tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o krátkodobé vízum pro členy obchodních delegací

Informace k žádosti o krátkodobé vízum pro členy obchodních delegací

Krátkodobé vízum opravňuje cizince k pobytu na území smluvních stran Schengenského prostoru po dobu ve víze vyznačenou, maximálně však na dobu 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů.

Členským státem příslušným pro posouzení žádosti o vízum a pro vydání rozhodnutí je
a) členský stát, jehož území představuje jediný cíl návštěvy; b) pokud návštěva zahrnuje více než jeden cíl, členský stát, jehož území tvoří hlavní cíl návštěvy, pokud jde o délku nebo účel pobytu, nebo c) pokud nelze určit hlavní cíl, členský stát, jehož vnější hranice zamýšlí žadatel překročit za účelem vstupu na území členských států.

Žádost o udělení krátkodobého víza žadatel předkládá osobně ve vízovém centru VFS, příp. v rámci volné kapacity na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Hanoji.  Žadatel předkládá žádost vždy nejdříve 3 měsíce před zamýšlenou cestou; o žádosti bude rozhodnuto do 15 kalendářních dnů; v případě potřeby dalšího posouzení bude rozhodnuto do 30, případně 60 kalendářních dnů.

Náležitosti a podklady k žádosti:

 • řádně vyplněný formulář s podpisem žadatele žádost o schengenské vízum (PDF, 4 MB)
 • cestovní doklad (platný minimálně ještě 3 po skončení platnosti víza; pas musí mít alespoň 2 volné strany a být vydán v předchozích 10 letech)
 • kopie předchozích udělených schengenských víz či víza Velké Británie, USA, Kanady nebo Austrálie
 • 1 barevná fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm fotografie (PDF, 462 KB)
 • rezervace zpáteční letenky
 • doklad o zajištění finančních prostředků k pobytu (zároveň slouží jako doklad o vazbě na domovskou zemi a proto je nutno předložit v každém případě!):
  - výpis z běžného bankovního účtu za poslední 3 měsíce
  - mezinárodní platební karta k předloženému běžnému účtu (VISA, MasterCard, American Express)
  - potvrzení o zaměstnání a potvrzení zaměstnavatele o výši platu za poslední 3 měsíce
 • originál pozvání od zvoucí české firmy na tiskopise ověřeném místně příslušným orgánem služby cizinecké policie nebo doklad o zajištění ubytování na celou dobu pobytu (rezervace hotelu, voucher)
 • zvací dopis českého obchodního partnera s informací o konané akci a seznamem účastníků
 • doklady prokazující existenci obchodních vztahů vietnamského a českého partnera
 • doklad o cestovním zdravotním pojištění po celou dobu pobytu; v pojistném smlouvě musí být výslovně uvedeno, že pojištění je platné pro celé území Schengenu, s minimálním pojistným krytím ve výši 30.000 EUR
 • vízový poplatek je nutno uhradit při podání žádosti; poplatky jsou přijímány pouze v místní měně (VND); poplatek za přijetí žádosti odpovídá v přepočtu částce 60 EUR; od poplatku jsou osvobozeni držitelé služebních pasů cestující za služebním účelem

Předkládané podklady nesmí být starší 180 dnů (s výjimkou cestovního pasu) a musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka. Originály dokladů, které si žadatel hodlá ponechat je třeba předložit jak v originále tak v kopii (včetně datové stránky cestovního pasu, dokladu o pojištění a pozvání). Konzulární oddělení si v případě nutnosti vyžádá další doplňující podklady.