tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ADB
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vietnamské státní zakázky se otevírají českým firmám

Nová dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA), která vstoupila v platnost 1.8.2020, přináší nové příležitosti pro české firmy nejenom v oblasti obchodu, ale otevírá také možnosti pro účast českých firem ve veřejných výběrových řízeních ve Vietnamu. Vstupem dohody v platnost získaly české firmy přístup k atraktivním tendrům v oblasti infrastruktury, energetiky, zdravotnictví nebo IT.   
 

Evropské unii se v rámci EVFTA podařilo vyjednat poměrně rozsáhlé ústupky vietnamské strany pokud jde o přístup na trh veřejných zakázek. Evropské firmy se tak mohou účastnit veřejných zakázek vypisovaných všemi osmnácti vietnamskými ministerstvy, tendrů realizovaných dvěma největšími vietnamskými městy (Hanojí a Ho Či Minovým Městem) a také výběrových řízení na zakázky zadávané vietnamskými státními podniky, univerzitami, výzkumnými ústavy a nemocnicemi pod správou ministerstva zdravotnictví.   

EVFTA zaručuje evropským firmám ve veřejných soutěžích ve Vietnamu takzvané národní zacházení, tj. firmy z EU mají stejná práva a musí splňovat stejné podmínky jako vietnamské subjekty. Evropské firmy se prozatím mohou účastnit pouze velkých zakázek, jejichž celková hodnota překročí určitý práh. Například u veřejných soutěží vypisovaných centrálními orgány státní správy mají evropské firmy přístup k zakázkám na zboží a služby převyšujícím 1,5 mil. SDR (2,3 mil. USD). Zatímco u zakázek vypisovaných na lokální úrovni (města, státní firmy) činí minimální hodnota zakázky na zboží a služby 3 mil. SDR (4,2 mil. USD). U stavebních zakázek je pak aplikován jednotný práh na všech úrovních státní správy ve výši 40 mil. SDR (56 mil. USD).  Tyto prahové hodnoty by měly v průběhu následujících patnácti let postupně klesat. Minimální hodnota tendru na zboží a služby na centrální úrovni tak dosáhne v roce 2035 pouhých 130 tis. SDR (191 tis. USD).  

Vietnamská vláda je poměrně lukrativním zákazníkem. Vietnam má jeden z největších podílů vládních investic na celkovém HDP na světě. Vietnamská vláda ročně investuje cca 30 mld. USD, což představuje zhruba 35% celkových ročních investic ve Vietnamu. Vládní nákupy zboží a služeb se podílí na vietnamském HDP zhruba sedmi procenty (18 mld. USD).

V současné době profitují z vietnamských veřejných zakázek především čínské firmy, které realizují více než 90% vládních projektů v sektoru energetiky, těžby, metalurgie a chemického průmyslu. Lze však předpokládat, že nové podmínky dojednané v EVFTA povedou k postupnému nárůstu úspěšnosti evropských firem v místních výběrových řízeních. Řada velkých evropských hráčů již projevila zájem o účast např. na projektu výstavby nového letiště v Ho Či Minově Městě nebo na výstavbě páteřní severojižní dálnice. Významné příležitosti si od možnosti přímé účasti ve výběrových řízeních slibují také evropské farmaceutické společnosti. Pro české firmy se pak otevírají zajímavé příležitosti zejména v oblasti informačních technologií a ve zdravotnictví.   

David Jarkulisch, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Hanoji