tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: VNExpress
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vietnam podpoří rozjezd ekonomiky stimulačním balíčkem ve výši 15,4 mld. USD

Dramatické zpomalení ekonomického růstu v minulém roce způsobené čtvrtou vlnou epidemie koronaviru přimělo vietnamskou vládu podpořit domácí ekonomiku dalším prorůstovým balíčkem ve výši 15,4 mld. USD. Balíček zahrnující sadu fiskálních i monetárních opatření schválil v lednu 2022 vietnamský parlament. Lze očekávat, že z opětovného rozjezdu vietnamské ekonomiky budou profitovat i české firmy. Nové příležitosti budou vznikat zejména v oblasti infrastruktury a digitální ekonomiky, kam bude směřovat největší část vietnamských vládních investic.  

V roce 2021 Vietnam utrpěl díky pandemii těžké ztráty

Rok 2021 byl pro vietnamskou ekonomiku jeden z nejobtížnějších v jeho moderní historii. Zatímco v roce 2020 patřil Vietnam mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky na světě a jeho příkladný způsob kontroly šíření epidemie Covid-19 mu mohly ostatní země závidět, rozšíření virulentní varianty delta zasadilo vietnamské ekonomice tvrdou ránu. Rozsáhlé lockdowny, odstávky výroby a narušené dodavatelské řetězce způsobily ve třetím čtvrtletí dokonce první negativní růst vietnamského HDP od roku 2000. Celkový růst HDP tak v minulém roce dosáhl pouhých 2,58 %.

Čtvrtá vlna pandemie, která zasáhla Vietnam v polovině minulého roku, byla hlavní příčinou dramatického poklesu ekonomického výkonu. Epicentrem nákazy se stalo Ho Či Minovo Město a přilehlé provincie, ve kterých je soustředěna podstatná část vietnamského exportního průmyslu. Koronavirus si tak v minulém roce vybral svou daň nejen v cestovním ruchu a letecké dopravě, ale poprvé vážně zasáhl v podstatě všechny sektory vietnamské ekonomiky včetně průmyslových odvětví.

Nejpostiženějším odvětvím byl bezesporu sektor služeb, jehož ekonomický výkon v minulém roce vzrostl o pouhých 1,2 %. V rámci tohoto sektoru pak nejvíce utrpělo odvětví cestovního ruchu, které v předpandemickém období tvořilo až 10% vietnamského HDP. Zatímco až do roku 2019 navštěvovalo Vietnam ročně okolo 20 mil. turistů, v minulém roce to bylo pouze několik desítek tisíc, poté co vláda umožnila omezené návštěvy vybraných turistických destinací na jihu země. Zásadnější obrat k lepšímu v sektoru cestovního ruchu lze očekávat až od poloviny tohoto roku, kdy by měly být obnoveny mezinárodní komerční lety a umožněn vstup turistům ze všech zemí.

Vietnamskou ekonomiku tak v minulém roce držely nad hladinou především rostoucí vývozy a stabilní příliv zahraničních investic. Navzdory rozsáhlým uzavírkám vietnamských průmyslových podniků v polovině roku se podařilo udržet tempo růstu vietnamských vývozů za celý rok na 19 % a nenarušena zůstala i důvěra zahraničních investorů, kteří do vietnamské ekonomiky v minulém roce investovali zhruba stejný objem investic, jako v předchozích dvou letech (cca 20 mld. USD).

Podpůrný balíček vietnamské vlády

Vietnamská vláda se na dramatické zpomalení ekonomiky v minulém roce rozhodla reagovat zavedením dalších podpůrných opatření v celkové výši 15,4 mld. USD (4,3 % HDP). Opatření se tentokráte budou soustředit zejména na fiskální podporu (83 % schváleného rozpočtu) a v menší míře pak i na monetární stimuly (14 %) a další nezbytné systémové změny (3 %). Fiskální balíček bude zahrnovat především vládní investice do budování infrastruktury, podporu konkrétních podniků, investice do zdravotnictví a investice do tvorby nových pracovních míst. Důležitou součástí fiskálního balíčku budou také daňová opatření (slevy na dani a odklady splatnosti daní), podpora důchodového systému a navýšení vládních bankovních záruk. Monetární balíček bude obsahovat zvýhodněné vládní úvěry (subvence úrokových sazeb ve výši 0,5-1 %) a podporu restrukturalizace dluhů.

Stimulační balíček vietnamské vlády na rok 2022

Stimulační balíček vietnamské vlády na rok 2022

V roce 2022 se Vietnam vrátí k dynamickému růstu

Většina mezinárodních finančních institucí i nezávislých analytiků očekává, že růst vietnamské ekonomiky v tomto roce opět výrazněji zrychlí. Tempa růstu HDP by se mohla vrátit k předkrizovým hodnotám ve výši 6,5-7,5 %. Postupné otevírání vietnamské ekonomiky a změna dosavadních přísných vládních protiepidemických opatření na strategii „žití s Covidem“ umožní opětovné obnovení většiny ekonomických aktivit ve všech klíčových sektorech. Pozitivní očekávání vycházejí také s vysoké míry proočkovanosti vietnamské populace, která se v současné době pohybuje kolem 74 %.

Všeobecně je sdílen také pozitivní výhled na dlouhodobý vývoj vietnamské ekonomiky a jeho rostoucí atraktivitu pro zahraniční investory. Poměrně vysoká ekonomická a politická stabilita, nízké výrobní náklady a rostoucí spotřebitelská poptávka budou patřit k hlavním přednostem Vietnamu v příštích deseti letech. Lze proto očekávat další přesun výrobních kapacit do Vietnamu zejména z Číny, ale také z ostatních vyspělých asijských zemí včetně zemí ASEAN. O rychlejší příliv zahraničních investic do nových sektorů s vysokou přidanou hodnotou usiluje také vietnamské vláda. Nová ekonomická strategie na léta 2021-2025 schválená národním shromážděním v listopadu 2021 počítá s rozvojem digitální ekonomiky, hi-tech průmyslu a zelených technologií. V těchto odvětvích budou vznikat nové obchodní a investiční příležitosti i pro české firmy. V oblasti digitální ekonomiky a hi-tech průmyslu by mohly české firmy ve Vietnamu uspět například v segmentu e-commerce, kybernetické bezpečnosti, digitálního bankovnictví, aplikací pro e-government, automatických odbavovacích systémů pro veřejnou dopravu, IoT nebo chytrých řešení pro domácnosti. Mezi české environmentální technologie, které by mohly nalézt uplatnění ve Vietnamu, patří například: zařízení pro čištění a úpravu vodu, systémy kontroly rozvoden vody, vzdálené řízení rozvodu a jeho kontrola, technologie revitalizace odpadních vod a jejich další využití, systémy na monitorování kvality vody, pokročilé čistírny vody (membránová filtrace), úpravny pitné vody, desalinizační zařízení, spalovny odpadu a jejich části (spalovací pece), spalovny odpadů pro energetické využití, třídírny odpadu a zařízení na třídění odpadu, recyklační linky a recyklační technologie, malé vodní elektrárny a zařízení pro solární energetiku.

David Jarkulisch, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Hanoji