tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování do Vietnamu v souvislosti s pandemií COVID-19

Informace pro občany České republiky o aktuálních vstupních podmínkách do Vietnamu a opatřeních proti šíření COVID-19 v zemi.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky s účinností od 9. 11. 2020 doporučuje českým občanům dbát zvýšené opatrnosti během cest mimo ČR a cestovat do zahraničí jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci ve světě, z důvodů výrazných komplikací v dopravě a rozsáhlých restriktivních opatření zaváděných jednotlivými státy pro vstup na svá území. Dále upozorňuje, že při všech cestách do zahraničí je nutno se předem informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních cílové země. 

Informace o podmínkách vycestování naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Před případnou cestou do zahraničí MZV ČR doporučuje prověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, ale i u státu případného tranzitu, zda se podmínky pro vstup a pobyt či tranzit nezměnily. Současně MZV doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v aplikaci DROZD.

Pro podmínky návratu do České republiky navštivte sekci Pravidla pro vstup na území České republiky.
 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Vzdušné i pozemní hranice Vietnamu jsou nadále uzavřeny všem cizincům s výjimkou držitelů diplomatických a úředních pasů, zahraničních investorů, expertů, vysoce kvalifikovaných pracovníků a jejich rodinných příslušníků, rodinných příslušníků vietnamských občanů a mezinárodních studentů. 3-5 dní před vstupem na území Vietnamu se musí všechny osoby podrobit testu RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2. Po vstupu na území je povinně aplikována 14ti denní karanténa v karanténním centru či jiném vyhrazeném karanténním zařízení (na vlastní náklady). V případě pozitivního testu na území je nutné nastoupit léčbu ve vietnamské nemocnici a po vyléčení absolvovat domácí karanténu.

Povinné karanténě nepodléhají držitelé diplomatických a úředních pasů, zahraniční investoři, experti, vysoce kvalifikovaní pracovníci a jejich rodinní příslušníci, kteří do Vietnamu přijedou na krátkodobou pracovní návštěvu do 14ti dní pobytu. Pobyt těchto osob však podléhá přísným pravidlům - po celou dobu musejí být ubytovány v hotelu, který je pro tento účel stanoven, opustit jej mohou až po negativním výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 a to pouze pro cesty nezbytně nutné a za přísných podmínek (nošení roušky, apod.). Vyřízení vietnamského víza a potřebných povolení ke vstupu do země/přijetí na palubu mezinárodního letu zprostředkovává zaměstnavatel či zvoucí obchodní partner na vietnamské straně. Pro pobyt všech výše uvedených cizinců na území Vietnamu musí být zajištěna zdravotní pojistka zahrnující úkony spojené s onemocněním Covid-19. Zaměstnavatelé či zvoucí instituce těchto cizinců ve Vietnamu jsou povinni zjistit, že vstupující cizinci budou respektovat veškerá opatření pro prevenci a kontrolu šíření Covid-19 v zemi - bližší informace viz  vyhláška Ministerstva zdravotnictví VSR. (DOCX, 39 KB).

Všechny mezinárodní lety do Vietnamu jsou pozastaveny s výjimkou zvláštních letů schválených předsedou vlády. Možnou obnovu pravidelných komerčních letů zváží vietnamská vláda po oslavách nového lunárního roku (v polovině února 2021).

S ohledem na vývoj pandemie COVID-19 ve světě, dosavadní opatření přijímaná vietnamskou vládou i plánované zahájení očkování vietnamské populace v létě 2021, není pravděpodobné, že by Vietnam v nejbližší době uvolnil vstup cizincům za účelem turistiky.

 

3. DOPRAVA:

Mezinárodní incomingové lety jsou nadále pozastaveny. Vnitrostátní letecká i pozemní doprava funguje omezeně, za bezpečnostních opatření. Pohyb mezi jednotlivými vietnamskými provinciemi je již bez omezení. Výjimkou je město Danang, kde došlo k omezení vnitrostátních dopravních spojení z důvodu šíření nové vlny epidemie Covid-19.

