tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o cestovní průkaz ČR

Cestovní průkaz (tzv. emergency document) je vydáván občanovi, který nemá jiný cestovní doklad. Cestovní průkaz je vydáván k jednotlivé cestě, zpravidla k cestě do ČR, a s časovou platností omezenou účelem cesty.

Žádost o vydání cestovního průkazu může podat občan ČR starší 15 let, pokud se jedná o nezletilého žadatele, je nutné připojit k žádosti písemný souhlas rodiče. Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce.

Náležitosti žádosti o cestovní průkaz ČR:

1. doklad totožnosti a doklad o státním občanství ČR  (v případech, kdy doklad totožnosti a/či státního občanství ČR nelze doložit, ověřuje zastupitelský úřad  potřebné údaje na základě žadatelem sdělených skutečností),

2. 2 identické fotografie pasového formátu (3,5 x 4,5 cm).

Cestovní průkaz se vydává na dobu omezenou účelem cesty, nejvýše však na dobu platnosti 6 měsíců. Platnost průkazu lze prodloužit za podmínky, že celková platnost cestovního průkazu nepřesáhne 6 měsíců od jeho vystavení. 

O vystavení cestovního průkazu je informován příslušný obecní úřad s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště žadatele v ČR. Žadatelovou povinností je po využití cestovního průkazu doklad vrátit zastupitelskému úřadu či obecnímu úřadu v místě trvalého bydliště.

Žádost o cestovní průkaz podléhá správnímu konzulárnímu poplatku ve výši 400 Kč (hrazených ve VND v hotovosti dle aktuálního kurzu) s výjimkou případů, kdy žadatel doloží policejní zprávu potvrzující, že žadatelův původní cestovní doklad by odcizen.

Honorární konzuláty ČR ve Vietnamu nejsou agendou vydávání cestovních průkazů pověřeny.

 

Cestovní průkaz pro nově narozené občany ČR

Dokladem totožnosti může být cizozemský rodný list s příslušnými ověřeními, pokud jsou zákonem požadovány, a úředním překladem do českého jazyka. Státní občanství ČR dokládá rodič dítěte.