tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozsah aktuálně vykonávaných vízových činností na velvyslanectví ČR v Hanoji

Zastupitelský úřad České republiky v Hanoji obnovil s účinností od 11. 5. 2020 v omezené míře některé úkony v rámci vízové agendy, jejichž rozsah je postupně rozšiřován v souladu s ustanoveními ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 20599/2020- /MIN/KAN, v aktuálním znění, k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.
 

Příjem vízových žadatelů dle níže uvedeného je organizačně nastaven a kapacitně omezen tak, aby bylo možné dodržet bezpečnostní opatření, jež mají za cíl chránit žadatele i pracovníky konzulátu. Žadatelé jsou povinni se dostavit s rouškou a strpět případnou kontrolu tělesné teploty. Žádáme žadatele, aby nepředkládali dokumenty v plastových fóliích/obalech. Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Rozsah aktuálně vykonávaných činností:

Schengenská víza:

 • - příjem žádostí rodinných příslušníků (ve smyslu par. 15a zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců) občanů ČR, příp. EU s bydlištěm na území České republiky,
 • - příjem žádostí od osob, jejichž vstup je v zájmu ČR,
 • - příjem žádostí od diplomatů a úředníků mezinárodních organizací,
 • - příjem žádostí od dalších kategorií žadatelů viz Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 20599/2020- /MIN/KAN v aktuálním znění(nezahrnuje účely pozvání, turistika, návštěva rodiny/přátel, ani obchodní s výjimkou klíčových pracovníků, vědeckého a klíčového personálu apod.).

V případě účelů zaměstnání, sezónní zaměstnání, výcvik, studium, jiné vzdělávací aktivity, vědecký výzkum, apod. upozorňujeme na povinnost předložit při podání žádosti o schengenské vízum doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění. Daný požadavek vstoupí v platnost dne 13. 7. 2020.

Žadatele upozorňujeme na pravidla pro vstup na území České republiky.


Dlouhodobá víza a pobyty:

a) Příjem žádostí:       

 • - o dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu, včetně žádostí o oprávnění k pobytu manžela/manželky a nezletilých dětí vědeckých pracovníků,
 • - o dlouhodobý a trvalý pobyt za účelem společného soužití rodiny na území a dlouhodobé vízum za účelem rodinným - pouze manžel/manželka a nezletilé děti cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území ČR,
 • - v rámci Režimu STUDENT,
 • - v rámci projektu Zrychlená procedura udělování pobytových oprávnění pro cizince - zahraniční studenty ze třetích zemí,
 • - o dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia,
 • - o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání,
 • - o pobytové oprávnění v rámci Programu pro klíčový a vědecký personál,
 • - o pobytové oprávnění v rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec,
 • - o dlouhodobé vízum za účelem jiné vzdělávací aktivity, kulturním a sportovním.

V případě účelů zaměstnání, sezónní zaměstnání, výcvik, studium, jiné vzdělávací aktivity, vědecký výzkum, apod. upozorňujeme na povinnost předložit před vyznačením vízového štítku doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění. Daný požadavek vstoupí v platnost dne 13. 7. 2020.

Žadatele upozorňujeme na pravidla pro vstup na území České republiky.

Příjem nových žádostí o veškeré typy víz / povolení k pobytu za jinými účely než výše uvedenými zůstává nadále pozastaven.

 

b) Příjem žádostí o dlouhodobé vízum za účelem převzetí již schváleného pobytového oprávnění (tzv. přenos vízového štítku)

V případě účelů zaměstnání, sezónní zaměstnání, výcvik, studium, jiné vzdělávací aktivity, vědecký výzkum, apod. upozorňujeme na povinnost předložit před vyznačením vízového štítku doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění. Daný požadavek vstoupí v platnost dne 13. 7. 2020.

Držitele víz upozorňujeme na pravidla pro vstup na území České republiky.