tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vietnam schválil nový energetický plán do roku 2030

Vietnamská vláda nedávno schválila dlouho očekávaný národní energetický plán na léta 2021-2030. Plán počítá s rozsáhlými investicemi do výstavby nových energetických kapacit a přenosové sítě v celkové výši 133,3 mld. USD. Plánované investice do výstavby nových elektráren ve Vietnamu přinesou řadu nových příležitostí také pro české firmy.  
 

Vysoký a stabilní růst vietnamské ekonomiky se promítá mimo jiné také do setrvalého nárůstu poptávky po elektrické energii, která v posledních deseti letech rostla průměrným tempem 10,5% ročně a výraznější pokles nezaznamenala ani v tomto krizovém roce. Dle nového energetického plánu by mělo tempo růstu spotřeby elektrické energie zůstat poměrně vysoké i v následujících deseti letech. Na léta 2021-25 je odhadován průměrný roční růst spotřeby na 8,6% a v dalších pěti letech pak na zhruba 7,2%. Pro pokrytí této vysoké poptávky po elektřině bude nutné vybudovat v příštích deseti letech nové energetické kapacity v objemu 80 GW.

Hlavní pozornost je v novém energetickém plánu věnována výstavbě tepelných elektráren, které by měly v budoucnu tvořit páteř vietnamské energetiky. Jejich podíl na výrobě elektrické energie ve Vietnamu by měl do roku 2030 vzrůst na 54%. Z toho největší část bude vyráběna v uhelných elektrárnách (35% z celkového energetického mixu) a zbytek v elektrárnách na zemní plyn (19%).

Stranou však nezůstanou ani obnovitelné zdroje. Vietnam plánuje v následujících deseti letech vybudovat až 30 GW energetických kapacit pocházejících z obnovitelných zdrojů. Zatímco dnes je podíl obnovitelných zdrojů ve vietnamském energetickém mixu zcela marginální (pouhých  3,7%), do roku 2030 by měl vzrůst na 20% a v roce 2045 přesáhnout 30%. Geografická poloha Vietnamu nabízí ideální podmínky pro rozvoj jak solárních tak větrných elektráren. Průměrná doba slunečního svitu dosahuje ve Vietnamu 2000-2500 hodin za rok a intenzita slunečního záření v jižních provinciích Vietnamu se pohybuje okolo 5 kWh na metr čtvereční za den. Celkový využitelný potenciál solárních elektráren ve Vietnamu je odhadován na 22-25 GW. Vietnam je také považován za zemi s největším potenciálem pro využití větrné energie v regionu jihovýchodní Asie. Tropické klimatické pásmo s častými monzuny a více než 3000 km dlouhé mořské pobřeží poskytují  záruku dostatečného frekvence a intenzity větrů. Dle studie Světové banky je pro výstavbu větrných elektráren využitelných až 8,6 % území Vietnamu. Celkový realizovatelný potenciál větrných elektráren ve Vietnamu je tak odhadován na 24-26 GW.

Nový energetický plán zahrnuje kromě investic do nových energetických kapacit také masivní investice do výstavby přenosové soustavy a budování tzv. chytrých sítí v celkové výši 37,3 mld. USD. Energetický plán počítá nejen se zaváděním chytrých technologií pro regulaci sítě, ale také s aplikací nových technologií pro dočasné uskladňování elektrické energie. Plán podporuje také integraci menších producentů elektřiny z obnovitelných zdrojů do lokálních nízkonapěťových sítí či pilotní aplikaci takzvaných mikrosítí.

Všechny výše uvedené oblasti nabízí zajímavé příležitosti pro české firmy, ať už v oblasti poradenství a konzultantských služeb, či přímo pro dodávky českých technologických řešení do Vietnamu.

David Jarkulisch, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Hanoji