tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Shutterstock
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání návrhů projektů PROPEA na rok 2022

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu  k předkládání návrhů projektů na podporu ekonomických aktivit českých firem v zahraničí (PROPEA) pro rok 2022. Termín pro podávání návrhů projektů pro Vietnam je 20. října 2021.

Hlavním cílem programu PROPEA je rozšířit rozsah poskytovaných služeb pro české firmy v zahraničí, snížit rizika spojená se vstupem českých firem na zahraniční trhy a podpořit jejich trvalou přítomnost na vzdálených trzích.

V rámci nástroje PROPEA mohou akreditované expertní subjekty působící v zahraničí s podporou zastupitelského úřadu v teritoriu nabízet českým firmám, které již v teritoriu působí, nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují, následující expertní proexportní služby: 

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
  • využití technického zázemí

Maximální  možná finanční podpora pro jeden projekt PROPEA realizovaný v jednom  kalendářním roce je 500 000 Kč. Z dotace MZV lze uhradit až 70% z ceny poskytnutých služeb.

Návrhy projektů podávají potenciální realizátoři (lokální subjekty působící ve Vietnamu, které mají právní subjektivitu dle místních předpisů) prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Hanoji.

Zájemci o realizaci projektu PROPEA ve Vietnamu mohou zasílat své návrhy (na přiloženém identifikačním formuláři) na adresu commerce_hanoi@mzv.cz nejpozději do 20. října 2021.

 

Identifikační formulář (DOC, 78 KB)