tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vietnam: restrukturalizace sektoru zemědělství v provincii Quang Ninh přináší příležitosti pro české investory v rostlinné a živočišné výrobě i v návazném zpracovatelském průmyslu

Provincie Quang Ninh východně od Hanoje, známá zejména svou turistickou atrakcí Halong Bay, připravuje radikální změny v sektoru zemědělství. Cílem je zavést do sektoru vědecké  poznatky a nové technologie, zvýšit produktivitu práce i kvalitu zemědělských výstupů a posílit bezpečnost potravin. K tomu mají přispět i zahraniční investoři, kteří jsou zváni k účasti do 11 konkrétních projektů.
 

Místopředseda Lidového výboru provincie Quang Ninh pan Dang Huy Hau poskytl počátkem května 2016 pro týdeník Vietnam Investment Review rozhovor, kde představil strategický plán „Restrukturalizace zemědělství provincie Quang Ninh a posílení přidané hodnoty a udržitelného rozvoje sektoru v období 2015-2020 s výhledem do roku 2030“ včetně konkrétních projektů určených pro zahraniční investory.

V provincii je v zemědělství zaměstnáno 50% populace, ale sektor má řadu omezení. Chybí zde obdělávané zemědělské plochy o velkých rozměrech a bezpečná produkce plodin, která by byla cílena na vnitřní i zahraniční trh. Sektor má malou konkurenceschopnost, kvalita zemědělských výstupů je nízká s nízkou přidanou hodnotou a investiční zdroje určené na výstavbu nového modelu krajiny a venkova jsou malého rozsahu.

Plán si klade konkrétní kvantitativní úkoly ve všech částech zemědělské výroby, rybolovu a lesnictví. V roce 2020 bude zemědělství tvořit 2-3% HDP provincie, zatímco v roce 2030 dokonce 30%. Implementace strategického plánu bude zahrnovat následující opatření:   

-Rostlinná výroba: diverzifikace plodin podle regionů, aplikace hi-tech s cílem zvýšit kvalitu i produktivitu a snížit náklady. Prioritně rozvíjet posklizňové technologie a zpracovatelská odvětví a zvýšit přidanou hodnotu. Rostlinná výroba bude tvořit v cílovém roce 11,2% celkové zemědělské produkce a celkové produkce v roce 2020 v objemu 250 tis. tun bude tvořit rýže 209 tis.

- Obdobně bude kladen důraz na zvýšení konkurenceschopnosti živočišné výroby, která bude tvořit v roce 2020 18,5% zemědělské výroby. Lídrem v sektoru bude produkce mořských plodů, které budou tvořit 65% objemu sektoru a jen v exportu zajistí 100 mil. USD.

Cílem strategického plánu je uplatnit tržní pravidla v zemědělské výrobě, která budou vhodná pro zemědělce i spotřebitele. Farmáři společně s podnikateli/investory musí přímo investovat do reformy výrobního procesu a využitím technologií a zařízení zvýšit efektivitu a zajistit konkurenceschopnost sektoru. Provincie si dále klade za cíl zvýšit kvalitu a přidanou hodnotu u zemědělské produkce a zvýšit produktivitu. Provincie plánuje investiční pobídky s cílem přitáhnout pozornost investorů domácích i zahraničních a současně urychlit administrativní reformu a restrukturalizaci družstev a zvýšit aplikaci vědeckých poznatků a nových technologií v sektoru. Jedním z prostředků dosažení cílů je vybudování kvalitních chovných středisek pro drůbež, prasata i hovězí dobytek vč. návazného zpracovatelského průmyslu.

Příloha obsahuje přehled konkrétních 11 investičních projektů v úhrnné hodnotě 46 mil. USD, kde provincie hledá investory. Projekty se týkají chovných středisek, jatek a technologií na zpracování masa pro hovězí dobytek, drůbež i prasata, dále hi-tech závodu na zpracování mořských plodů nebo výrobu nudlí a projekty na rozvoj plantáží pro produkci čaje nebo skořice.

Kontakt na provincii Quang Ninh:

Investment Promotion Agency, Planning and Investment Department of Quang Ninh province

Tel: 033.3533686 - Fax: 033.3533586, website: http://investinquangninh.vn

Mr. Hung (Deputy Director): 0913 383 898, Email: ipaquangninh@gmail.com

Zveřejněné investiční záměry provincie Quang Ninh jsou příležitostí pro české firmy, které mají zejména zkušenosti s dodávkami progresivních technologií pro ustájení dobytka i s dodávkami technologií pro jatka a následné zpracování masa. ZÚ Hanoj v minulosti několikrát jednal s vedením provincie Quang Ninh o potenciálu českých dodavatelů technologií a je připraven zajistit pro české firmy osobní kontakt s představiteli provincie.

Milan Vágner

ekonomický rada

ZÚ Hanoj

 

Příloha:

Investiční příležitosti v zemědělství v provincii Quang Ninh (PDF, 438 KB)