tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování do Vietnamu v souvislosti s pandemií COVID-19

Informace pro občany České republiky o aktuálních vstupních podmínkách do Vietnamu a opatřeních proti šíření COVID-19 v zemi.


1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Vzdušné i pozemní hranice Vietnamu jsou nadále uzavřeny všem cizincům s výjimkou držitelů diplomatických a úředních pasů, zahraničních investorů, expertů, vysoce kvalifikovaných pracovníků a jejich rodinných příslušníků, rodinných příslušníků vietnamských občanů a mezinárodních studentů. Výjimku netvoří ani cizinci, kteří byli proti Covid-19 očkováni či nemoc již prodělali. Cizinci z výše uvedených kategorií musí pro vstup do země získat zvláštní povolení (nad rámec vízové povinnosti, pokud jí podléhají). 

3-5 dní před vstupem na území Vietnamu se musí všechny osoby podrobit testu RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2. Po vstupu na území je povinně aplikována 21 denní karanténa ve vyhrazeném karanténním zařízení (na vlastní náklady) a následný 1 týden sebeizolace. V případě pozitivního testu na území je nutné nastoupit léčbu ve vietnamské nemocnici a po vyléčení absolvovat domácí karanténu.

Vyřízení vietnamského víza a potřebných povolení ke vstupu do země/přijetí na palubu mezinárodního letu zprostředkovává zaměstnavatel či zvoucí obchodní partner na vietnamské straně. Pro pobyt všech výše uvedených cizinců na území Vietnamu musí být zajištěna zdravotní pojistka zahrnující úkony spojené s onemocněním Covid-19. Zaměstnavatelé či zvoucí instituce těchto cizinců ve Vietnamu jsou povinni zjistit, že vstupující cizinci budou respektovat veškerá opatření pro prevenci a kontrolu šíření Covid-19 v zemi.

S ohledem na vývoj pandemie COVID-19 ve světě, rostoucí výskyt případů nemoci v okolních asijských zemích, přísnost dosavadních opatření přijímaných vietnamskou vládou i stav proočkování vietnamské populace čítající téměř 100 milionů obyvatel, není pravděpodobné, že by Vietnam v nejbližší době uvolnil vstup cizincům za účelem turistiky. Případné rozvolnění v tomto ohledu Vietnam zvažuje pouze pro několik z pohledu nákazy "bezpečných" okolních zemí. Českým turistům tak bude vstup do země umožněn pravděpodobně až v r. 2022. 

Vzhledem k neexistenci mezinárodních letů do Vietnamu není tranzit možný, viz sekce DOPRAVA níže.

 

2. DOPRAVA:

Všechny mezinárodní lety do Vietnamu jsou pozastaveny s výjimkou zvláštních letů schválených předsedou vlády.

Vnitrostátní letecká i pozemní doprava funguje za bezpečnostních opatření (ochrana rouškou je během letů i v prostorách letiště povinnost) a s omezeními způsobenými 4. vlnou epidemie (pozastavení či snížení počtu dopravních spojení). Pohyb mezi jednotlivými vietnamskými provinciemi je možný, ovšem v závislosti na epidemiologické situaci může být nařízena povinná sebeizolace či nařízen test. Před cestou si u místních úřadů vždy ověřte aktuální podmínky.

Pro existující letecká spojení za účelem opuštění země doporučujeme kontaktovat přímo leteckou společnost, neboť lety a spojení nabízené online často neodpovídají realitě. I realizace letů z Vietnamu podléhá schválení na vietnamské straně. Předem si ověřte možnosti tranzitu v zemi Vašeho přestupu (max. povolená doba tranzitu, nutnost stejného přepravce u obou letů, apod.).

Pro případ potřeby podstoupení RT-PCR testu pro účely cestování uvádíme odkaz na seznam laboratorních center provádějících příslušný typ testu ve Vietnamu na webové stránce Ministerstva zdravotnictví VSR.

 

3. OPATŘENÍ VŮČI ŠÍŘENÍ COVID-19:

Pro aktuální počet případů nákazy a úmrtí v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2 navštivte webové stránky Ministerstva zdravotnictví Vietnamu.

Aktuálně probíhající, tzv. 4 vlna epidemie ve Vietnamu (v zemi je nyní několik ohnisek lokálního přenosu, většina nových případů přibývá v oblastech pod uzávěrou) přinesla zpřísnění ochranných opatření. V zemi je dlouhodobě povinné nošení roušek na veřejnosti, toto opatření je přísně vymáháno, za porušení jsou udělovány pokuty. Opatření se liší dle provincie a vzdálenosti od ohniska nákazy. Nejpřísnější jsou aktuálně v Ho či minově městě, kde epidemiologická situace stále není pod kontrolou. Omezení v podobě uzavření restaurací, jiných než nezbytných služeb, apod. však učinila i další města a provincie, včetně Hanoje.

Dle nařízení vietnamské vlády se všechny osoby vstupující na území Vietnamu musí podrobit povinné 21 denní karanténě a poté 1 týdnu sebeizolace. Karanténa je také aplikována v případě podezření na nákazu koronavirem (tj. u osob vykazujích symptomy jako zvýšená tělesná teplota, kašel, apod.). Teplota je plošně kontrolována na letištích termokamerami, v hotelech, některých nákupních centrech a dalších místech běžnými teploměry.

V případě provedení testů na nemoc COVID-19 je vystaveno potvrzení o výsledku testu (platnost 3 dny od vystavení), po absolvování karantény je vystaven certifikát o ukončení karantény. Telefonická linka hotline pro všechny případy podezření na nákazu koronavirem je 19009095.

Při vstupu do země ale i při vnitrostátních letech či přesunech musí každý cestující vyplnit zdravotní dotazník. Za uvedení nepravdivých informací hrozí pokuta a v případě např. následného způsobení širší nákazy i trestní stíhání. Dotazník lze vyplnit elektronicky na webové stránce Ministerstva zdravotnictví. Po vyplnění obdržíte číselný kód, který při příletu odevzdáte zdravotním pracovníkům na letišti. V případě jakýchkoli zdravotních potíží v zemi pak číselný kód předložte pracovníkům zdravotního pracoviště, které navštívíte. Formulář je k dispozici též online ke stažení pod názvem Vietnam Health Declaration a NCOVI v AppStore a Google Play.
 


4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Pro aktuální informace o nákaze koronavirem můžete navštívit webovou stránku vietnamské vlády či webovou stránku ministerstva zdravotnictví  (ve vietnamském jazyce).

 

5. NÁVRAT DO ČESKÉ REPUBLIKY:

Vietnam je v rámci kategorizace Ministerstva zdravotnictví ČR zařazen mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy Covid-19 (označení tmavě červenou barvou). Příslušné dělení má vliv na podmínky vstupu/návratu na území ČR.

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená příslušným ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad je pro všechny kategorie rizikových zemí uveden v článku Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19 na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí.

Seznam laboratoří, které ve Vietnamu zajišťují provedení RT-PCR testů na přítomnost SARS-CoV-19 můžete nalézt na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Vietnamu.