tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Neudělení schengenského víza

V případě zamítnutí žádosti o udělení schengenského víza je žadateli vystaven formulář zamítnutí s uvedením důvodů, které zastupitelský úřad vedly k tomuto rozhodnutí. (vzor zamítacího formuláře (PDF, 657 KB)

Případná žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza (odvolání) musí být doručena konzulárnímu úřadu, který o žádosti rozhodl, během 15 dnů po obdržení rozhodnutí o zamítnutí – v originále s originálem podpisu (tj. osobně nebo poštou). Odvolání je zpoplatněno částkou 60 EUR splatnou v hotovosti ve VND dle aktuálního kurzu (v případě rodinného příslušníka občana EU není odvolání zpoplatněno).

Žádost o nové posouzení musí být obsahovat informaci o tom, kdo ji podává (jméno, datum narození a adresa trvalého pobytu, popř. jiná doručovací adresa), a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo. Důvodem žádosti nemohou být skutečnosti, které žadatel nedoložil v žádosti o udělení víza. Žádost musí podat samostatně každý žadatel starší 15 let.

Žádost o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza musí být napsána v češtině, příp. angličtině, nebo do těchto jazyků úředně přeložena.

Lhůta k vyřízení žádosti činí 60 dnů.

Další informace lze najít na webových stránkách MZV ČR v kapitole "vstup a pobyt".