tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Matriční záležitosti

Matriční události občanů ČR (narození, úmrtí, sňatek), ke kterým došlo v cizině, se zapisují do Zvláštní matriky v Brně. Zápis se provádí na základě žádosti, kterou lze podat u zastupitelského úřadu ČR.

Registrace matriční události - narození ve Vietnamu

thumb

Proces registrace nově narozeného českého občana v zahraničí na zvláštní matrice Brno-střed je nutné zahájit co nejdříve. více ►

Registrace matriční události - sňatek ve Vietnamu

thumb

Čeští občané mohou požádat o registraci sňatku uskutečněného v cizině a o vystavení českého oddacího listu prostřednictvím našeho velvyslanectví. více ►

Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

K uzavření manželství v cizině potřebuje český občan vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. O tento doklad lze požádat prostřednictvím velvyslanectví České republiky. více ►

Žádost o vystavení druhopisu matričního dokladu ČR

Žádost o druhopis (duplikát) českého rodného, oddacího či úmrtního listu lze podat prostřednictvím našeho velvyslanectví. více ►

Uzavření manželství na zastupitelském úřadě

Zastupitelské úřady ČR nejsou klasickými matričními úřady. Uzavírat manželství na diplomatických misích České republiky v zahraničí lze proto jen v mimořádných a odůvodněných případech. více ►

Žádost o uznání soudního rozsudku - rozvod manželství ve Vietnamu

thumb

Rozhodnutí vietnamského soudu o rozvodu manželství, je-li jeden z rozvedených manželů občanem ČR, je nutno nechat uznat Nejvyšším soudem ČR v Brně, aby rozsudek o rozvodu manželství nabyl účinnosti i pro území ČR. více ►