tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla pro vstup na území České republiky

Pro cestování do České republiky, tedy i pro návraty Čechů do vlasti, platí následující pravidla.

Vstup na území České republiky je z důvodu epidemie Covid-19 upraven ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky upravujícím podmínky pro překročení hranice České republiky. Podmínky vstupu se odvíjejí podle rizika nákazy země, z níž cestující na území ČR přijíždí.

Do jakých kategorií se podle rizika nákazy cizí země rozdělují?

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR rozlišuje 5 kategorie zemí:

  • země s nízkým rizikem (zelené)
  • země se středním rizikem (oranžové)
  • země s vysokým rizikem (červené)
  • země s velmi vysokým rizikem (tmavě červené)
  • země s extrémním rizikem nákazy COVID-19 (černé)


Jaké podmínky platí pro návrat do ČR z jednotlivých kategorií zemí?

Pro obecné informace k podmínkám návratu do ČR z jednotlivých kategorií zemí navštivte webovou stránku Ministerstva zahraničních věcí České republiky.


Jaké podmínky platí pro návrat do ČR z Vietnamu?

Vietnam je zařazen mezi země s velmi vysokým rizikem (tmavě červené).

1) Cestující z těchto zemí musí před cestou do České republiky oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.

2) Zároveň musí cestující podstoupit RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku.  Toto potvrzení bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a cestující jej musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR. V případě občanů ČR, jejich rodinných příslušníků s povoleným přechodným pobytem na území, občanů EU s povoleným přechodným pobytem na území a občanů třetích zemí s povoleným trvalým pobytem se postačuje prokázat písemným potvrzením akreditované laboratoře o výsledku antigenního testu na přítomnost SARS-CoV-2 provedeného max. 24 hodin před započetím cesty.

3) Osoby vracející se ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy jsou povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14. den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2.

4) Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace (omezení volného pohybu), tj. karanténa/samoizolace skončí nejdříve předložením negativního výsledku testu, který může být proveden nejdříve 5 dní po příjezdu.


Pro výjimky z výše uvedených pravidel a text příslušného Ochranného opatření navštivte webovou stránku Ministerstva vnitra ČR.


Je vstup na území České republiky pro cizince nějak omezen?

Vstup cizinců na území České republiky upravuje výše uvedené ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky. Pro občany Vietnamu a občany třetích zemí, kteří mají ve Vietnamu přechodný nebo trvalý pobyt, platí zákaz vstupu na území České republiky s výjimkou případů uvedených v bodě II. 2 výše uvedeného ochranného opatření.


Pro více informací o vstupu na území České republiky navštivte webovou stránku Ministerstva vnitra ČR.