tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování do Vietnamu v souvislosti s pandemií COVID-19

V návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 23. dubna 2020 o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR informujeme české občany o aktuálních vstupních podmínkách do Vietnamu a opatřeních proti šíření COVID-19 v zemi.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

V souvislosti s ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR Ministerstvo zahraničních věcí ČR i nadále doporučuje cestovat do mimoevropských zemí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

Informace o podmínkách vycestování naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Před případnou cestou do zahraničí MZV ČR doporučuje prověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, ale i u státu případného tranzitu, zda se podmínky pro vstup a pobyt či tranzit nezměnily. Současně MZV doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v aplikaci DROZD.

Pro podmínky návratu do České republiky navštivte sekci Pravidla pro vstup na území České republiky.
 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Vzdušné i pozemní hranice Vietnamu jsou nadále uzavřeny všem cizincům s výjimkou držitelů diplomatických a úředních pasů a zvláštních případů (zahraniční investoři, experti, vysoce kvalifikovaní pracovníci, apod. - pro více informací kontaktujte velvyslanectví VSR v Praze). Po vstupu na území je povinně aplikována 14ti denní karanténa. S ohledem na vývoj pandemie COVID-19 i vznikající druhé vlny nákazy ve světě není pravděpodobné, že by Vietnam v nejbližší době uvolnil vstup cizincům za účelem turistiky.


POBYT CIZINCŮ, KTEŘÍ NA ÚZEMÍ VIETNAMU UVÍZLI Z DŮVODU PANDEMIE COVID-19:

Cizincům, kteří do země přicestovali po 1. 3. 2020 a v zemi uvízli z důvodu pandemie COVID-19, se automaticky prodlužuje povolení k pobytu do 31. 8. 2020, aniž by museli o prodloužení žádat. Cizinci, kteří do země vstoupili před 1. 3. 2020, musejí o prodloužení pobytu požádat a v rámci žádosti prokázat důvod, proč nebyli schopni opustit zemi. Pro bližší informace navštivte webovou stránku Imigračního úřadu VSR.

Zastupitelský úřad ČR v Hanoji asistoval českým občanům při prodloužení pobytu do 30. 6. 2020 vystavováním podpůrného dopisu. S ohledem na existenci leteckých spojení umožňujících návrat do Evropy však tuto praxi ukončuje a občané ČR, kteří se rozhodnou na území Vietnamu setrvávat i nadále, si musí prodloužení pobytového oprávnění zajistit vlastními prostředky, neboť jejich situaci již nelze považovat za nouzovou.
 

3. DOPRAVA:

Mezinárodní incomingové lety jsou nadále pozastaveny. Vnitrostátní letecká i pozemní doprava funguje omezeně, za bezpečnostních opatření. Pohyb mezi jednotlivými vietnamskými provinciemi je již bez omezení. Výjimkou je město Danang, kde došlo k omezení vnitrostátních dopravních spojení z důvodu šíření nové vlny epidemie Covid-19.

Pro existující letecké spojení za účelem opuštění země navštivte webové stránky mezinárodních letišť v Hanoji a Ho či minově městě. V případě, že byste zvažovali návrat do Evropy prostřednictvím existujících letů, předem si ověřte možnosti tranzitu v zemi Vašeho přestupu.

Leteckými možnostmi návratu do Evropy jsou např. lety přes Soul do Frankfurtu (Korean Airlines), přes Hongkong do Amsterdamu (Cathay Airways), s Qatar Airways z HCMC přes Doha a s Emirates Airlines - lety těchto společností jsou však zpravidla schvalovány krátce před realizací, proto letenky nelze koupit s delším časovým předstihem. Pro bližší informace kontaktujte příslušnou leteckou společnost. V případě tranzitu přes třetí zemi prověřte jeho podmínky (max. povolená doba tranzitu, nutnost stejného přepravce u obou letů, apod.).

 Další možností jsou lety Vietnam Airlines (repatriační lety pro vietnamské občany z Evropy), které se pravidelně realizují, zj. do Frankfurtu nad Mohanem. Pro bližší informace kontaktujte leteckou společnost.

 

4. OPATŘENÍ VŮČI ŠÍŘENÍ COVID-19:

Pro aktuální počet případů nákazy a úmrtí v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2 navštivte webové stránky Ministerstva zdravotnictví Vietnamu. V souvislosti s novou vlnou komunitního přenosu epidemie COVID-19 jsou uplatňována nová omezení a doporučení, v závislosti na lokalitě. Pro bližší informace sledujte místní média či kontaktujte místní úřady.

Od 23. 4. 2020 byly zmírněny podmínky sociální izolace v zemi, avšak v platnosti nadále zůstává povinné nošení roušek na veřejnosti. Otevřeny byly restaurace a kavárny. Činnost barů, klubů, lázní, divadel, sportovních center a dalších podniků zůstává nadále omezena. Shromažďování více než 20 osob, v méně rizikových provinciích více než 30 osob je zakázáno. Turistické lokality již mohou obnovit svůj provoz při splnění bezpečnostních podmínek pro návštěvníky. Konání festivalů a dalších kulturních a sportovních akcí je nadále pozastaveno.

Dle nařízení vietnamské vlády se všechny osoby vstupující na území Vietnamu musí podrobit povinné 14ti denní karanténě. Karanténa je také aplikována v případě podezření na nákazu koronavirem (tj. u osob vykazujích symptomy jako zvýšená tělesná teplota, kašel, apod.). Teplota je plošně kontrolována na letištích termokamerami, v hotelech, některých nákupních centrech a dalších místech běžnými teploměry. V případě, že by na Vás během Vašeho pobytu byla uvalena karanténa, doporučujeme Vám informovat náš zastupitelský úřad na nouzové lince +84 91 701 1914. Po provedení testů na COVID-19 si nechte vystavit potvrzení o výsledku testu (platnost 3 dny od vystavení), po absolvování karantény si nechte vystavit certifikát o ukončení karantény. Telefonická linka hotline pro všechny případy podezření na nákazu koronavirem je 19009095.

Od 7. 3. 2020 musí při vstupu do země každý cestující vyplnit zdravotní dotazník. Za uvedení nepravdivých informací hrozí pokuta a v případě např. následného způsobení širší nákazy i trestní stíhání. Dotazník lze vyplnit elektronicky na webové stránce Ministerstva pro veřejné zdraví. Po vyplnění obdržíte číselný kód, který odevzdáte zdravotním pracovníkům na letišti při příletu (pokud jste již v zemi pak při odletu). V případě jakýchkoli zdravotních potíží v zemi pak číselný kód předložte pracovníkům zdravotního pracoviště, které navštívíte. Na základě nařízení Národního výboru pro prevenci a kontrolu COVID-19 by měli dotazník vyplnit též Vietnamci a cizinci žijící v zemi - pro jejich účel by měl sloužit formulář, který je ke stažení pod názvem Vietnam Health Declaration a NCOVI v AppStore a Google Play.


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Pro aktuální informace o nákaze koronavirem můžete navštívit webovou stránku vietnamské vlády či webovou stránku ministerstva zdravotnictví  (ve vietnamském jazyce).