tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: RMIT University
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vietnam ratifikoval dohodu o volném obchodu s Evropskou unií

Vietnamský parlament tento týden definitivně schválil  Dohodu o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA). Dohoda, která zruší většinu cel ve vzájemném obchodě, přinese nejenom významný impuls pro zotavení vietnamské ekonomiky po pandemii, ale otevře také nové příležitosti pro české firmy na vietnamském trhu. EVFTA by měla vstoupit v platnost 1. srpna 2020. 

Spolu s dohodou o volném obchodu vietnamský parlament schválil také Dohodu o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (EVIPA), která však ještě podléhá schválení národními parlamenty jednotlivých členských zemí, a zřejmě vstoupí v platnost v horizontu dvou let.

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem je nejrozsáhlejší a nejambicióznější obchodní dohodou, jakou kdy EU uzavřela s rozvojovou zemí. Výrazná liberalizace obchodních toků v rámci dohody by měla umožnit až padesátiprocentní nárůst objemu vzájemného obchodu do pěti let od vstupu v platnost.

EVFTA povede nejenom k odstranění cel na 99 procent obchodovaného zboží, ale umožní také zjednodušení celních procedur, odstranění netarifních překážek obchodu, usnadní evropským firmám přístup k vietnamským státním zakázkám a poskytne silnější ochranu práv k duševnímu vlastnictví.  

Zatímco firmy z EU budou mít snadnější přístup na vietnamský trh se stroji, zařízeními, automobily, alkoholickými nápoji a zemědělskými výrobky, Vietnamu se na základě smlouvy více otevře evropský trh pro výrobky, jako je textil, obuv, zemědělské produkty, mořské plody a výrobky ze dřeva. Evropská unie si od dohody slibuje také celkové zlepšení podnikatelského prostředí ve Vietnamu a usnadnění vstupu evropských firem do řady doposud chráněných odvětví.

Dopad na český export do Vietnamu

Vzhledem k tomu, že většina zboží exportovaného z Česka do Vietnamu spadá do kategorie strojů a zařízení, kde bude tempo snižování celních sazeb nejrychlejší, lze očekávat, že EVFTA výrazným způsobem usnadní další pronikání českých výrobků na vietnamský trh. Kromě strojírenských výrobků budou cla snížena na nulu, nebo na zlomek současné celní sazby také u ostatních tradičních českých vývozních položek do Vietnamu. Mezi ty patří například sklo, zbraně a munice, nebo hračky.

Z dostupných studií, které se zabývaly dopadem dohody na tuzemský vývoz, vyplývá, že by se export české strojírenské produkce mohl po uplynutí všech přechodných období zvýšit o 35 % a export českých sklářských produktů dokonce až o 269 %. U ostatních významných českých exportních položek je očekáván nárůst v rozmezí od 10–30 %.

Automobily a potraviny budou ještě chráněny

Některá odvětví však zůstanou ve Vietnamu před evropskými exportéry ještě po určitou dobu chráněna. Mezi těmito chráněnými odvětvími bude i pro české exportéry velmi perspektivní automobilový průmysl. Cla na dovozy automobilů a jejich součásti budou snižována postupně ze současných 78 % na nulu po dobu deseti let. Automobilový sektor tak bude pro české exportéry do Vietnamu plně liberalizován až v roce 2030. Po uplynutí všech přechodných období však lze očekávat nárůst českého exportu automobilů a autodílů do Vietnamu až o 55 %.

Také oblast zemědělského dovozu si bude Vietnam ještě nějaký čas chránit. Do jedenácti let však bude rovněž plně liberalizován. U řady zemědělských produktů bude clo snižováno v pravidelných ročních intervalech již od vstupu dohody v platnost. Například pro české exportéry do Vietnamu velmi atraktivní sušené mléko bude možné dovážet zcela bezcelně už za šest let po vstupu EVFTA v platnost. Za čtyři roky bude zcela eliminováno clo pro dovoz českého chmele.

