tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení krátkodobého víza za neplatné, zrušení krátkodobého víza

Zastupitelský úřad je oprávněn v souladu s vízovým kodexem  prohlásit vízum za neplatné, příp. ho zrušit.
Vízum se prohlásí za neplatné, pokud zastupitelský úřad zpětně zjistí, že v době udělení víza nebyly splněny podmínky pro jeho udělení, resp. vízum bylo získáno podvodným způsobem.
Zastupitelský úřad vízum zruší, pokud je zřejmé, že podmínky za kterých bylo vízum uděleno, již nejsou nadále plněny. Vízum lze zrušit i na žádost jeho držitele (např. pokud žadatel nebude cestovat).
V případě, že zastupitelský úřad vízum prohlásí za neplatné, nebo ho zruší, bude o tomto kroku telefonicky, příp. e-mailem žadatele informovat a vystaví příslušný formulář, který žadateli předá.
Na vízum udělené do cestovního dokladu nebude v těchto případech možno cestovat.