tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Konzulární úmluva a smlouva o právní pomoci mezi Českem a Vietnamem

Česká republika a Vietnamská socialistická republika mají mezi sebou uzavřenu konzulární úmluvu a smlouvu o právní pomoci, které upravují podmínky také pro některé úkony z agendy matriční, ověřovací, apod.

 

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou z 5. prosince 1980 (Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 15/1981 Sb.) upravuje činnost konzulárních úřadů a konzulárních úředníků v přijímajícím státu.

Znění výše uvedené úmluvy např. stanovuje, že zastupitelský úřad České republiky v Hanoji je oprávněn oddávat pouze snoubence, kteří jsou oba občany České republiky, či ověřovat podpisy pouze občanů České republiky.

 

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních ze dne 12. října 1982 (Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 98/1984 Sb.) upravuje právní vztahy mezi oběma státy ve věcech občanských, rodinných a trestních.

Na základě dané smlouvy mohou být např. listiny vydané nebo ověřené příslušnými orgány ve stanovené formě na území jedné smluvní strany použity bez dalšího ověření na území druhé smluvní strany. Smlouva upravuje též problematiku uznání otcovství, osvojení, apod.