franson zmínila v současné době realizovaný dovoz českých technologií na výrobu zmrzliny a sladkých knedlíků do Vietnamu a dále úspěch její dceřiné firmy s výrobou lodí s využitím českého materiálu, technologií a know-how. Náměstek ministra Martin Tlapa přivítal kladné hodnocení mise ze strany zahraničních investorů a podpořil výběr perspektivního oboru potravinářských technologií pro tento pilotní projekt. Dále zdůraznil přínos vietnamské komunity pro české hospodářství a ocenil práci českého velvyslance a ekonomického rady v Hanoji.   

Projekt lze hodnotit jako jednoznačně úspěšný. Vietnamští investoři dostali pozitivní odezvu na své předem specifikované požadavky, konkrétní jednání o investicích či nákupech technologií a komodit byla zahájena a prakticky všichni investoři potvrdili zájem přijet na další jednání do ČR s cílem završit je podepsáním kontraktů.


Milan Vágner

Ekonomický rada

ZÚ Hanoj

Vystoupení velvyslance M.Klepetka na podnikatelkském setkání HK ČR

Podnikatelské setkání na HK ČR

Jednání s CzechInvestem