Pro existující letecká spojení za účelem opuštění země navštivte webové stránky mezinárodních letišť v Hanoji a Ho či minově městě. Předem si ověřte možnosti tranzitu v zemi Vašeho přestupu (max. povolená doba tranzitu, nutnost stejného přepravce u obou letů, apod.).

Letecký návrat do Evropy umožňují např. Qatar Airways, Emirates Airlines, Turkish Airlines, Korean Airlines (přes Soul), Singapore Airlines, Cathay Airways (přes Hong Kong), apod. - pro bližší informace kontaktujte příslušnou leteckou společnost.

Pro případ potřeby podstoupení RT-PCR testu pro účely cestování uvádíme odkaz na seznam laboratorních center provádějících příslušný typ testu ve Vietnamu na webové stránce Ministerstva zdravotnictví VSR.

 

4. OPATŘENÍ VŮČI ŠÍŘENÍ COVID-19:

Pro aktuální počet případů nákazy a úmrtí v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2 navštivte webové stránky Ministerstva zdravotnictví Vietnamu. V souvislosti s novou vlnou komunitního přenosu epidemie COVID-19 jsou uplatňována nová omezení a doporučení, v závislosti na lokalitě. Pro bližší informace sledujte místní média či kontaktujte místní úřady.

Od 23. 4. 2020 byly zmírněny podmínky sociální izolace v zemi, avšak v platnosti nadále zůstává povinné nošení roušek na veřejnosti. Otevřeny byly restaurace a kavárny. Činnost barů, klubů, lázní, divadel, sportovních center a dalších podniků zůstává nadále omezena. Shromažďování více než 20 osob, v méně rizikových provinciích více než 30 osob je zakázáno. Turistické lokality již mohou obnovit svůj provoz při splnění bezpečnostních podmínek pro návštěvníky. Konání festivalů a dalších kulturních a sportovních akcí je nadále pozastaveno.

Dle nařízení vietnamské vlády se všechny osoby vstupující na území Vietnamu musí podrobit povinné 14ti denní karanténě. Karanténa je také aplikována v případě podezření na nákazu koronavirem (tj. u osob vykazujích symptomy jako zvýšená tělesná teplota, kašel, apod.). Teplota je plošně kontrolována na letištích termokamerami, v hotelech, některých nákupních centrech a dalších místech běžnými teploměry. V případě, že by na Vás během Vašeho pobytu byla uvalena karanténa, doporučujeme Vám informovat náš zastupitelský úřad na nouzové lince +84 91 701 1914. Po provedení testů na COVID-19 si nechte vystavit potvrzení o výsledku testu (platnost 3 dny od vystavení), po absolvování karantény si nechte vystavit certifikát o ukončení karantény. Telefonická linka hotline pro všechny případy podezření na nákazu koronavirem je 19009095.

Od 7. 3. 2020 musí při vstupu do země každý cestující vyplnit zdravotní dotazník. Za uvedení nepravdivých informací hrozí pokuta a v případě např. následného způsobení širší nákazy i trestní stíhání. Dotazník lze vyplnit elektronicky na webové stránce Ministerstva pro veřejné zdraví. Po vyplnění obdržíte číselný kód, který odevzdáte zdravotním pracovníkům na letišti při příletu (pokud jste již v zemi pak při odletu). V případě jakýchkoli zdravotních potíží v zemi pak číselný kód předložte pracovníkům zdravotního pracoviště, které navštívíte. Na základě nařízení Národního výboru pro prevenci a kontrolu COVID-19 by měli dotazník vyplnit též Vietnamci a cizinci žijící v zemi - pro jejich účel by měl sloužit formulář, který je ke stažení pod názvem Vietnam Health Declaration a NCOVI v AppStore a Google Play.


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Pro aktuální informace o nákaze koronavirem můžete navštívit webovou stránku vietnamské vlády či webovou stránku ministerstva zdravotnictví  (ve vietnamském jazyce).