tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání

vízové a konzulární informace

KONZULÁRNÍ ODDĚLENÍ VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V HANOJI

Konzulární a vízová působnost pro:
území Vietnamské socialistické republiky

Kontaktní údaje


Způsob objednávání:

Konzulární a ověřovací agenda - pro veškeré konzulární služby (ověřovací, matriční, pasová agenda) je zapotřebí dojednat si předem schůzku prostřednictvím e-mailové adresy consulate_hanoi@mzv.cz.

Žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum - žádosti jsou přijímány prostřednictvím vízového centra VFS Global v Hanoji, objednání termínu probíhá prostřednictvím webové stránky vízového centra. Na zastupitelském úřadu mohou podat žádost rodinní příslušníci občanů EU/ČR, držitelé diplomatických/úředních/služebních pasů a členové oficiálních delegací. Pro podání žádosti na velvyslanectví je nutné sjednat si termín prostřednictvím emailu consulate_hanoi@mzv.cz

V jižních provinciích Vietnamu je v oblasti krátkodobých víz Česká republika zastupována Generálním konzulátem Maďarska (žadatelé z těchto provincií tak mohou podat žádost buď na Generálním konzulátu Maďarska, nebo na našem velvyslanectví prostřednictvím vízového centra).

Žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt - zájemci o sjednání schůzky za účelem podání těchto žádostí se registrují jednou měsíčně v předem vyhlášeném termínu a podmínek na emailové schránce pobyt_hanoi@mzv.cz. Nejbližší termíny pro registraci a bližší informace o podmínkách sjednání schůzky jsou uvedeny v sekci Vízové informace (cesty do ČR), článku Registrace žadatelů pro podání žádosti o vízum/pobytové oprávnění.

Žádosti o dlouhodobé vízum - zájemci o sjednání schůzky za účelem podání těchto žádostí se registrují jednou měsíčně v předem vyhlášeném termínu a podmínek na emailové schránce visa_hanoi@mzv.cz. Nejbližší termíny pro registraci a bližší informace o podmínkách sjednání schůzky jsou uvedeny v sekci Vízové informace (cesty do ČR), článku Registrace žadatelů pro podání žádosti o vízum/pobytové oprávnění.


ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST

  8:30 -12:00   14:00 - 15:00 15:00 - 16:00
PO Žádosti o povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu   Žádosti o přenesení pobytového povolení do nového cestovního dokladu Příjem podání v rámci řízení o krátkodobé vízum
ÚT Žádosti o schengenská víza   Vyznačování víz a doručování listin v rámci řízení o dlouhodobé vízum/pobyt Příjem podání v rámci řízení o krátkodobé vízum
ST Žádosti o povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu   Agenda cestovních dokladů ČR, služby CzechPoint

Agenda cestovních dokladů ČR, služby CzechPoint

Příjem podání v rámci řízení o krátkodobé vízum

ČT Matriční a státoobčanská agenda, ověřování podpisu/listin   Vyznačování víz a doručování listin v rámci řízení o dlouhodobé vízum/pobyt Příjem podání v rámci řízení o krátkodobé vízum

Příjem žádostí o dlouhodobý pobyt v rámci vládních programů

Příjem žádostí o dlouhodobé vízum

    Příjem podání v rámci řízení o krátkodobé vízum

 

Konzulární dny v Ho Či Minově Městě
Velvyslanectví České republiky v Hanoji zajišťuje cca 3x ročně konzulární dny v Ho Či Minovo Městě. V případě, že žijete v Ho Či Minově Městě či jižní části Vietnamu a máte zájem o osobní konzultaci v konzulárních záležitostech, potřebujete podat žádost o matriční doklad, osvědčení o státním občanství či výpis z rejstříku trestů, kontaktujte prosím Velvyslanectví České republiky v Hanoji prostřednictvím emailu consulate_hanoi@mzv.cz s uvedením, o jakou konzulární službu máte zájem. Příští konzulární den v Ho či minově městě je plánován na září/říjen 2020.

JEDNACÍ JAZYK

V souladu § 169 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (v platném znění) jsou jednacími jazyky zdejšího úřadu stanoveny čeština a angličtina.
 

UZAVŘENÍ KONZULÁRNÍHO ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

V r. 2020 bude konzulární oddělení uzavřeno pro veřejnost ve dnech následujících českých a vietnamských státních svátků: 1. ledna, 23. - 29. ledna, 2. dubna, 10. dubna, 13. dubna, 30. dubna, 1. května, 5. května, 8. května, 6. července, 2. září, 28. září, 28. října, 17. listopadu, 24. - 25. prosince, 1. ledna 2021.

Rozsah aktuálně vykonávaných vízových činností na velvyslanectví ČR v Hanoji

thumb_visa_02

Zastupitelský úřad České republiky v Hanoji obnovil s účinností od 11. 5. 2020 v omezené míře některé úkony v rámci vízové agendy, jejichž rozsah je postupně rozšiřován v souladu s ustanoveními ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR… více ►

Pravidla pro vstup na území České republiky

thumb

Na všechny osoby vstupující na území České republiky se vztahují platná ochranná opatření přijatá Ministerstvem zdravotnictví České republiky v souvislosti s epidemií COVID-19. více ►

Letecká repatriace občanů ČR a EU z území Vietnamu dne 25. 3. 2020

pomoc_v_nouzi

V souvislosti s šířením pandemie COVID-19 ve světě a mimořádnými opatřeními, která přijímají jednotlivé státy, i omezováním spojení ze strany leteckých společností, rozhodla vláda České republiky o repatriaci občanů kteří se nacházeli na území… více ►

Zastavení příjmu žádostí o víza a pobyty na velvyslanectvích ČR

atencao_1

V souvislosti s pandemií COVID-19 vyhlásila Vláda České republiky stav nouze, a to s platností od 12. 3. 2020 na období 30 dní (čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR). V návaznosti na vyhlášení stavu nouze bylo Vládou ČR… více ►

Podávání stížností

Stěžovatelé jsou oprávněni se obracet na zastupitelský úřad se stížnostmi proti nevhodnému chování pracovníků úřadu nebo proti nesprávnému úřednímu postupu zastupitelského úřadu. více ►