Nejdelší ochranu na vietnamském trhu bude mít domácí sektor produkce piva. Clo na dovoz českého piva tak bude zcela eliminováno ze současných 35 % až po jedenácti letech. Největším přínosem EVFTA v oblasti vývozu zemědělských produktů z EU do Vietnamu však není snížení celních sazeb, ale především zjednodušení a větší transparentnost v oblasti sanitárních a fytosanitárních předpisů. Například dosud velmi komplikované vietnamské dovozní předpisy pro dovoz potravin budou v rámci nové dohody o volném obchodu významným způsobem zjednodušeny, zprůhledněny a budou nabízet rovné podmínky pro všechny členské země EU. Odpadne tudíž nutnost schvalovat dovoz potravin pro každou členskou zemi zvlášť.

Státní zakázky, služby a investice

Další přínosy EVFTA pro české exportéry budou plynout z liberalizace státních zakázek, které ve Vietnamu patří k nejlukrativnějším. Objednavateli jsou nejen ministerstva a státní instituce, ale také velký počet státních podniků, které stále tvoří více než 30 % vietnamského HDP. Vietnamská vláda se v dohodě zavázala poskytnout evropským firmám ve státních tendrech a výběrových řízeních stejné podmínky jako domácím společnostem.

Pozitivní zprávou pro vývozce tradičních českých produktů je také vyjednaná ochrana zeměpisných označení původu, která zaručuje jednoznačné odlišení originálních produktů od jejich napodobenin. Ve Vietnamu tak budou chráněna například označení „České pivo“, „Budějovické pivo“ nebo „Žatecký chmel“. Vietnam rovněž souhlasil, že na svých hranicích posílí opatření proti obchodu se zbožím s padělanou ochrannou známkou nebo padělaným zeměpisným označením původu.

Na lepší podmínky ve Vietnamu se mohou těšit také české firmy ze sektoru služeb. Vietnam uvolnil podmínky pro vstup evropských podnikatelů do sektorů, jako jsou počítačové, architektonické, finanční, pojišťovací, poštovní nebo realitní služby.

Lze očekávat, že nová dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem povzbudí i české investory ve Vietnamu. Dohoda poskytne českým investorům podstatně větší ochranu, než jakou zde požívali doposud. Případné spory budou moci za české investory řešit evropské instituce.

Nový ekonomický impuls pro Vietnam

EU představuje pro Vietnam významný exportní trh, kam směřuje až 20% vietnamských vývozů. EU je po USA druhým největším vývozním trhem pro vietnamské produkty. Vietnam si proto od dohody slibuje nejen podstatný nárůst svých vývozů na evropský trh, ale také ekonomické oživení v řadě exportně orientovaných odvětví.

Dohoda nabývá platnosti v době, kdy se Vietnam potýká s negativními ekonomickými dopady pandemie koronaviru a hledá nové impulsy pro opětovné nastartování hospodářského růstu. Dle oficiálních vyjádření vietnamské vlády by dohoda měla být jedním z hlavních nástrojů, které pomůžou udržet růst vietnamského HDP v tomto roce mezi 3,5-4,5 procenty a v příštím roce vrátí růst vietnamské ekonomiky opět k sedmi procentům.

Pozitivní vliv dohody na vietnamskou ekonomiku očekává také většina analytiků a mezinárodních finančních institucí. Nezávislé dopadové studie odhadují, že vietnamský HDP vzroste do roku 2025 zhruba o 4,6%, přičemž vietnamské vývozy do EU by mohly vzrůst až o 43%. Největší dopad bude dohoda mít na vývoz mobilních telefonů, elektroniky, textilu, obuvi a vietnamských zemědělských produktů. Očekává se rovněž pozitivní vliv na redukci chudoby ve Vietnamu. Dohoda by mohly dostat z chudoby až stovky tisíc lidí.

David Jarkulisch, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Hanoji