tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozsah aktuálně vykonávaných vízových činností na velvyslanectví ČR v Hanoji

Zastupitelský úřad České republiky v Hanoji obnovil s účinností od 11. 5. 2020 v omezené míře některé úkony v rámci vízové agendy, jejichž rozsah je postupně rozšiřován v souladu s ustanoveními ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 20599/2020- /MIN/KAN, v aktuálním znění, k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.
 

Přehled zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí, na kterých je nadále pozastavena nebo částečně či zcela obnovena vízová agenda, lze nalézt na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí.
 

Příjem vízových žadatelů dle níže uvedeného je organizačně nastaven a kapacitně omezen tak, aby bylo možné dodržet bezpečnostní opatření, jež mají za cíl chránit žadatele i pracovníky konzulátu. Žadatelé jsou povinni se dostavit s rouškou a strpět případnou kontrolu tělesné teploty. Žádáme žadatele, aby nepředkládali dokumenty v plastových fóliích/obalech. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Pro aktuální znění ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravujícího vstup na území, potažmo příjem žádostí na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, navštivte článek Pravidla pro vstup na území České republiky.


Rozsah aktuálně vykonávaných činností:

SCHENGENSKÁ VÍZA:

 • - příjem žádostí rodinných příslušníků (ve smyslu par. 15a odst. 1 nebo odst. 2, písm. b)  zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců) občanů ČR, příp. EU s bydlištěm na území České republiky,
 • - příjem žádostí od osob, jejichž vstup je v zájmu ČR,
 • - příjem žádostí od diplomatů a úředníků mezinárodních organizací,
 • - příjem žádostí v naléhavých mimořádných situacích,
 • - příjem žádostí od dalších kategorií žadatelů viz Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 20599/2020- /MIN/KAN v aktuálním znění (nezahrnuje účely pozvání, turistika, návštěva rodiny/přátel, ani obchodní s výjimkou klíčových pracovníků, vědeckého a klíčového personálu apod.).

V případě účelů zaměstnání, sezónní zaměstnání, výcvik, studium, jiné vzdělávací aktivity, vědecký výzkum, apod. upozorňujeme na povinnost předložit při podání žádosti o schengenské vízum doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Pro informace o příjmu žádostí partnerů v trvalém partnerském vztahu s občanem ČR navštivte webovou stránku Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Žadatele upozorňujeme na pravidla pro vstup na území České republiky.


DLOUHODOBÁ VÍZA A POBYTY:

Příjem žádostí:       

 • - o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání,
 • - o přechodný pobyt, jsou-li podány cizinci zařazenými do vládních Programů ze účelem dosažení ekonomického nebo jiného významného přínosu pro Českou republiku,
 • - o trvalý pobyt, jsou-li podány cizinci zařazenými do vládního programu dle usnesení vlády ze dne 8. prosince 2014 č. 1014,
 • - o modrou kartu, včetně žádostí o oprávnění k pobytu manžela/manželky a nezletilých dětí žadatelů o modrou kartu,
 • o dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu, včetně žádostí o oprávnění k pobytu manžela/manželky a nezletilých dětí vědeckých pracovníků,
 • - o dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia podle par. 64 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
 • - o dlouhodobý a trvalý pobyt za účelem společného soužití rodiny na území a dlouhodobé vízum za účelem rodinným - pouze manžel/manželka a nezletilé děti cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území ČR,
 • - o dlouhodobé vízum za účelem kulturním a sportovním (Pozor, od 5. 10. 2020 je pozastaven příjem žádostí o dlouhodobé vízum za účelem jiné vzdělávací aktivity!),
 • - o oprávnění k pobytu, je-li vstup cizinců v zájmu České republiky, pokud je zájem České republiky doložen odpovídajícím dokumentem.

V případě účelů zaměstnání, sezónní zaměstnání, výcvik, studium, jiné vzdělávací aktivity, vědecký výzkum, apod. upozorňujeme na povinnost předložit před vyznačením vízového štítku doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Žadatele upozorňujeme na pravidla pro vstup na území České republiky.

Příjem nových žádostí o veškeré typy víz / povolení k pobytu za jinými účely než výše uvedenými zůstává nadále pozastaven.


Vyznačení víz:

- od 21. 6. 2021 lze na zastupitelských úřadech ČR ve třetích zemích vyznačit do cestovního dokladu vízum pouze v případě žádostí, které lze dle aktuálně platného ochranného opatření přijmout, s výjimkou účelu studia, kde se vyznačují pouze víza související s žádostmi o pobytová oprávnění za účelem studia podle par. 64 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, na akademický/školní rok 2021/2022. Dále lze vyznačit dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k pobytu v případě ztráty nebo zničení již dříve vydaného průkazu o povolení k pobytu.

 

V případě účelů zaměstnání, sezónní zaměstnání, výcvik, studium, jiné vzdělávací aktivity, vědecký výzkum, apod. upozorňujeme na povinnost předložit před vyznačením vízového štítku doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Držitele víz upozorňujeme na pravidla pro vstup na území České republiky.