tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla pro vstup na území České republiky

Na všechny osoby vstupující na území České republiky se vztahují platná ochranná opatření přijatá Ministerstvem zdravotnictví České republiky v souvislosti s epidemií COVID-19.

Od 1. 7. 2020 platí níže uvedené pravidla pro vstup na území České republiky. Upozorňujeme, že při plánování cesty na území ČR je nutné zohlednit též přijatá opatření a omezení dalších států, zejména sousedních států České republiky, které mohou omezovat tranzit přes své území na cestě do ČR.

Dělení zemí dle úrovně rizika nákazy

Podmínky vstupu na území ČR se liší podle toho, zda osoby vstupují do ČR ze země, která je seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy (v tzv. zelené zóně), viz Sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR č. MZDR 20599/2020-12/MIN/KAN, či ze zemí mimo uvedený seznam, které jsou označovány jako červená zóna. V případě zemí v zelené zóně je dále pro podmínky vstupu na území ČR důležitá existence reciprocity, je tedy vymezena zvláštní kategorie zemí v zelené zóně bez reciprocity vůči ČR (zahrnuty ve výše uvedeném Sdělení s označením *).

Vietnamská socialistická republika není zařazena ne seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR z důvodu její absence na seznamu bezpečných zemí konsolidovaném na úrovni EU. Pro příjezd z území Vietnamu jsou tudíž aplikovány podmínky pro příjezd ze země z červené zóny, viz níže.


Rozlišení podmínek dle státního občanství

1) Občané ČR a EU (včetně občanů Islanu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Spojeného království, Andorry, Monaka, San Marina a Vatikánu):

- občané ČR a EU přijíždějící ze zemí v červené zóně, či kteří v takové zemi v předchozích 14ti dnech po dobu delší než 12 hodin pobývali, musí po vstupu na území splnit podmínky aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (tabulka ​​Pravidla pro vstup na území (PDF, 205 KB)), viz též popis níže.

- občané ČR a EU, kteří přijíždějí se země EU v zelené zóně, a kteří nepobývali v zemi červené zóny v předchozích 14ti dnech po dobu delší než 12 hodin, nepodléhají při vstupu na území žádným dalším povinnostem.

2) Občané třetích zemí:

- občanům třetích zemí vstupujících na území ČR ze státu na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy (v tzv. zelené zóně) a reciprocitou vůči ČR, aniž by v předchozích 14ti dnech pobývali na území země z tzv. červené zóny po dobu delší než 12 hodin, je vstup na území bez dalších podmínek povolen.

- pro občany třetích zemí, kteří přijíždějí na území ČR ze zemí v červené zóně či ze zemí v zelené zóně bez reciprocity vůči ČR platí zákaz vstupu na území ČR s výjimkou níže uvedených:

  • - pro držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu vydaných Českou republikou,
  • - pro cizince, kterým bylo po 11. 5. 2020 vydáno Českou republikou krátkodobé vízum,
  • - pro rodinné příslušníky ve smyslu §15a ost. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, občanů ČR nebo občanů EU s bydlištěm na území České republiky,
  • - je-li vstup těchto cizinců v zájmu ČR,
  • - pro pracovníky mezinárodní dopravy,
  • - pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí,
  • - v naléhavých mimořádných situacích.

Bližší informace viz ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a tabulka ​​Pravidla pro vstup na území (PDF, 205 KB).
 

Občané ČR, občané EU a občané třetích zemí přijíždějící na území ze zemí červené zóny (vč. Vietnamu) nebo, kteří v zemi červené zóny v posledních 14ti dnech po dobu delší než 12 hodin pobývali, podléhají po vstupu na území následujícím povinnostem:

- povinnost okamžitě po vstupu kontaktovat telefonicky či jiným dálkovým přístupem příslušnou krajskou hygienickou stanici, absolvovat na území PCR test na přítomnost viru SARS Cov-2 (na své vlastní náklady) a předložit výsledek testu krajské hygienické stanici do 72 hodin od vstupu na území - seznam odběrových center pro provedení RT-PCR testů na přítomnost viru SARS CoV-2,

- v případě nepředložení výsledku testu krajské hygienické stanici nebo do doby pozdějšího předložení výsledku testu bude nařízeno nezbytné karanténní opatření.  

- do doby předložení výsledku PCR testu nebo po dobu trvání nezbytného karanténního opatření platí zákaz volného pohybu po území České republiky a povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušku).


Všechny osoby vstupující na území ČR od 1. 7. 2020 jsou povinny:

a) v případě jakýchkoli příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací potíže, ztráta čichu, celková slabost, apod.) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem svému praktickému lékaři, a nejsou-li u žádného lékaře registrováni, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecného praktického lékařství,

b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID19.

 

Více informací k podmínkám vstupu a jednotlivým opatřením lze nalézt na webové stránce Ministerstva vnitra.