tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla pro vstup na území České republiky

Na všechny osoby vstupující na území České republiky se vztahují platná ochranná opatření přijatá Ministerstvem zdravotnictví České republiky v souvislosti s epidemií COVID-19.

V důsledku kritické epidemiologické situace platí na celém území České republiky omezení volného pohybu osob.

Cizinci mohou do ČR přicestovat pouze v nezbytně nutných případech. Není možná cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel.

Omezení dále zahrnují například uzavření hotelů a ubytovacích zařízení (pro turistické účely), stanovují pravidla pro pobyt na veřejně přístupných místech i noční vycházení.

Osobám, které do ČR z nezbytně nutných případů přicestují, připomínáme povinnost důsledně dodržet karanténní opatření, spočívající ve vyplnění příjezdového formuláře před cestou a absolvování testu na covid-19 po příjezdu do ČR (popř. těsně před příjezdem, pokud jde o test ze zemí EU).

 

Od 1. 3. 2021 platí pro vstup na území České republiky z Vietnamu níže uvedené pravidla. Upozorňujeme, že při plánování cesty na území ČR je nutné zohlednit též přijatá opatření a omezení dalších států, zejména sousedních států České republiky, které mohou omezovat tranzit přes své území na cestě do ČR.

Pro zjištění podmínek vstupu na území České republiky z jiných států navštivte webovou stránku Ministerstva vnitra České republiky.

Zjednodušený přehled pravidel vstupu na území ČR - občané ČR i cizinci (PNG, 345 KB) - - pozn. Vietnam patří mezi tmavě červené státy.


Všechny osoby vstupující na území ČR jsou povinny:

a) v případě jakýchkoli příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací potíže, ztráta čichu, celková slabost, apod.) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem svému praktickému lékaři, a nejsou-li u žádného lékaře registrováni, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecného praktického lékařství,

b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID19.


Osoby, které v posledních 14 dnech před vstupem do ČR pobývaly déle než 12 hodin na území Vietnamu, jsou dále povinny:

 1. před vstupem na území ČR vyplnit elektronický Příjezdový formulář (informace k Příjezdovému formuláři (PDF, 205 KB)),
 2. před vstupem na území ČR disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu, který byl proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty,
 3. předložit doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře při hraniční nebo pobytové kontrole,
 4. nejdříve 5 dnů, nejpozději však 14. den od vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2,
 5. nevykonávat volný pohyb od vstupu na území do doby výsledku RT-PCR testu provedeného na území s výjimkou cest nezbytně nutných - viz ochranné opatření, bod II.

  Výše uvedené body 1. až 5. se nevztahují na
  1. osoby mladší 5 let
  2. občany EU a cizince s povoleným dlouhodobým či trvalým pobytem v EU, kteří tranzitují do 12 hodin přes ČR
  3. pracovníky mezinárodní dopravy,
  4. další kategorie cizinců dle ochranného opatření, části I., bodu 5.
    
 6. nosit po dobu 14 dní od vstupu na území při vykonávání cest nezbytně nutných (viz bod 5. výše) respirátory bez výdechového ventilu s klasifikací nejméně FFP2, KN95, N95, P2 a DS.


Seznam akreditovaných laboratoří ve Vietnamu můžete nalézt na webové stránce Ministerstva zdravotnictví VSR.

Pro účely provedení testu RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 na území ČR uvádíme odkaz na seznam odběrových center.


Rozlišení podmínek vstupu dle státního občanství:

1) Občané ČR a EU (včetně občanů Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Spojeného království, Andorry, Monaka, San Marina a Vatikánu):

Občané ČR a EU, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech před vstupem do ČR na území Vietnamu, musí při vstupu na území splnit podmínky aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, viz popis v příslušném odstavci výše.


2) Občané třetích zemí:

Pro občany Vietnamu a občany třetích zemí, kteří mají přechodný nebo trvalý pobyt na území Vietnamu, platí zákaz vstupu na území ČR s výjimkou níže uvedených kategorií (cizinci, kterým je vstup povolen, musí při vstupu na území splnit podmínky aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, viz popis v příslušném odstavci výše):

 • - pro držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu vydaných Českou republikou,
 • - pro cizince, kterým bylo po 11. 5. 2020 vydáno Českou republikou krátkodobé vízum,
 • - pro cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii,
 • - pro rodinné příslušníky ve smyslu §15a odst. 1 nebo §15a odst. 2 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, občanů ČR nebo občanů EU s bydlištěm na území České republiky,
 • - je-li vstup těchto cizinců v zájmu ČR,
 • - pro pracovníky mezinárodní dopravy,
 • - pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí, včetně soukromých služebních osob, a pro držitele diplomatických pasů cestujících do České republiky do 72 hodin za služebním účelem,
 • - v naléhavých mimořádných situacích,
 • - pro cizince, který s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR prokazatelně žije ve společné domácnosti a bylo mu za účelem umožnění vstupu na území ČR vystaveno potvrzení Ministerstvem zahraničních věcí ČR (vztahuje se pouze na občany zemí nepodléhající vízové povinnosti).


Bližší informace viz ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví a na webových stránkách Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví České republiky.


Důležité upozornění na cestovní omezení v rámci schengenského prostoru v souvislosti s onemocněním COVID-19

V rámci opatření, která mají omezit šíření onemocnění COVID-19, zavedly jednotlivé státy schengenského prostoru cestovní omezení, a to i na některých hranicích mezi sebou. V závislosti na vývoji epidemiologické situace uvnitř i vně EU mohou být cestovní omezení uvolněna, nebo opět zavedena. Všichni cestující jsou povinni před odjezdem ověřit, zda nějaká cestovní omezení platí. Držitelé schengenských víz musí dodržovat platná cestovní omezení a na vstup do schengenského prostoru nemají automatický nárok.