tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověřování podpisů a listin

Velvyslanectví České republiky v Hanoji provádí ověřování podpisů a listin.

Ověřování je prováděno v úředních hodinách na základě schůzky sjednané prostřednictvím emailu consulate_hanoi@mzv.cz.

 

Ověření podpisu

Na základě platné Konzulární úmluvy mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou č. 15/1981 Sb. je konzulární úředník oprávněn ověřovat pouze podpisy občanů vysílajícího státu, tedy České republiky. Ověření je provedeno zpravidla na počkání s výjimkou případů, kdy se jedná o větší množství úkonů.

K ověření podpisu je bezpodmínečně nutná osobní přítomnost. Je třeba předložit platný doklad totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz), podepsat dokument v přítomnosti konzulárního pracovníka a uhradit poplatek ve výši 250,- Kč dle aktuální kurzu ve vietnamských donzích.

 

Ověření shody předložené kopie s originálem

K ověření kopie je třeba kromě fotokopie předložit originál dokumentu, platný doklad totožnosti a uhradit poplatek ve výši 300,- Kč za každou stránku dle aktuálního kurzu ve vietnamských donzích.

Upozorňujeme, že dle platných zákonů ČR zastupitelský úřad nemůže ověřit fotokopii  cestovního pasu, občanského průkazu, řidičského průkazu, zbrojního průkazu nebo jiných dokumentů, jejichž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit. Dále nelze ověřit kopii listiny opatřené plastickým textem nebo plastickým razítkem.

Dále upozorňujeme, že Velvyslanectví České republiky v Hanoji není oprávněno jakkoli ověřovat či svým razítkem potvrzovat dokumenty a listiny (např. matriční doklady) vydané orgány České republiky za účelem jejich použití ve Vietnamu. Dle článku 13 platné Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních ze dne 12. října 1982 (předpis č. 98/1984 Sb.) listiny vydané nebo ověřené příslušnými orgány ve stanovené formě na území jedné smluvní strany mohou být použity bez dalšího ověření na území druhé smluvní strany.

 

Informace o platnosti výše uvedené smlouvy ve vietnamštině lze nalézt v těchto odkazech:

- Ministerstvo spravedlnosti VSR

- Ministerstvo zahraničních věcí VSR