tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

K uzavření manželství v cizině potřebuje český občan vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. O tento doklad lze požádat prostřednictvím velvyslanectví České republiky.

V případě, že hodláte uzavřít sňatek ve Vietnamu, informujte se předem na příslušném vietnamském matričním úřadě o veškerých náležitostech tohoto úkonu. 

O vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství lze požádat osobně na našem velvyslanectví v Hanoji v úředních hodinách na základě schůzky sjednané prostřednictvím emailu consulate_hanoi@mzv.cz. Zastupitelský úřad žádost postupuje příslušnému úřadu v České republice podle místa posledního trvalého bydliště žadatele. Vyřízení žádosti trvá přibližně 2-3 měsíce.

K podání žádosti je třeba předložit:

Požádá-li snoubenec o vydání vysvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen.

Vysvědčení má platnost 6 měsíců od data vydání.

Poplatek (500,- Kč, položka 156) se hradí při přijetí žádosti dle aktuálního kurzu ve vietnamských donzích.

Více informací můžete nalézt na webových stránkách ministerstva vnitra ČR.