tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ABSFreePic
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vietnam očekává zrychlení investic do solárních elektráren

Vietnamská vláda vyslala investorům do solárních elektráren další jasný signál o potřebě urychlení výstavby solárních zdrojů energie. Vietnamský premiér vydal tento měsíc rozhodnutí o neprodloužení lhůty pro zprovoznění solárních elektráren, které budou mít nárok na získání zvýhodněné výkupní ceny za elektřinu. Od tohoto kroku si slibuje zrychlení tempa výstavby nových solárních elektráren a přilákání dalších investorů, kteří budou schopni zprovoznit nové solární zdroje do 30. června 2019. Lze očekávat, že rychlejší výstavba solárních elektráren s sebou přinese nárůst poptávky po dovozech fotovoltaických technologií do Vietnamu. Toto rozhodnutí je rovněž významným signálem pro české investory, kteří zvažují vstup na vietnamský solární trh.

Dle nařízení předsedy vlády z roku 2017 (č. 11/2017)  mají provozovatelé solárních elektráren ve Vietnamu zapojených do sítě před 30. červnem 2019 nárok na zvýhodněný výkupní tarif ve výši 9,35 centů za kWh po dobu 20 let. Vzhledem k pomalému tempu výstavby nových solárních zdrojů  vietnamské ministerstvo plánování a investic minulý měsíc navrhlo prodloužit termín pro dostavbu velkých solárních elektráren a umožnit tak dodávky za zvýhodněnou cenu i dodavatelům připojeným do sítě i ve druhé polovině roku 2019. Vietnamská vláda však s ohledem na akutní potřebu urychlení růstu nových energetických kapacit rozhodla o neprodloužení tohoto termínu a ponechala v platnosti původní nařízení předsedy vlády z minulého roku. Rozhodnutí bylo zřejmě ovlivněno také nedávno zveřejněným energetickým výhledem do roku 2030, ze kterého vyplývá, že odhadovaný růst spotřeby elektřiny bude od roku 2020 výrazně rychlejší než předpokládané tempo růstu energetických kapacit a Vietnam tak může za dva roky čelit opětovným výpadkům dodávek elektrického proudu zejména v jižních provinciích. Hlavním důvodem hrozící disbalance mezi poptávkou po elektrické energii a výrobními kapacitami je pomalá výstavba nových tepelných elektráren na uhlí, které by měly v budoucnu tvořit páteř vietnamské energetiky (jejich podíl na výrobě elektrické energie ve Vietnamu by měl do roku 2030 vzrůst na 42%). Vláda se proto snaží alespoň o maximální urychlení výstavby elektráren z obnovitelných zdrojů, jejichž zprovoznění není tak technicky a časově náročné.

Uvedené rozhodnutí s největší pravděpodobností zvýší také poptávku po solárních instalacích na střechách rodinných domů. Lídrem v této oblasti je Ho Či Minovo Město, kde bylo jen v první polovině roku do sítě zapojeno 475 solárních elektráren umístěných na střechách domů s celkovou kapacitou 5,3 MW.

Vietnam má obrovský potenciál pro rozvoj solárních elektráren. Průměrná doba slunečního svitu dosahuje ve Vietnamu 2000-2500 hodin za rok. Dle solární mapy Vietnamu jsou pro investice do solárních elektráren nejvhodnější jižní provincie, kde intenzita slunečního záření dosahuje až 5 kWh na metr čtvereční za den. Celkový využitelný potenciál solárních elektráren ve Vietnamu je odhadován na 22-25 GW. Vietnamská Strategie rozvoje obnovitelných zdrojů předpokládá, že do roku 2020 budou vybudovány solární elektrárny o celkové kapacitě 800 MW. V dalších letech je pak předpokládán ještě rychlejší nárůst kapacity solárních elektráren, která by měla dosáhnout 4000 MW v roce 2025 a 12000 MW v roce 2030.

Vietnam počítá také se značným nárůstem objemu elektrické energie vyprodukované větrnými elektrárnami a s postupným zvyšováním podílu obnovitelných zdrojů energie ve svém energetickém mixu. Ze současných zhruba 190 MW by měla kapacita větrných elektráren do roku 2020 vzrůst na 800 MW. V roce 2025 je plánována kapacita větrných elektráren ve výši 2000 MW a v roce 2030 by měla dosáhnout 6000 MW. V současné době jsou ve výstavbě tři větrné elektrárny s kapacitou 230 MW a ještě tento rok by měla být zahájena výstavba další větrné elektrárny v provincii Tra Vinh o výkonu 78 MW. Národní strategie rozvoje obnovitelných zdrojů energie předpokládá, že do roku 2030 budou budovány především větrné elektrárny na pevnině. Od roku 2030 by měly být povolovány taky projekty mořských větrných elektráren. Nařízení stanovující výkupní cenu elektřiny z větrných elektráren ve výši 7,8 centů za kWh bylo přijato již v roce 2011. V současné době vláda zvažuje o navýšení výkupní ceny, aby podnítila další zahraniční investice do větrných elektráren. Vietnam je považován za zemi s největším potenciálem pro využití větrné energie v regionu jihovýchodní Asie. Tropické klimatické pásmo s častými monzuny a více než 3000 km dlouhé mořské pobřeží poskytují  záruku dostatečného frekvence a intenzity větrů. Celkový realizovatelný potenciál větrných elektráren ve Vietnamu je odhadován na 24-26 GW. Dle studie Světové banky je pro výstavbu větrných elektráren využitelných až 8,6 % území Vietnamu. Nejvhodnější místa pro provoz větrných elektráren se nacházejí v jižních provinciích středního Vietnamu a v deltě Mekongu.

David Jarkulisch, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Hanoji